Informații privind solicitarea aprobării împrumuturilor de la Ministerul de Finanțe

Informații privind solicitarea aprobării împrumuturilor de la Ministerul de Finanțe 

   Prin OUG nr. 83/2021, Guvernul României a creat cadrul legal pentru acordarea de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor autorităților locale care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și proiecte finanţate din programele naţionale, pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.

A. În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, UAT oraș Buftea implementează 12 proiecte. Valoarea totală a proiectelor pentru care au fost încheiate contracte de finanțare este de 95.768.527,81 lei, iar contribuția suportată din bugetul local este de 21.235.673,40 lei.

   Prin Hotărârea nr. 154/2021, Consiliul Local al orașului Buftea a aprobat contractarea unui împrumut în valoarea de 12.800.000 lei de la Ministerul finanțelor publice, pentru asigurarea ratei de cofinanțare și a cheltuielilor neeligibile pentru un număr de 5 proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, astfel:

  • Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport și dotarea acestora – Școala gimnazială nr. 1 – SMIS 122438; valoare totală proiect – 5.446.977,82 lei, valoare nerambursabilă – 5.338.038,26 lei, valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 108.939,56 lei.
  • Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare corp C3), dotarea acestora și realizare împrejmuire – Școala gimnazială nr. 3, SMIS 122963; valoare totală proiect – 3.782.502,08 lei; valoare nerambursabilă – 3.435.524,48 lei; valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 346.977,60 lei.
  • Construirea unei infrastructuri noi pentru învățământul preșcolar – creșă/grădiniță cu program prelungit si dotarea acestora, prin desființarea corpului vechi (C1) al Grădiniței nr. 5, SMIS 123835; valoare totală proiect – 11.544.046,70 lei, valoare nerambursabilă – 4.205.506,54 lei, valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 7.338.540,16 lei.
  • Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale – Lot 1 (10 blocuri), SMIS 133499; valoare totală proiect -7.646.273,72 lei, valoare nerambursabilă – 3.785.606,51 lei, valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 3.860.667,21 lei.
  • Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale – Lot 2 (8 blocuri), SMIS 131679; valoare totală proiect – 9.634.720,75 lei, valoare nerambursabilă – 4.804.616,59 lei, valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 4.830.104,16 lei.

B) UAT oraș Buftea are în derulare 3 proiecte finanțate din programele naţionale. Valoarea totală a proiectelor pentru care au fost încheiate contracte este de 19.466.427,90 lei lei, iar contribuția stabilită a fi suportată din bugetul local este de 9.309.998,20 lei.

   Prin Hotărârea nr. 155/2021, Consiliul Local al orașului Buftea a aprobat contractarea unui împrumut în valoarea de 9.230.000 lei de la Ministerul finanțelor publice, pentru asigurarea cofinanțării unui număr de 2 proiecte finanțate din programele naționale, respectiv:

  • Utilități și dotări tehnico- edilitare (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze natural, precum și iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi) aferente obiectivului Construire 30 unități lovative de serviciu (tip ANL) – P+4E, str. Studioului nr. 4; valoare – 2.830.415 lei
  • Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial-reabilitare termică blocuri de locuințe –10 unități; valoare totală – 18.824.411,46 lei, valoare contribuție beneficiar – 6.351.177,99 lei.