Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 7992 Inspector, clasa I, grad profesional  principal 81 Admis
  • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 10.05.2022 ora 14.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

 

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. 9228     Inspector, gradul debutant Admis  
  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 13.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.