În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții: 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului,

Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul “Amenajare Parc Aviației Buftea”  (suprafață – 27.899 m), fiind încheiat în acest sens contractul de finanțare nr. 3093/2018.

Proiectul tehnic a fost finalizat, a fost emisă autorizația de construire nr. 304/23.10.2020. Lucrările vor începe în luna aprilie 2021, termenul de execuție fiind de 6 luni conform contractului de execuție a lucrărilor nr. 206/09.12.2019.


Proiectul are ca obiective:

  1. Crearea unui număr de 28 de locuri de muncă la finalizarea proiectului
  2. Străzi urbane modenizate – 1190 mp
  3. Spații verzi create – 11.084 mp
  4. Spațiu deschis creat – 27.899 mp

Din punct de vedere funcţional, parcul cuprinde două zone: zona de parc de recreere și zona de sport. În cadrul acestui parc s-au prevăzut mai multe subzone având funcţiuni diferite:

 O subzonă care cuprinde terenurile de sport. Aceasta conţine 2 terenuri de tenis împrejmuite, 2 tribune a câte 50 locuri fiecare, clădire vestiare, spaţiu depozitare .

  1. O subzonă de piațetă care cuprinde un amfiteatru în aer liber, o fântână arteziană și o jardinieră:

Amfiteatrul, de formă octogonală în plan, cu latura de 5.1 cm, este format din gradene cu structura din beton armat și finisajul din imitaţie de piatră naturală. Acesta este acoperit parţial cu pergolă de lemn.

Ansamblul fântână și jardinieră este format din 2 octogoane suprapuse în plan: fântână de formă octogonală cu latura de 2.35m, respectiv jardinieră de formă octogonală cu latura de 3.74m. Zona de jardinieră este acoperită parţial cu pergolă din lemn. Finisajul fântânii este din plăci ceramice tip mozaic. Fântâna va fi prevăzută cu o cameră de pompe.

Jardiniera, în formă octogonală cu latura de 2.50m, are pereţi beton armat de înălțimea 40cm, finisaţi cu tencuiala decorativa.

  1. O subzonă dedicată locului de joacă pentru copii
  2. O subzonă dedicată activităţilor sportive precum: skatepark, fitness, ping-pong si un teren de sport mixt
  3. O subzonă ce cuprinde gradene înierbate
  4. O subzonă destinată pistei de biciclete.

Prin proiect, se propune si înfiinţarea a 45 locuri de parcare, dispuse pe latura dinspre str. Aviaţiei.