MĂSURI DE BIOSECURITATE PRIVIND VIRUSUL GRIPAL AVIAR H5N8

Datorită circulației actuale a virusului gripal aviar H5N8 înalt pathogen în sudul Federației Ruse, în Georgia și în Kazakhstan, FAO (Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație) recomandă țărilor europene să fie în alertă si să se asigure că mijloacele de prevenire, de detecție timpurie, de diagnostic și de intervenție în focarele de boală sunt funcționale.

în cadrul reuniunii din luna septembrie 2020, FAO a precizat că virusul H5N8 ce circulă în prezent la păsările sălbatice si domestice din Federația Rusă, din Georgia si din Kazakhstan este în strânsă legătură cu virusul H5N8 decelat în Europa în iarna trecută (2019-2020). Aceasta poate sugera că virusul a fost capabil să persiste și să evolueze la păsările sălbatice.

FAO avertizează țările asupra riscului existent și recomandă:

intensificarea supravegherii păsărilor domestice din zonele cu cel mai mare risc de introducere a bolii prin păsările sălbatice;

limitarea contactului direct și indirect între păsările domestice și sălbatice prin creșterea acestora în spații inchise, utilizarea gardurilor sau plaselor pentru reducerea contactului, acordarea de maximă atenție surselor de apă pentru păsările domestice, asigurându-se că acestea nu pot fi contaminate sau tratarea lor corespunzătoare înaintea administrării.

Având în vedere cele prezentate anterior, vă informăm cu privire la riscul major de apariție a influenței aviare în perioada imediat următoare.

Informăm cetățenii cu privire la măsurile de biosecuritate ce trebuiesc respectate la nivelul exploatațiilor nonprofesionale:

  • păsările vor fi menținute în interiorul curților, fără a fi lăsate libere în afara acestora;
  • prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice, în special rațele și gâștele; astfel, este interzis accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
  • separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
  • se va avea în vedere limitarea perimetrului din interiorul curții la care au acces(acesta fiind cât mai restrâns);
  • se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
  • hranirea păsărilor se va face în spații închise sau acoperite la care nu au accces păsările sălbatice;
  • furajul folosit va fi depozitat în spații închise evitându-se accesul păsărilor sălbatice;
  • se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice;

In caz de suspiciune privind influența aviară, se va notifica urgent medicul veterinar de liberă practică împuternicit și DSVSA Ilfov.