În perioada următoare, Primăria orașului Buftea prin Serviciul Poliția Locală și Serviciul Impozite și Taxe Locale, va desfășura o acțiune de prevenire și îndrumare pentru toți operatorii economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul orașului. În acest sens, echipe mixte din cadrul celor două servicii vor înmâna sub semnătură de confirmare de primire o notificare cu următorul conținut: