În ziua de Înălţare, eroii urcă spre Ceruri

An de an, în ziua când se sărbătorește Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos către Ceruri, românii își aduc aminte de jertfele strămoșilor lor, în bătăliile purtate de-a lungul veacurilor pentru a păstra neatinse trupul țării și ființa neamului românesc. Este un prilej de a aduce un prinos de recunoștință celor care nu și-au precupețit viața pentru a apăra idealurile acestei nații. La Buftea, aceste momente sunt, întotdeauna, emoționante și încărcate de un fior aparte, cum în puține locuri mai întâlnești.

Ca și cu alte prilejuri, cum ar fi Ziua Marii Uniri, buftenii, cu mic cu mare, se adună în jurul Crucii eroilor căzuți în luptă, ca în jurul unui simbol sfânt, dătător de curaj și speranță. Ei îi reînvie, astfel, pentru o clipă, pe cei ale căror nume stau adânc încrustate pe laturile monumentului. În spatele acestor nume, Gheorghe, Ion, Dumitru, Nicolae, Vasile, Petre, Marin și mulți alții, se află, viteji și neînfricați, bunicii și străbunicii lor, de care sunt mândri că și-au dat viața pentru a-i apăra, cu sângele lor, în vremuri de restriște. Și vin mereu, la astfel de zile mari, să i mângâie cu dragostea și recunoștința lor, spre neuitarea sacrificiilor acestora.

„Lacrimi” de ploaie împletite cu lacrimi de recunoștință

Nici în ziua de 24 mai 2017 buftenii nu s-au dezmințit. Ei au venit în număr mare la falnica Cruce din piatră care stă mărturie faptelor de vitejie ale strămoșilor lor, deși din cer picura o ploaie sâcâitoare. Au venit acolo tineri, bătrâni și copii, mulți dintre ei frumos îmbrăcați în minunate straie populare, veterani de război, oficialități ale orașului, printre care s-au numărat primarul Gheorghe Pistol, viceprimarul Alexandru Vai­da, vicepreședintele CJ Ilfov, Rizia Tudorache, re­pre­zentanți ai Inspec­to­ra­tului de Jandarmi Ju­de­țean „Lascăr Catargiu”, ai Po­liției Române, col. Irinel Alexandru Precup, Niculae Mihalache, di­rectorul Filialei Ilfov a Crucii Roșii din România și mulți alții.

La debutul ceremoniei, vicepreședintele CJ Ilfov, Rizia Tudorache, a salutat drapelul României și plutonul de jandarmi care i-au prezentat onorul. A fost apoi intonat Imnul Național „Deșteaptă-te române”, după care un sobor alcătuit din preoți ai parohiilor din Buftea au oficiat o slujbă de pomenire a celor căzuți pe câmpurile de bătălie.

Pistol Gheorghe

Pistol Gheorghe

„Cel care luptă pentru poporul său nu va fi niciodată învins”

În continuare, a fost invitat să ia cuvântul, pentru a vorbi despre sem­­­nificația acestei zile, primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

„Hristos s-a-nălțat! Astăzi celebrăm Ziua Eroilor. O sărbătoare dedicată eroilor cunoscuți și necunoscuți, căzuți în luptă, de-a lungul veacurilor, pentru credință, dreptate, libertate, pentru apărarea Patriei și reîntregirea ei. Astăzi este ziua celor care s-au jertfit pe altarul scump al idealurilor poporului român. Este lung, nesfârșit de lung, pomelnicul eroilor martiri ai neamului românesc. Ziua Eroilor este ziua demnității, în care trebuie să ne plecăm frunțile cu respect și recunoștință pentru jertfa lor. Ostași căzuți în bătălii, știuți sau neștiuți, eroi ai neamului românesc, au fost pomeniți în slujbele religioase de pretutindeni. De aceea, cei buni la inimă, iubitori de neam, se adună și se vor aduna cât va fi lumea pentru a-i cinsti pe acești eroi, pentru a fi alături de ei. Am învățat că eroii sunt cei care dau tot ce trebuie, când trebuie, indiferent de sacrificiu. În Scrieri se spune că cel care luptă pentru poporul său nu va fi niciodată învins. Cine își cunoaște istoria, va înțelege viitorul mult mai bine. Va vedea ce greșeli a făcut fiecare generație și va înțelege, din lecțiile trecutului, că numai cei ce-l cunosc pot învăța. Astăzi să cinstim eroii și trecutul nu numai prin vorbe, ci și prin fapte și nu numai în această zi de aducere aminte, ci în zilele și faptele noastre viitoare. Le datorăm mai mult decât recunoștință, le datorăm existența noas­­tră ca națiune, ca ța­ră, ca indivizi. Dorința lor de atunci, dorința de democrație, de libertate, de demnitate, ne permite nouă, astăzi, să vorbim liberi, să fim o națiune puternică printre națiunile Europei. Dumnezeu să-i odihnească pe eroi, Hristos s-a-nălțat!”, le-a spus primarul Gheorghe Pistol celor prezenți.

Să fim demni de sacrificiul înaintașilor!

Florentina Pechi-Olteanu

Florentina Pechi-Olteanu

După aceste cuvinte cuprinzătoare și înăl­țătoare prof. Florentina Pechi-Olteanu, de la Școala gimnazială nr. 1, din Buftea, a vorbit, la rândul său despre jertfele înaintașilor noștri. „De-a lungul istoriei românilor au fost numeroase prilejuri în care oamenii simpli au devenit eroi: luptele antiotomane, cele din Războiul de Independență, din cele două Războaie Mondiale, din Revoluția anticomunistă din 1989. Eroii naționali nu au avut superputeri. Ei au avut curaj, dragoste de patrie și, mai ales, simțul datoriei. Ei ne-au dăruit, prin jertfa lor, libertatea și mândria de a fi o Națiune. O dată pe an, de Ziua Eroilor, ne amintim că libertatea a fost câștigată de eroii neamului cu trudă și sacrificiul suprem. Eroii noștri, ai poporului român, și-au făcut datoria față de urmașii lor, lăsându-le moștenire o țară independentă și liberă. Prin urmare, este de datoria noastră să învățăm să prețuim libertatea, să-i înțelegem adevăratul sens, s-o cultivăm în mintea și sufletul nostru cu responsabilitate și prețuire și să o lăsăm, la rândul nostru, moștenire generațiilor viitoare. Obiș­nuim să comemorăm și să cinstim eroii neamului o dată pe an. Însă libertatea oferită de jertfa lor este o bucurie a fiecărei zile pe care o trăim. Cum am putea fi recunoscători pentru acest dar minunat? Poate prin cinstea de care trebuie să dăm dovadă, prin responsabilitatea față de țară, prin cunoașterea istoriei naționale și, mai ales, printr-o viață demnă, lipsită de orice nostalgie față de regimurile totalitare. Să ne ajute Dumnezeu să fim demni de jertfa eroilor români!”, i-a îndemnat pe bufteni prof. Forentina Pechi-Olteanu.

Presărați pe-a lor morminte ale laurilor foi!

Pistol Gheorghe - Vaida Alexandru

Pistol Gheorghe – Vaida Alexandru

Ceremonia s-a încheiat, în acordurile „Imnului eroilor”, cu depunerea unor coroane de flori în jurul monumentului dedicat eroilor din Buftea. Astfel, au fost depuse coroane, din partea Consiliului județean Ilfov, a Primăriei orașului Buftea, a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Lascăr Catargiu”, din partea Spitalului Buftea, a Poliției orașului Buftea, a Poliției Locale Buftea, a Asociației Veteranilor de Război, din oraș, precum și din partea Partidului Național Liberal, a Partidului Social Democrat, a Partidului Mișcarea Populară, din partea Filialei Ifov a Crucii Roșii Române, a Asociației „Voința” Buftea, a Grupului Școlar „Dumitru Dumitrescu”, a Liceului tehnologic „Barbu A. Știrbey”, a Școlilor gimnaziale nr. 1, 2, 3 și 4. Au mai depus coroane de flori și Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov, precum și Grădinița „Căsuța Copilăriei”.

Din păcate, vremea ne­­­­fa­vorabilă, o ploaie abun­­­dentă, ne-a împie­di­cat să urmărim și emo­ționantul, ca de fiecare dată în asemenea ocazii, program artistic pregă­tiți de copiii și tinerii din unitățile școlare ale ora­șului. Dar, suntem siguri că eroii care își dorm somnul de veci, liniștiți că și au făcut pe deplin datoria față de țară și popor, nu s au mâhnit, de data asta, și vor aștepta răbdători, așa cum au fost și în timpul vieții, un alt prilej de caldă cinstire a faptelor lor de vitejie. Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Sursa: Jurnalul de Ilfov