ELEMENT DISTRIBUTION CENTER FAZA DOI S.R.L.  beneficiar de investitie si Nastase Ioana, Pistol Margareta proprietari al terenului situat in localitatea Buftea, T51, P461, Nr. Cadastral 56939 si 51687, in suprafata de 92.694 mp si 55497 mp anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate pentru Documentatia ” PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SPATII ADMINISTRATIVE, CASA POARTA, BRANSAMENTE DE UTILITATI, AMENAJARE INCINTA IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria orasului Buftea la data de 08.08.2019.

Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Primariei orasului Buftea (031/8241231), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.