ANUNȚ PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII ACTELOR DE NAȘTERE ȘI DE DECES 

Conform prevederilor Decretului nr. 240/2020 vă comunicăm datele de contact în vederea transmiterii ”documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces”,  pentru evenimentele produse pe raza orașului Buftea:

– adresa de e-mail: spclep@primariabuftea.ro;
– număr de fax: 021.350.06.67.

Pentru confirmarea primirii documentelor și punea în legătură cu ofițerul de stare civilă sunați obligatoriu la nr. 031.824.12.31