S.C. SERV CONSULTING S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov pentru proiectele ”Construire ansamblu de hale depozitare și spații administrative, utilități, amenajare incintă și organizare de șantier” și ”amenajare acces rutier”, propus a fi amplasat în str. Răsăritului (DN7) km 16, T 105, P 420, orașul Buftea, județul Ilfov.

NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI EVALUĂRII ADECVATE.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Proteccția Mediului Ilfov din București, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în zilele de luni până joi, între orele 09:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmif.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 01.10.2018.