Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Anghel Ion Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă 67,6 Respins
2. Oprea Magdalena-Cristina Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă 89,6 Admis

 

  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 24.09.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidații nemuțumiți pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depun, la secretarul comisiei.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea funcţiei publice de Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. Anghel Ion Şef Birou Admis  
2. Oprea Magdalena-Cristina Şef Birou Admis  
         

 

  • Candidații declarați admis vaor susţine proba scrisă în data de 20.09.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.