În aceeași zonă în care se va realiza Parcul Aviației prin fonduri europene nerambursabile, se va realiza prin Compania Națională de Investiții și un bazin de înot didactic.

În vederea realizării investiției, prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 150 din 26 iulie 2019 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a terenului situat în localitatea Buftea, judeţ Ilfov, aflat în proprietatea privată a oraşului Buftea, în suprafaţă de 3.300 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 50341 şi număr cadastral 50341, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A.  a obiectivului de investiţii Proiect tip- “Bazin de înot didactic, oraşul Buftea, judeţ Ilfov”.

Conform certificatului de urbanism emis, orice construcție în zonă se va autoriza în baza unui Plan Urbanistic Zonal. Planul de Urbanism Zonal a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.  30 din 26 februarie 2021.

Obiectivul de investiții “Bazin de înot Buftea, județul Ilfov” a fost deja introdus pe lista sinteză a suprogramului „Bazine de înot” aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.3066/04.11.2019. 

            Bazinul va fi dotat cu sistem de preaplin și asigurare a luciului de apă pe laturile longitudinale și în capătul cu adâncime mică. Cuva va avea dimensiunile de 25×12,5m cu o adâncime variabilă de la 1,20 la 1,80.

Sala bazinului va avea boltă structurală aparentă, pe aceasta fixându-se accesoriile tehnologice aferente: tuburi de ventilație, corpuri de iluminat. Arcele de lemn laminat vor fi aparente. Între arce se va face o închidere a structurii cu plăci din fibră lemnoasă aglomerată.

Vestiarele pentru elevi și pentru profesori sunt amplasate în zona parter. Clădirea dispune de două baterii (separate pe sexe) a câte două vestiare (echipate cu dusuri și grupuri sanitare).