Anunțăm publicul interesat de depunerea documentației PUZ în orașul Buftea, Tarla 8, Parcela 140, număr cadastral 3642, 3778, 3131, 3132, 3130, 3141.

Cei interesați pot consulta documentația depusă la Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Buftea în termen de 30 de zile de la afișarea prezentei.