Ținând cont de confirmarea a 2 focare de pestă porcină Africană la porcii domestici, au fost instituite măsuri de biosecuritate ce trebuiesc respectate la nivelul exploatațiilor non-profesionale:

  • prevenirea oricărui contact direct și indirect între porcii domestici și porcii mistreți
  • separarea în cadrul gospodăriri, a porcilor de alte animale domestice
  • se interzice creșterea porcilor domestici în aer liber, aceștia fiind ținuți închiși obligatoriu în spații de cazare special amenajate
  • se interzice intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a porcilor domestici, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației)
  • se interzice hrănirea porcilor domestici cu deșeuri menajere
  • se interzice comercializarea cărnii de porc din gospodăriile populației
  • carnea, produsele și subprodusele din carne de porc se comercializează doar prin unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar.
  • prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale companie
  • se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a porcilor domestici

În caz de suspiciune privind pesta porcină Africană, cazuri de mortalitate și morbiditate la porcii domestici, se va notifica urgent medicul veterinar de liberă practică împuternicit (medical de circumscripție) și DSVA Ilfov, iar până la clarificarea situației din punct de vedere epidemiologic, exploatațiile se pun sub restricție sanitară veterinară privind circulația porcilor, a produselor și subproduselor provenite de la acestea.