• Componenta
 • Comisii de specialitate
 • Componenta Consiliului Local
  1. Boca Maria - Geovana 7. Gresoiu Nicusor - Cosmin 13. Raduta Georgeta
  2. Burtea Andreea 8. Iordan Alexandru 14. Romanescu Constantin
  3. Ciocioi Paula 9. Macelaru Andreea Corina Luciana 15. Stanciu T?anase
  4. Cojocariu Mihai 10. Mande Constantin 16. Suliman Liliana - Carmen
  5. Petcu Ion 11. Marin Doinita 17. Toba Bogdan
  6. Dumitru Constantin – Florin 12. Mirea Monica - Elena 18. Topai Emilian
  19. Vaida Gheorghe Alexandru
 • I. . COMISIA PENTRU URBANISM, LUCRARI PUBLICE, MEDIU SI PATRIMONIU II. COMISIA BUGET FINANTE, STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, STRATEGII DE DEZVOLTARE COMUNITARE
  1. Romanescu Constantin 1. Topai Emilian
  2. Gresoiu Nicusor Cosmin 2. Macelaru Andreea - Corina - Luciana
  3. Petcu Ion 3. Romanescu Constantin
  4. Raduta Georgeta 4. Petcu Ion
  5. Suliman Liliana - Carmen 5. Gresoiu Nicusor - Cosmin

  III. COMISIA PENTRU TURISM SI AGRICULTURA : IV. COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, FAMILIE :
  1. Toba Bogdan 1. Marin Doinita
  2. Cojocariu Mihai 2. Mirea Monica Elena
  3. Vaida Gheorghe - Alexandru 3. Boca Maria Geovana
  4. Dumitru Constantin - Florin 4. Stanciu Tanase
  5. Iordan Alexandru 5. Vaida Gheorghe Alexandru

  V. COMISIA PENTRU MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA : VI. COMISIA PENTRU TINERET, COPII, SPORT SI AGREMENT:
  1. 1Stanciu Tanase 1. Burtea Andreea
  2. Topai Emilian 2. Ciocioi Paula
  3. Mirea Monica - Elena 3. Marin Doinita
  4. Burtea Andreea 4. Mande Constantin
  5. Macelaru Andreea - Corina - Luciana 5. Suliman Liliana - Carmen

  VII. CCOMISIA PENTRU ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, CULTE: VIII. COMISIA DE ORDINE PUBLICA, JURIDICA SI DE DISCIPLINA :
  1. Burtea Andreea 1. Romanescu Constantin
  2. Ciocioi Paula 2. Gresoiu Nicu?or - Cosmin
  3. Boca Maria - Geovana 3. Stanciu Tanase
  4. Mande Constantin 4. Vaida Gheorghe Alexandru
  5. Raduta Georgeta 5. Ciocoi Paula