Poliția Locală la dispoziția dumneavoastră!

Vă informăm că Serviciul Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Buftea se află 24 de ore din 24 în serviciul dumneavoastră.

Ne puteți contacta la Dispeceratul Serviciului utilizând următoarele date:

Adresa: str. Fulger nr. 49A
Tel./Fax: 031.824.15.85;  mobil: 0758.497.397
e-mail: politia.localabuftea@yahoo.ro
Tel. Mobil Șef Serviciu: 0758.497.420;  0724.050.984

Vă rugăm să nu ezitați a ne contacta sesizând aspecte care vizează domeniile de competență ale Poliției Locale:

 • Tulburarea liniștii publice și încălcarea normelor elementare de conviețuire socială;
 • Parcarea vehiculelor pe domeniul public;
 • Ocuparea fără drept a parcărilor cu plată;
 • Producerea de acte de comerț neconforme, fără avize legale eliberate de Primărie sau alte instituții cu competență în domeniu;
 • Acțiuni de afișare în scop de publicitate, sau de altă natură, în spații, zone etc. În afara celor destinate special acestui scop;
 • Apariția persoanelor care desfășoară activități de cerșetorie, vagabondaj, consum de băuturi alcoolice pe domeniul public etc.;
 • Persoane care consumă semințe și aruncă resturile pe domeniul public;
 • Existența câinilor fără stăpân;
 • Nerespectarea regulilor de igienă și securitate, pe domeniul public, de către deținătorii de câini;
 • Persoanele care abandonează sau depozitează deșeuri diverse pe domeniul public;
 • Persoane care depozitează deșeuri menajere, sau de oricare alt tip, pe proprietatea privată afectând mediul înconjurător;
 • Existența arborilor netoaletați care pun în pericol liniile de transport a energiei electrice, cablurile TV și internet sau care se pot prăbuși în situația unor intemperii.

Ori de câte ori ne sesizați, vă rugăm să vă identificați și să oferiți amănunte (eventual filmări sau fotografii) legate de fapte, locuri, persoane, numere de înmatriculare a vehiculelor etc.

Vă mulțumim!

Șef Serviciu Poliția Locală
Col. (rez) Marian Ciuchilan

           Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

          CONTACT:

               Tel.: 031/824.15.85

                        031/824.15.86

 • Regulament de funcționare si organizare

 • HOTĂRÂREA NR. 72 din 28 septembrie 2007 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/22.03.2007 privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi responsabilitaţile care revin instituţiilor publice, agenţilor ecomomici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor pentru buna administrare și întreţinere a spaţiilor verzi din Oraşul Buftea

 • HOTĂRÂREA NR. 106 Din 30 August 2013 privind interzicerea accesului animalelor de companie in zonele special amenajate pentru copii, din oraşul Buftea

 • Este interzisă comercializarea şi consumul de seminţe pe străzi sau alte locuri publice.

 • Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, În holurile şi căile de acces ale spatiilor locative