Conținutul dosarului pentru certificatul de urbanism

 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi;
 • Cererea de certificat de urbanism;
 • Chitanta de achitare a taxei de certificat;
 • Fisa bunului imobil (fisa corpului de proprietate ) din documentatia cadastrala;
 • Ortofotoplan – Primăria Buftea – Cadastru;
 • Act de proprietate (copie);
 • Intabulare act proprietate (copie);
 • Plan de situatie  (din documentatia cadastrala – 2 copii);
 • Plan de incadrare in zona (din documentatia cadastrala – 2 copii);

Taxe pentru eliberarea C.U. (Art.267 alin 1 – Taxa pentru C.U. in mediul urban ):

Suprafata terenului pt. care se emite C.U.

Taxa (lei)

a) Pana la 150 m.p. inclusiv

5,0

b) Intre 151 si 250 m.p. inclusiv

6,0

c) Intre 251 si 500 m.p. inclusiv

8,0

d) Intre 501 si 750 m.p. inclusiv

10,0

e) Intre 751 si 1.000 m.p. inclusiv

12,0

f)peste 1.000m

12+0,01 lei / pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

Bransamente

9,0


Conținutul dosarului pentru prelungirea certificatul de urbanism

 • Cerere tip
 • Taxă pentru prelungire
 • Certificat de urbanism (în original)
 • Extras de Carte Funciară pentru informare, actualizat la zi