Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
8 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR.1 Din 08 Ianuarie 2016 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2015
2. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. 2 Din 28 Ianuarie 2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu în oraşul Buftea, strada Răsăritului, nr. 94, judeţul Ilfov
3. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. 3 Din 28 Ianuarie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea
4. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. 4 Din 28 Ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 147 /27.11.2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
5. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. 5 Din 28 Ianuarie 2016 privind modificarea componentei nominale a comisiei de analiză a cererilor precum şi componenta comisiei de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
6. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. 6 Din 28 Ianuarie 2016 privind modificarea componenţei comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, stabilită prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 65/31.05.2013
7. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. 7 Din 28 Ianuarie 2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea strada Vlăsiei şi strada Oltului
8. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. 8 Din 28 Ianuarie 2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale în conformitate cu art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015
9. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 28 Ianuarie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 132/30.10.2015 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile În anul fiscal 2016, În oraşul Buftea
10. Consiliul Local
28 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR.10 Din 28 Ianuarie 2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2016
11 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR. 11 Din 29 Februarie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
12 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR.12 Din 29 Februarie 2016 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din oraşul Buftea, pentru semestrul li al anului 2015
13 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR.13 Din 29 Februarie 2016 pentru aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea pe semestrul li al anului 2015
14 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR.14 Din 29 Februarie 2016 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal privind obiectivul de investiţii “Ansamblu locuinţe individuale P+2E”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, strada Independentei, nr. cadastral 57450
15 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR.15 Din 29 Februarie 2016 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al oraşului Buftea cu Consiliul Judetean Ilfov în vederea realizării obiectivului “Reabilitarea drumurilor judetene din interiorul oraşului Buftea: Bulevardul Muncii şi Strada Independentei, proiectare şi executie”
16 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR.16 Din 29 Februarie 2016 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pentru anul 2016
17 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR.17 Din 29 Februarie 2016 privind încheierea parteneriatului între Consiliul Local al oraşului Buftea, Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea şi Centrul Şcolar pentru Educaţie lncluzivă Periş
18 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR. 18 Din 29 Februarie 2016 privind aprobarea parteneriatului între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „S.O.S. Satele Copiilor”- România
19 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR. 19 Din 29 Februarie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 şi Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea
20 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR.20 Din 29 Februarie 2016 privind modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru închirierea bunurilor imobile terenuri şi construcţii, proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea
21 Consiliul Local
29 Februarie
2016
HOTĂRÂREA NR. 21 Din 29 Februarie 2016 privind modificarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
22 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR. 22 DIN 31 MARTIE 2016 Privind aprobarea incheierii contractului intre Orasul Buftea prin Directia Asistenta Sociala, D.G.A.S.P.C. llfov si Regia Autonoma de Transport Bucuresti, avand ca obiect stabilirea conditiilor pentru asigurarea transportului gratuit pe liniile urbane si preorasenesti cu mijloacele de transport in comun de suprafata ale R.A.T.B., pentru beneficiarii prevazuti de Legea nr. 448/2006
23 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR.23 Din 31Martie 2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care iSi desfaSoara activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. stirbei” din oraSul Buftea
24 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR. 24 Din 31 Martie 2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala nr. 2 din orasul Buftea pentru perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016
25 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR.25 Din 31 Martie 2016 privind achizitionarea serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in dosarul nr. 2251.1/284/2009
26 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR. 26 Din 31 Martie 2016 privind incheierea conventiei de colaborare intre Orasul Buftea – Consiliul local si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala judetului llfov
27 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR. 27 Din 31 Martie 2016 privind incheierea unui protocol intre Orasul Buftea si Asociatia Columbofila Buftea
28 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR. 28 Din 31 Martie 2016 privind prelungirea protocolului de colaborare incheiat intre Consiliul local al orasului Buftea si Baroul llfov potrivit Hotararii Consiliului local Buftea nr. 8/2013
29 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR. 29 Din 31 Martie 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Orasului Buftea pentru anul 2016
30 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTARAREA NR. 30 Din 31 Martie 2016 privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor sociale pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
31 Consiliul Local
31 Martie
2016
HOTĂRĂREA NR. 31 Din 31 Martie 2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
32 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 32 Din 28 Aprilie 2016 privind aprobarea retelei şcolare a unitătilor de învătământ de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2016 – 2017
33 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 33 Din 28 Aprilie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2016
34 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 34 Din 28 Aprilie 2016 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2016, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
35 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 35 Din 28 aprilie 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pentru anul 2015
36 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 36 Din 28 aprilie 2016 privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de S.C. Moreno Development S.R.L, pentru două suprafeţe de teren situate în oraşul Buftea, cu destinaţia de drum public
37 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 37 Din 28 aprilie 2016 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 30/27.05.2015 încheiat între Consiliul local Buftea şi Asociaţia “Şansa Ta”, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 48/30.04.2015
38 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 38 Din 28 aprilie 2016 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul oraşului Buftea
39 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 39 Din 28 aprilie 2016 privind aprobarea rectificării suprafeţei unui imobil teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea, situat în Strada Ştirbei Vodă, nr. cadastral 50960
40 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 28 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pe anul 2016
41 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 41 Din 28 Aprilie 2016 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învătământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2016
42 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRÂREA NR. 42 Din 28 aprilie 2016 privind încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea, prin Centrul Cultural Buftea şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov
43 Consiliul Local
28 Aprilie
2016
HOTĂRĂREA NR. 43 Din 28 aprilie 2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea pentru activitatea desfăşurată în anul 2015
44 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTARAREA NR. 44 Din 31 mai 2016 privind modificarea art. 5 din Regulamentul de acordare a tichetelor sociale pentru stimularea participarii in invatamantul pre,colar a copiilor provenind din familii defavorizate aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 30/31.03.2016
45 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR. 45 Din 31 mai 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea, pentru luna martie 2016
46 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR. 46 Din 31 mai 2016 privind decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 şi structurile arondate acesteia şi Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – aprilie 2016
47 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR. 47 Din 31 mai 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 41/28.04.2016 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2016
48 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR. 48 Din 31 mai 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a construcţiilor Corp C2 şi Corp CS care fac parte din imobilul clădire situat în oraşul Buftea, Strada Fulger nr. 49 A, nr. cadastral 58272, în vederea desfiinţării acestor
49 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR. 49 Din 31 mai 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2016
50 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 31 mai 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 124/30.10.2015 privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al oraşului Buftea
51 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR. 51 Din 31 Mai 2016 privind situaţiile financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2015
52 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR. 52 Din 31 mai 2016 privind aprobarea prelungirii contractului de transport public nr. 8699/ 3269 /C/ 02.07.2013, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşul Buftea
53 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR.53 Din 31 mai 2016 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
54 Consiliul Local
31 Mai
2016
HOTĂRÂREA NR.54 Din 31 mai 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea pentru perioada februarie 2016 – aprilie 2016
55 Consiliul Local
23 Iunie
2016
HOTĂRÂREA NR. 55 Din 23 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în cadrul Consiliului Local al orasului Buftea
56 Consiliul Local
23 Iunie
2016
HOTĂRÂREA NR. 56 Din 23 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai oraşului Buftea
57 Consiliul Local
23 Iunie
2016
HOTĂRÂREA NR. 57 Din 23 Iunie 2016 privind declararea Consiliului local al oraşului Buftea ca legal constituit
58 Consiliul Local
23 Iunie
2016
HOTĂRÂREA NR. 58 Din 23 Iunie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
59 Consiliul Local
23 Iunie
2016
HOTĂRÂREA NR. 59 Din 23 Iunie 2016 privind alegerea viceprimarului oraşului Buftea
60 Consiliul Local
23 Iunie
2016
HOTĂRÂREA NR. 60 Din 23 Iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea
61 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR.61 Din 29 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al orasului Buftea
62 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 62 Din 29 iulie 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul lI 2016
63 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 63 Din 29 iulie 2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pentru anul 2016
64 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 64 Din 29 iulie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Buftea în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea
65 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 65 Din 29 iulie 2016 privind modificarea componenţei nominale a comisiei de analiză a cererilor precum şi a comisiei de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
66 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 66 Din 29 iulie 2016 privind modificarea componenţei comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ teritorială a oraşului Buftea
67 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRĂREA NR. 67 Din 29 iulie 2016 privind modificarea componenţei comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a componenţei comisiei de contestaţii
68 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 68 Din 29 iulie 2016 privind actualizarea componenţei Grupului de lucru local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul oraşului Buftea
69 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 69 Din 29 iulie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea, pentru perioada aprilie – mai 2016
70 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 70 Din 29 iulie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea
71 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 71 Din 29 iulie 2016 privind demararea procedurii de selecţie a candidaţilor în vederea completării membrilor Consiliului de administraţie al S.C. General Public Serv S.A.
72 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 72 Din 29 iulie 2016 privind demararea procedurii de selecţie a candidaţilor în vederea completării membrilor Consiliului de administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L
73 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 73 Din 29 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice “Proiect tehnic – Accese de intrare în curţi adiacente străzii Bucureşti -Târgovişte, oraşul Buftea”
74 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 74 Din 29 iulie 2016 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal privind obiectivul de investiţii “Lotizare teren în vederea construirii de locuinte individuale”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, tarla 31, parcela 2’7 5, nr. cadastral 57297
75 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 75 Din 29 iulie 2016 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 055 transportatorului autorizat S.C. Mario Confident lmpex S.R.L.
76 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 76 Din 29 iulie 2016 privind acordarea autorizaţiilor taxi nr. 017, nr. 018, nr. 019, nr. 020, nr. 021, transportatorului autorizat S.C. Radar Invest Transport S.R.L.
77 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 77 Din 29 iulie 2016 privind aprobarea participării consilierilor locali ai oraşului Buftea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de către instituţii specializate
78 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 78 Din 29 iulie 2016 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia “Pegas Triatlon Club”
79 Consiliul Local
29 Iulie
2016
HOTĂRÂREA NR. 79 Din 29 iulie 2016 privind desemnarea reprezentantului unităţii administrativ teritoriale Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov, pentru perioada 2016 – 2020
80 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 80  Din 30 august 2016  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea
81 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 81 din 30 august 2016  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea pentru perioada mai 2016 – iunie 2016
82 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 82  din 30 august 2016  privind însuşirea actului adiţional nr. 5 la contractul de transport public nr. 8699/ 3269 /C/ 02.07.2013, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti  şi oraşul Buftea
83 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 83  din 30 august 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/13.12.1993, în sensul schimbării titularului dreptului de administrare a imobilului situat în judeţul Ilfov,  oraşul Buftea, strada Eroilor, nr. 52
84 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 84  din 30 august 2016  privind desemnarea reprezentantului oraşului Buftea în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa
85 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 85  Din 30 august 2016  privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 159/14.09.2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi “Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea”
86 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 86 Din 30 august 2016   pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal privind obiectivul de investiţii “Hale depozitare – producţie, birouri administrative P+M, amenajare circulaţii, parcări, împrejmuire şi utilităţi”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, str. Aviaţiei, tarla 37, parcela 343, nr. cadastral 55723 
87 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 87 din 30 august 2016  privind modificarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal în vederea  realizării obiectivului de investitii “Ansamblu locuinte colective P+2E şi individuale P+1 E, anexe şi utilităti”, în oraşul Buftea, strada Şantierului, nr.14 B, judetul Ilfov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr.  31/30.03.2015
88 Consiliul Local
30 August
2016
HOTĂRÂREA NR. 88 din 30 august 2016  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
89 Consiliul Local
22 Septembrie
2016
HOTĂRÂREA NR. 89  Din 22 septembrie 2016  privind modificarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2016 – 2017, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.04.2016
90 Consiliul Local
22 Septembrie
2016
HOTĂRÂREA NR. 90  Din 22 septembrie 2016  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2016 – 2017
91 Consiliul Local
22 Septembrie
2016
HOTĂRÂREA NR. 91  Din 22 septembrie 2016  privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea, stabilite prin Hotărârea nr. 60/23.06.2016
92 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTARAREA NR. 92 Din 30 septembrie 2016 pentru aprobarea Raportului privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara derulate in orasul Buftea pe semestrul I al anului 2016
93 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTARAREA NR. 93 Din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din orasul Buftea, pentru semestrul I al anului 2016
94 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTARAREA NR. 94 Din 30 septembrie 2016 privind lnsusirea protocolului lncheiat lntre orasul Buftea si Liceul Tehnologic ,,Dumitru Dumitrescu”, privind predarea – preluarea imobilelor situate In orasul Buftea, sos Bucuresti Targoviste, nr. 145
95 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTARAREA NR. 95 Din 30 septembrie 2016 privind aprobarea unui schimb de locuinte destinate inchirierii
96 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTARAREA NR. 96 Din 30 septembrie 2016 privind aprobarea alipirii unor suprafete de teren situate in orasul Buftea, strada Stirbei Voda, nr. 53 A, judetul llfov
97 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTĂRÂREA NR. 97 Din 30 septembrie 2016 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului – teren în suprafaţă de 659,52 mp (664 mp conform măsurătorilor cadastrale), situat în oraşul Buftea, Aleea cu Brazi, cvartal 31, parcela 2400, judeţ Ilfov, nr. cadastral 58776, cu destinaţia de drum de acces
98 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTĂRÂREA NR. 98 Din 30 septembrie 2016 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului – teren în suprafaţă de 11.109 mp, situat în oraşul Buftea, T4, P 31/3, nr. cadastral 58702, cu destinaţia de drum de acces
99 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTĂRÂREA NR. 99 Din 30 septembrie 2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirului orăşenesc Buftea
100 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTĂRÂREA NR.100 Din 30 septembrie 2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pentru anul 2016
101 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTĂRÂREA NR. 101 Din 30 septembrie 2016 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională în anul 2016
102 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTĂRÂREA NR.102 Din 30 septembrie 2016 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 4790 mp, situat în oraşul Buftea, strada 23 August, cu nr. cadastral 51605, înscris în cartea funciară a
oraşului Buftea nr. 51605
103 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTĂRÂREA NR. 103 Din 30 septembrie 2016 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al oraşului Buftea cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivelor de interes public “Realizare trotuare pietonale pe strada Bucureşti – Târgovişte şi “Accese de intrare în curţi adiacente străzii Bucureşti – Târgovişte”, în oraşul Buftea
104 Consiliul Local 30 Septembrie 2016 HOTĂRÂREA NR. 104 Din 30 septembrie 2016 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al oraşului Buftea cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivului de interes public “Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură din localitatea Buftea, judeţul Ilfov”
105    
106 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.106 Din 31 octombrie 2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea
107 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.107 Din 31 octombrie 2016 privind propunerea unor membri în consiliul de administraţie al S.C. General Public Serv S.A. societate la care oraşul Buftea este acţionar majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011
108 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 108 Din 31 octombrie 2016 privind numirea unor membri în consiliul de administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., societate la care oraşul Buftea este asociat unic, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011
109 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 109 Din 31 octombrie 2016 privind prelungirea mandatelor cenzorilor, numirea unui nou membru şi a unui supleant în comisia de cenzori a S.C. General Public Serv S.A.
110 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 110 Din 31 octombrie 2016 privind prelungirea şi modificarea contractului de asociere încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
111 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.111 Din 31 octombrie 2016 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 90/12.05.201 O, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
112 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 112 Din 31 octombrie 2016 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 103/01.12.2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
113 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.113 Din 31 octombrie 2016  privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului public al oraşului Buftea
114 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.114 Din 31 octombrie 2016 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari, organizat în data de 28.09.2016
115 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.115 Din 31 octombrie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Proiect tehnic amenajare gard (Împrejmuire) Piaţă Centru Buftea
116 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.116 Din 31 octombrie 2016 privind aprobarea “Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea”, pentru sezonul rece 2016 – 2017
117 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.117 Din 31 octombrie 2016 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea
118 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 118 Din 31 octombrie 2016 privind asigurarea transportului elevilor care frecventează cursurile la Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea
119 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.119 Din 31 octombrie 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul III 2016
120 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 120 Din 31 octombrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea în anul 2016
121 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 121 Din 31 octombrie 2016 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea încheiat cu S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A.
122 Consiliul Local 31 Octombrie  2016 HOTĂRÂREA NR.122 Din 31 octombrie 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a construcţiilor C7 şi C11, situate în imobilul din oraşul Buftea, Strada Bucureşti -Târgovişte, nr. 145, având nr. cadastral 52379, în vederea desfiinţării acestora
123 Consiliul Local 3 Noiembrie  2016  Hotărârea Nr. 123 din 3 Noiembrie 2016 privind rectificarea bugetului general al orașului Buftea pe anul 2016
124  Consiliul Local 3 Noiembrie  2016  HOTĂRÂREA NR.124 Din 07 noiembrie 2016 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Buftea pentru perioada 2014 – 2020
125 Consiliul Local 7 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.125 Din 07 noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii” Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement” – Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 53 A, judeţ Ilfov
126 Consiliul Local 7 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.126 Din 7 Noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Amenajare Parc “Aviaţiei” – Buftea, T45, P 375, judeţ Ilfov
127 Consiliul Local 7 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.127 din 07 Noiembrie 2016 privind aprobarea parteneriatului între UAT Oraş Buftea şi Asociaţia Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă, Asociaţia Leonardo pentru Educaţie Integrală şi UAT Comuna Cornetu, în vederea  depunerii unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCUn4/6/18/18/ Operaţiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
128 Consiliul Local 7 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.128 Din 07 Noiembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei proprii a Oraşului Buftea şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Oraşul Buftea pentru asigurarea contribuţiei asociaţiilor de proprietari pentru proiectele care se vor depune în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 – apelul de proiecte POR//2016/3/3.1 / A/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale
129 Consiliul Local 7 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.129 Din 07 Noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 1
130 Consiliul Local 7 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.130 Din 07 Noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 2
131 Consiliul Local 7 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.131 Din 07 Noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 3
132 Consiliul Local 11 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.132 Din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea depunerii proiectului CRESC – CREŞTEM ÎMPREUNĂ prin EDUCAŢIE, ŞCOALĂ, COMUNITATE în cadrul POCU 2014-2020, Apel: POCU/74/6/18/18/0peraţiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6., în parteneriat cu Asociaţia Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă, Asociaţia Leonardo pentru Educaţie Integrală şi UAT Comuna Cornetu
133 Consiliul Local 11 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.133 Din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea Strategiei de eficienţă energetică a oraşului Buftea pentru perioada 2016-2020
134 Consiliul Local 11 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 134 Din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din oraşul Buftea
 135  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.135 Din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea 
136  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.136 Din 28 Noiembrie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie – octombrie 2016
137  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.137 Din 28 Noiembrie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea
138  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.138 Din 28 Noiembrie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea
139  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.139 Din 28 Noiembrie 2016 privind organizarea serbării “Pomul de Crăciun 2016”
140  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.140 Din 28 Noiembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României 1 Decembrie
141  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.141 Din 28 Noiembrie 2016 privind acordarea unui stimulent financiar pentru efectuarea unei perioade de studiu, în cadrul programului Erasmus
142  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.142 Din 28 Noiembrie 2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea în anul 2016
143  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 143 Din 28 Noiembrie 2016 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 61/29.11.2013, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al oraşului Buftea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Ilfov
144  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.144 Din 28 Noiembrie 2016 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 103/16.12.2011, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov
145  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.145 Din 28 Noiembrie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici şi a Proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţii “Amenajare loc  e joacă pentru copii – cartier Studio, Bloc 14, Aleea Plopilor” Buftea, judeţ Ilfov
146  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.146 Din 28 Noiembrie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici şi a Proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţii “Amenajare loc de joacă pentru copii – cartier Studio, Bloc 15, situat la intersecţia dintre Aleea Constructorului şi Aleea Câmpului” Buftea, judeţ Ilfov
147  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.147 Din 28 Noiembrie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Proiect tehnic – amenajare gard (Împrejmuire) cimitir oraş Buftea, strada Viilor, nr. 44, judet Ilfov
148  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.148 Din 28 Noiembrie 2016 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 215/23.12.2009, încheiat între Primăria oraşului Buftea şi S.C. 2M Metal Tehnic S.R.L.
149  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.149 Din 28 Noiembrie 2016 privind solicitarea prelungirii termenului de restituire a sumei de 5.000.000 lei primită din bugetul judeţului Ilfov, până la sfârşitul anului 2017
150  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.150 Din 28 Noiembrie 2016 privind aprobarea asocierii între Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. şi încheierea contractului de asociere
151  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.151 Din 28 Noiembrie 2016 privind completarea contractului de asociere nr.102/01.10.2012 încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
152  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.152 Din 28 Noiembrie 2016 privind însuşirea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară şi încheierea unei tranzacţii având ca obiect compensarea obligaţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., rezultate din contractele de asociere, în perioada 2010-2015
153  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.153 Din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei centrale agroalimentare din oraşul Buftea
154  Consiliul Local 28 Noiembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.154 Din 28 Noiembrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
155 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.155 Din 27 Decembrie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie – octombrie 2016
156 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.156 Din 27 Decembrie 2016 privind însuşirea protocolului încheiat între oraşul Buftea şi Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu”, privind predarea – preluarea sistemului de supraveghere video
157 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 157 Din 27 Decembrie 2016 privind trecerea unui imobil teren din domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov
158 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.158 Din 27 Decembrie 2016 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de locuinţe şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în
proprietatea/administrarea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
159 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.159 Din 27 Decembrie 2016 pentru aprobarea listei anuale privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programelor Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, în oraşul Buftea, pentru anul 2016
160 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 160 Din 27 Decembrie 2016 privind aprobarea programului de activităţi cultural – educative şi artistice pentru anul 2017 al Centrului Cultural Buftea
161 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 161 Din 27 decembrie 2016 privind prelungirea duratei contractului nr. 35/2016 încheiat între Oraşul Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 22/31.03.2016
162 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.162 Din 27 Decembrie 2016 privind prelungirea duratei parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor” – România
 163 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 163 Din 27 decembrie 2016 privind modificarea criteriilor suplimentare de selecţie prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 09 /16.02. 201 O privind stabilirea comisiei de analiză şi aprobare a regulamentului de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală
164 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.164 Din 27 Decembrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea în anul 2016
165 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.165 Din 27 Decembrie 2016  privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2017, în oraşul Buftea
166 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.166 Din 27 Decembrie 2016 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 1/10.01.2006, încheiat între Primăria oraşului Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia, în scopul desfăşurării de activităţi medicale
167 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 167 Din 27 Decembrie 2016 privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Buftea
168 Consiliul Local 27 Decembrie  2016  HOTĂRÂREA NR. 168 Din 27 Decembrie 2016 privind atribuirea de denumiri de străzi în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
169 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR. 169 Din 27 Decembrie 2016 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale Buftea
170 Consiliul Local 27 Decembrie  2016 HOTĂRÂREA NR.170 Din 27 Decembrie 2016 privind avizarea proiectului planului de organizare a reţelei şcolare din oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2017 – 2018