Vă informăm că Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Buftea se află 24 de ore din 24 la dispoziția și în serviciul dumneavoastră și ne puteți contacta oricând la sediul Direcției utilizând următoarele date de contact :

Adresa: str. Fulger nr. 49A
Tel./Fax: 031.824.15.85/86;  
e-mail: politia.locala@primariabuftea.ro

Tel. Mobil Dispecerat : 0758.497.397

(vă rugăm să vă identificați și să oferiți amănunte relevante (foto,video, auto, nr.înmatriculare, etc.)

 

Poliția Locală Buftea își desfășoară activitatea :

 • În interesul comunității locale, pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative/executive ale administrației publice locale;
 • În conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;
 • Pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nedisriminării;

Vă rugăm să ne contactați cu aspecte care vizează domeniile de competență ale Poliției Locale, așa cum sunt ele prevăzute de Legea poliției locale nr.155/2010, republicată :

 • Ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor;
 • Tulburarea ordinii și liniștii publice;
 • Încălcarea normelor de conviețuire socială;
 • Activități de cerșetorie, vagabondaj, consum de băuturi alcoolice pe domeniul public;
 • Consumul de semințe și aruncatul acestora pe domeniul public;
 • Circulației pe drumurile publice;
 • Oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis;
 • Încălcarea normelor legale privind masa totală maximă admisă;
 • Ocuparea fără drept a parcărilor de reședință, zilnic după ora 17.00 și în week-end;
 • Încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală; 
 • Disciplinei în construcții și a afișajului stradal;
 • Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire/desfințare;
 • Identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor;
 • Respectarea normelor privind afișajul publicitar/electoral și a reclamelor;
 • Protecției mediului;
 • Respectarea condițiilor de ridicare, transport, depozitare a deșeurilor menajere;
 • Respectarea nivelului de poluare, inclusiv fonică;
 • Bunurile abandonate pe domeniul public/privat al UAT Buftea;
 • Existența câinilor fără stăpân;
 • Respectarea regulilor de igienă și securitate de către deținătorii de câini;
 • Activității comerciale;
 • Desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale (condiții și locuri);
 • Legalitatea comercializării produselor în piețele agroalimentare, târguri și oboare;
 • Legalitatea afișării prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor oferite;
 • Evidenței persoanelor;
 • Punerea în legalitate a persoanelor cu BI/CI expirate și a minorilor peste 14 ani carenu au acte de identitate;
 • Nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate;

DIRECTOR EXECUTIV

ION MIHAI

 • Regulament de funcționare si organizare

 • HOTĂRÂREA NR. 72 din 28 septembrie 2007 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/22.03.2007 privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi responsabilitaţile care revin instituţiilor publice, agenţilor ecomomici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor pentru buna administrare și întreţinere a spaţiilor verzi din Oraşul Buftea

 • HOTĂRÂREA NR. 106 Din 30 August 2013 privind interzicerea accesului animalelor de companie in zonele special amenajate pentru copii, din oraşul Buftea

 • Este interzisă comercializarea şi consumul de seminţe pe străzi sau alte locuri publice.

 • Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, În holurile şi căile de acces ale spatiilor locative