Bazin de înot didactic, oraşul Buftea, judeţ Ilfov – update 10.03.2021

În aceeași zonă în care se va realiza Parcul Aviației prin fonduri europene nerambursabile, se va realiza prin Compania Națională de Investiții și un bazin de înot didactic.

În vederea realizării investiției, prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 150 din 26 iulie 2019 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a terenului situat în localitatea Buftea, judeţ Ilfov, aflat în proprietatea privată a oraşului Buftea, în suprafaţă de 3.300 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 50341 şi număr cadastral 50341, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A.  a obiectivului de investiţii Proiect tip- “Bazin de înot didactic, oraşul Buftea, judeţ Ilfov”.

Conform certificatului de urbanism emis, orice construcție în zonă se va autoriza în baza unui Plan Urbanistic Zonal. Planul de Urbanism Zonal a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.  30 din 26 februarie 2021.

Obiectivul de investiții “Bazin de înot Buftea, județul Ilfov” a fost deja introdus pe lista sinteză a suprogramului „Bazine de înot” aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.3066/04.11.2019. 

            Bazinul va fi dotat cu sistem de preaplin și asigurare a luciului de apă pe laturile longitudinale și în capătul cu adâncime mică. Cuva va avea dimensiunile de 25×12,5m cu o adâncime variabilă de la 1,20 la 1,80.

Sala bazinului va avea boltă structurală aparentă, pe aceasta fixându-se accesoriile tehnologice aferente: tuburi de ventilație, corpuri de iluminat. Arcele de lemn laminat vor fi aparente. Între arce se va face o închidere a structurii cu plăci din fibră lemnoasă aglomerată.

Vestiarele pentru elevi și pentru profesori sunt amplasate în zona parter. Clădirea dispune de două baterii (separate pe sexe) a câte două vestiare (echipate cu dusuri și grupuri sanitare).

Amenajare Parc Aviației Buftea – update 10.03.2021

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții: 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului,

Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul “Amenajare Parc Aviației Buftea”  (suprafață – 27.899 m), fiind încheiat în acest sens contractul de finanțare nr. 3093/2018.

Proiectul tehnic a fost finalizat, a fost emisă autorizația de construire nr. 304/23.10.2020. Lucrările vor începe în luna aprilie 2021, termenul de execuție fiind de 6 luni conform contractului de execuție a lucrărilor nr. 206/09.12.2019.


Proiectul are ca obiective:

 1. Crearea unui număr de 28 de locuri de muncă la finalizarea proiectului
 2. Străzi urbane modenizate – 1190 mp
 3. Spații verzi create – 11.084 mp
 4. Spațiu deschis creat – 27.899 mp

Din punct de vedere funcţional, parcul cuprinde două zone: zona de parc de recreere și zona de sport. În cadrul acestui parc s-au prevăzut mai multe subzone având funcţiuni diferite:

 O subzonă care cuprinde terenurile de sport. Aceasta conţine 2 terenuri de tenis împrejmuite, 2 tribune a câte 50 locuri fiecare, clădire vestiare, spaţiu depozitare .

 1. O subzonă de piațetă care cuprinde un amfiteatru în aer liber, o fântână arteziană și o jardinieră:

Amfiteatrul, de formă octogonală în plan, cu latura de 5.1 cm, este format din gradene cu structura din beton armat și finisajul din imitaţie de piatră naturală. Acesta este acoperit parţial cu pergolă de lemn.

Ansamblul fântână și jardinieră este format din 2 octogoane suprapuse în plan: fântână de formă octogonală cu latura de 2.35m, respectiv jardinieră de formă octogonală cu latura de 3.74m. Zona de jardinieră este acoperită parţial cu pergolă din lemn. Finisajul fântânii este din plăci ceramice tip mozaic. Fântâna va fi prevăzută cu o cameră de pompe.

Jardiniera, în formă octogonală cu latura de 2.50m, are pereţi beton armat de înălțimea 40cm, finisaţi cu tencuiala decorativa.

 1. O subzonă dedicată locului de joacă pentru copii
 2. O subzonă dedicată activităţilor sportive precum: skatepark, fitness, ping-pong si un teren de sport mixt
 3. O subzonă ce cuprinde gradene înierbate
 4. O subzonă destinată pistei de biciclete.

Prin proiect, se propune si înfiinţarea a 45 locuri de parcare, dispuse pe latura dinspre str. Aviaţiei.

Eficientizare energetica Corp C5 Liceu D.D – update 10.03.2021

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Corp laboratoare – Corp C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu – Contract de finanțare nr. 3012/2018. Contractul de execuție a lucrărilor, nr. 84/22.07.2019, are termen de finalizare luna aprilie 2021.

 

În cadrul proiectului s-au realizat următoarele categorii de lucrări:

 • Intervenţii de modernizare și recompartimentare la corpul de clădire C5. Prin aceste intervenţii s-a urmărit corectarea și completarea funcţiunilor clădirii existente și păstrarea lor astfel încât acestea să fie conforme cu legislaţia în vigoare
 • îmbunătățirea izolaţiei termice a pereţilor exteriori ai clădirii prin desfacerea termoizolației existente și refacerea acesteia cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime
 • înlocuirea tâmplăriei existente din PVC cu tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant
 • izolarea termică și hidrofugă a terasei necirculabile cu un strat de 20 cm grosime de polistiren extrudat de înaltă densitate
 • izolarea termică a planșeului de peste subsol cu un strat de 10 cm grosime de vată minerală bazaltică
 • termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime
 • moderinzarea instalaţiilor de încălzire, de iluminat, instalaţie de ventilare mecanică
 • realizarea unei rampe de acces a persoanelor cu dizabilități
 • înlocuirea uşilor existente ale caselor de scară cu uși cu mânere antipanică
 • desfacerea trotuarului de gardă în vederea termoizolării soclului și reparaţii ale acestuia.

 

Parc integrat pentru recreere, sport și agrement – Strada Știrbei Vodă – update 05.03.2021

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții: 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului,

Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Parc integrat pentru recreere, sport și agrement – Strada Știrbei Vodă (suprafață – 73.300 mp) fiind încheiat în acest sens Contractul de finanțare nr. 3686/2018

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat la data de 24.02.2020, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 12 luni de la data ordinului de începere. Ordinul de începere este condiționat de emiterea autorizației de construire.

Stadiul actual (demersuri realizate în vederea emiterii autorizației de construire):

 • au fost întocmite documentațiile tehnice pentru obținerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism
 • au fost obținute următoarele avize: aviz de amplasament favorabil emis de E.distribuție Muntenia, aviz favorabil emis de Distrigaz Sud Rețele, notificare privind asistența tehnică de specialitate emisă de Direcția de sănătate publică Ilfov, aviz de amplasament emis de Raja Constanța SA, acord administrator domeniul public.
 • a fost încheiat contractul pentru realizarea serviciilor de cercetare arheologică preventivă și de supraveghere cu Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, în vederea întocmirii raportului care va fi depus la Ministerul Culturii
 • a fost publicat în cotidianul România Liberă din data de 19-21 februarie 2021 anunțul pentru publicul interesat asupra depunerii solicitării acordului de mediu.

 

Proiectul are ca obiective:

 1. Crearea unui număr de 35 de locuri de muncă la finalizarea proiectului
 2. Străzi urbane modenizate – 7020 mp
 3. Spațiu deschis creat – 73.300 mp

Parcul este conceput într-un ansamblu unitar, dar care are cinci zone cu specific preponderent pentru a asigura posibilitatea unor activităţi specifice fără să se incomodeze reciproc.

Astfel, s-au prevăzut următoarele zone funcţionale:

 • Zonă pentru joacă şi agrement pentru copii (pe trei categorii de vârstă: 2 – 5 ani, 5-8 ani şi 8 -14 ani);
 • Zonă pentru seniori;
 • Zonă pentru activităţi sportive (minifotbal, tenis, baschet);
 • Zonă pentru activităţi adulţi:
 • subzonă recreere – plimbare
 • subzonă activităţi culturale (pavilion expoziţional, estradă fanfară, amfiteatru în aer liber, platformă, pajişte, cu scenă pentru concerte)
 • subzonă agrement, plajă, picnic, perete pentru căţărare, platformă pentru skate-board, pistă pentru biciclete, role, alergare
 • Zonă faleză lac: alei esplanade, turn belvedere, pergolă cu belvedere;
 • Zonă gospodărire, întreţinere şi administrare parc.

 

Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare Corp C3) – update 01.03.2021

Școala gimnazială nr.3 este totodată beneficiara unui proiect de extindere a unității de învățământ. Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile și în cadrul Axei prioritare 10 –  Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, pentru proiectul Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare Corp C3), dotarea acestora și realizare împrejmuire Școala Gimnazială nr. 3, fiind încheiat în acest sens contractul de finanțare nr. 4138/2019. Contractul de execuție a lucrărilor, nr. 50/13.04.2020, are termen de finalizare anul 2022.

Proiectul tehnic a fost finalizat, a fost emisă autorizația de construire nr. 34/23.02.2021, în luna martie 2021 urmând a fi dat ordinul de începere a lucrărilor.

 

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele categorii de intervenţii

 

 1. Extindere – Anexa Sală de sport – va cuprinde vestiare, grupuri sanitare, depozit materiale sportive, camera centrală termică, grupuri sanitare pentru elevi, arhivă depozitare material sportiv, camera detecţie și avertizare incendiu

Pe o lungime de aproximativ 9.60 m construcţia propusă se va suprapune pe faţada construcţiei existente (Corp C1 – Şcoala) și va exista un rost antiseismic și de tasare fata de construcţia existentă. Extinderea propusă nu va afecta clădirea existentă și nu va interveni asupra lucrărilor realizate. Zona de legătură (de tip coridor) dintre şcoala si construcţia propusă va fi realizată din stâlpi și grinzi din beton armat cu zidărie din cărămidă GVP 30 cm grosime.

 1. Extindere – Sala de sport – suprafață 455 mp, parter, dimensiuni exterioare de aproximativ 27 x 17m

Sistemul constructiv va fi de tip hală alcatuită din cadre transversale principale şi portale contravantuite în X pe direcţia longitudinală. Învelitoarea acoperişului este realizată din panouri tip sandwich cu grosime de 12mm.

 1. Rezervor de apă pentru incendiu – suprafaţa utilă este 15 mp

Rezervorul de apă pentru incendiu este o construcţie subterană din beton armat, cu dimensiunile planimetrice totale 3,60 m x 5,60 m ( Ac=20,16 mp, V=50 mc.) și înălțimea utilă interioară variabilă, 2,50 m și 3,35 m.Suprafaţa utilă a camerei de pompe este 15 mp.

 1. Platforma ghenă ecologică – platforma va fi înconjurată pe două laturi de un gard viu și va avea atât acces pietonal, cât și acces auto pentru accesul maşinii de salubritate.

 

 1. Cabină pază – se va poziţiona la accesul principal în încintă

 

 1. Împrejmuire și amenajare incintă – împrejmuire din panouri din plasă țesută zincată cu stâlpi metalici și soclu din beton armat – se va monta pe limitele de proprietate rezultate din dezmembratea terenurilor. Acest tip de împrejmuire se desfășoară pe o lungime de 90 ml.

 

 1. Demolare Corp C3 existent cu funcţiunea de anexa – construcţia C3, de mici dimensiuni (cca. 6.00 x11.00 m), are regimul de înălţime parter, înălţime maximă la coamă de 4.10 m.

Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Școala Gimnazială nr. 3 – update 01.03.2021

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Școala Gimnazială nr.3, fiind încheiat în acest sens contractul de finanțare nr. 2823/2018. Contractul de execuție a lucrărilor, nr. 22.07.2019, are termen de finalizare luna aprilie 2021.

În cadrul proiectului s-au realizat următoarele categorii de lucrări:

 • Intervenţii de modernizare si recompartimentare la corpul principal. Prin aceste intervenţii s-a urmărit corectarea si completarea funcţiunilor clădirii existente si păstrarea lor astfel încât acestea sa fie conforme cu legislaţia in vigoare.
 • îmbunătățirea izolaţiei termice a pereţilor exteriori ai clădirii prin desfacerea termoizolației existente și refacerea acesteia cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime
 • înlocuirea tâmplariei existente din PVC cu tâmplarie din aluminiu cu geam termoizolan
 • izolarea termică a şarpantei cu un strat de 20 cm grosime de vată minerală prin desfacerea la interior a tavanului fals de gips-carton, montarea unor profile metalice UW, montarea termoizolației și închiderea cu gips-carton
 • termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime
 • modernizarea instalaţiilor de încălzire, de iluminat și instalaţie de ventilare mecanică
 • realizarea unei rampe de acces a persoanelor cu dizabilități pentru două dintre accese
 • recompartimentarea zonei de grupuri sanitare și înfiinţarea unuia dedicat persoanelor cu dizabilități