ANUNT DE INTENTIE – Vasile Voiculescu

ANUNT DE INTENTIE

Privind elaborarea Lotizare teren in scopul construirii de locuinte si racord la utilitati, Strada Vasile Voiculescu, nr. T13, P51, Oras Buftea, Judetul Ilfov.
Initiator: Niculae Vica
Elaborator: United Urban Architects

OBIECTIVE SI ARGUMENTE:
Se vor stabili conditiile de construibilitate si realizarea drumului de acces pentru acest amplasament.
Locuinte individuale
RMH = P+2E+M (tom cornisa)
POT35%
CUT 1,2
OBSERVAŢllLE SUNT NECESARE ÎN VEDEREA ELABORARII PUZ
Responsabilitatea informarii si consultarii revine PRIMARIEI Grasului Buftea prin Compartiment Urbanism;
Adresa : Piaţa Mihai Eminescu I, Oras Buftea, jud. Ilfov.
Telefon: 031/824.12.31, e-mail: contact@primariabuftea.ro
Raspunsul la informatiile transmise va fi publicat pe site-ul primariei https://www.primariabuftea.ro/
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:
*anuntarea intentiei de initiere a unui PUZ
*stabilirea rezolutiei CTA TU in ceea ce pri veste solutia tehnico-urbanistica a documentului de
urbanism analizata
*elaborarea propunerii finale, care include toate observatiile
Metoda de informare : https://www.primariabuftea.ro/
Perioada: 25 de zile calendaristice de la data publicarii.