Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

          CONTACT:

               Tel.: 031/824.15.85

                        031/824.15.86

  • Regulament de funcționare si organizare

  • HOTĂRÂREA NR. 72 din 28 septembrie 2007 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/22.03.2007 privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi responsabilitaţile care revin instituţiilor publice, agenţilor ecomomici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor pentru buna administrare și întreţinere a spaţiilor verzi din Oraşul Buftea

  • HOTĂRÂREA NR. 106 Din 30 August 2013 privind interzicerea accesului animalelor de companie in zonele special amenajate pentru copii, din oraşul Buftea

  • Este interzisă comercializarea şi consumul de seminţe pe străzi sau alte locuri publice.

  • Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, În holurile şi căile de acces ale spatiilor locative