TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de naştere/căsătorie din străinătate:

 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: primăria de domiciliu al unuia dintre părinţi/soţi;
 • pentru copiii sub 18 ani: primăria ultimului domiciliu avut în ţară al unuia dintre părinţi sau al părintelui cetăţean român;
 • pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate:  primăria ultimului domiciliu avut în ţară de unul dintre părinţi/soţi;
 • pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România: Primăria Sectorului 1; 

ACTELE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE:

 • cerere tip;
 • certificatul/extrasul, original şi copie xerox , apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;
 • act de identitate (B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) ;
 • certificate de naştere/căsătorie originale ale părinţilor/soţilor ;
 • certificat de naştere original apostilat/supralegalizat pentru cetăţeanul străin, dacă este cazul ;
 • certificat de cetăţenie – eliberat de Ministerul de Justiţie, original, dacă este cazul;
 • procură speciala, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul;
 • declaraţie autentificată cu privire la numele purtat în urma căsătoriei, în situaţia în care din cuprinsul certificatului nu reiese numele soţilor după căsătorie;
 • declarație autentificată cu privire la regimul matrimonial ales, dacă din cuprinsul certificatului de căsătorie nu reiese ce regim matrimonial vor avea în timpul căsătoriei;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul ;

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de deces din străinătate:

 • cererea se adresează primarului unității administrative-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, sau ultimului domiciliu avut în țară de către persoana decedată.

 ACTELE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE DECES:

 • cerere tip;
 • certificatul/extrasul, original şi copie xerox , apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;
 • act de identitate (B.I./C.I./C.I.P.), original al decedatului;
 • act de identitate (B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) al solicitantului;
 • certificate de naştere/căsătorie originale ale decedatului ;
 • procură speciala, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul.