Centralizator nominal al rezultatelor

examenului organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

 

Nr. crt Număr înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj Final Rezultatul final

 

1. 720 91,33 99   190,33 Admis

 

Secretar comisie,

Inspector

Balea Oana – Cristina