2000px-Coat_of_arms_of_Romania.svg[1] CONSILIUL LOCAL BUFTEA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN
ŢĂ A PERSOANELOR
Sigla%20UE%20fara%20text[1]

 

Program de lucru cu publicul:
Primiri si eliberari acte:

Luni:08:0015:30
Marti:08:0018:30
Miercuri:08:0015:30
Joi:08:0015:30
Vineri:*08:0010:00
*furnizare date

Telefon: 031/82.41.231 int. 222 / 0734.330.054
Sef Serviciu: Decu Silvia-Julieta – tel/fax: 021/350.06.67

Incepand cu data de 10.06.2016, S.P.C.L.E.P. Buftea nu mai primeste cereri pentru eliberare acte de identitate pentru cetatenii comunei Corbeanca.
Reamintim localitatile arondate S.P.C.L.E.P. Buftea: BUFTEA.
Incepand cu 18.12.2012, S.P.C.L.E.P. Buftea s-a mutat in sediul Primariei Buftea, parter, cu intrarea B (dinspre banca Raiffeisen Bank).

*NOTE

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia româna in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de către parinti sau de către reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, după caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

CUANTUMUL TAXELOR SI MODUL DE ACHITARE

Contravaloarea cărții de identitate este de 7 lei la care se adauga timbrul fiscal de 5 lei, iar a cărții de identitate provizorii este de 1 leu, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei. Contravaloarea taxei pentru restabilirea domiciliului în românia este de 42 lei si se achita la unitatile C.E.C.. Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achita la sediul Primariei Orasului Buftea,P-ta. Mihai Eminescu nr.1,la Biroul Impozite si Taxe Locale, camera M1, etajul 1.(Biroul de Impozite si Taxe Locale functioneaza conform programului mai sus mentionat).

ATENTIE!

Persoanele care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Persoanele care dețin carte de alegător sunt obligate sa o predea lucrătorului de evidenta a persoanelor, intrucat, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegător. Toate documentele care sunt necesare se prezinta in original si copie. Potrivit prevederilor noilor reglementari pe linie de evidenta a persoanelor si cu privire la pregatirea populatiei pentru aparare, pentru eliberarea unui act de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului sau stabilirii resedintei nu se mai solicita dovada luarii in evidenta de către centrul militar judetean sau de sector.

Facem un apel către toti cetățenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitarii situatiilor neplacute in care pot deveni contravenienti la prevederile legii.