Școala gimnazială nr.3 este totodată beneficiara unui proiect de extindere a unității de învățământ. Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile și în cadrul Axei prioritare 10 –  Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, pentru proiectul Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare Corp C3), dotarea acestora și realizare împrejmuire Școala Gimnazială nr. 3, fiind încheiat în acest sens contractul de finanțare nr. 4138/2019. Contractul de execuție a lucrărilor, nr. 50/13.04.2020, are termen de finalizare anul 2022.

Proiectul tehnic a fost finalizat, a fost emisă autorizația de construire nr. 34/23.02.2021, în luna martie 2021 urmând a fi dat ordinul de începere a lucrărilor.

 

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele categorii de intervenţii

 

  1. Extindere – Anexa Sală de sport – va cuprinde vestiare, grupuri sanitare, depozit materiale sportive, camera centrală termică, grupuri sanitare pentru elevi, arhivă depozitare material sportiv, camera detecţie și avertizare incendiu

Pe o lungime de aproximativ 9.60 m construcţia propusă se va suprapune pe faţada construcţiei existente (Corp C1 – Şcoala) și va exista un rost antiseismic și de tasare fata de construcţia existentă. Extinderea propusă nu va afecta clădirea existentă și nu va interveni asupra lucrărilor realizate. Zona de legătură (de tip coridor) dintre şcoala si construcţia propusă va fi realizată din stâlpi și grinzi din beton armat cu zidărie din cărămidă GVP 30 cm grosime.

  1. Extindere – Sala de sport – suprafață 455 mp, parter, dimensiuni exterioare de aproximativ 27 x 17m

Sistemul constructiv va fi de tip hală alcatuită din cadre transversale principale şi portale contravantuite în X pe direcţia longitudinală. Învelitoarea acoperişului este realizată din panouri tip sandwich cu grosime de 12mm.

  1. Rezervor de apă pentru incendiu – suprafaţa utilă este 15 mp

Rezervorul de apă pentru incendiu este o construcţie subterană din beton armat, cu dimensiunile planimetrice totale 3,60 m x 5,60 m ( Ac=20,16 mp, V=50 mc.) și înălțimea utilă interioară variabilă, 2,50 m și 3,35 m.Suprafaţa utilă a camerei de pompe este 15 mp.

  1. Platforma ghenă ecologică – platforma va fi înconjurată pe două laturi de un gard viu și va avea atât acces pietonal, cât și acces auto pentru accesul maşinii de salubritate.

 

  1. Cabină pază – se va poziţiona la accesul principal în încintă

 

  1. Împrejmuire și amenajare incintă – împrejmuire din panouri din plasă țesută zincată cu stâlpi metalici și soclu din beton armat – se va monta pe limitele de proprietate rezultate din dezmembratea terenurilor. Acest tip de împrejmuire se desfășoară pe o lungime de 90 ml.

 

  1. Demolare Corp C3 existent cu funcţiunea de anexa – construcţia C3, de mici dimensiuni (cca. 6.00 x11.00 m), are regimul de înălţime parter, înălţime maximă la coamă de 4.10 m.