Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

 

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. 9228     Inspector, gradul debutant Admis  
  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 13.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.