În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Școala Gimnazială nr.3, fiind încheiat în acest sens contractul de finanțare nr. 2823/2018. Contractul de execuție a lucrărilor, nr. 22.07.2019, are termen de finalizare luna aprilie 2021.

În cadrul proiectului s-au realizat următoarele categorii de lucrări:

  • Intervenţii de modernizare si recompartimentare la corpul principal. Prin aceste intervenţii s-a urmărit corectarea si completarea funcţiunilor clădirii existente si păstrarea lor astfel încât acestea sa fie conforme cu legislaţia in vigoare.
  • îmbunătățirea izolaţiei termice a pereţilor exteriori ai clădirii prin desfacerea termoizolației existente și refacerea acesteia cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime
  • înlocuirea tâmplariei existente din PVC cu tâmplarie din aluminiu cu geam termoizolan
  • izolarea termică a şarpantei cu un strat de 20 cm grosime de vată minerală prin desfacerea la interior a tavanului fals de gips-carton, montarea unor profile metalice UW, montarea termoizolației și închiderea cu gips-carton
  • termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime
  • modernizarea instalaţiilor de încălzire, de iluminat și instalaţie de ventilare mecanică
  • realizarea unei rampe de acces a persoanelor cu dizabilități pentru două dintre accese
  • recompartimentarea zonei de grupuri sanitare și înfiinţarea unuia dedicat persoanelor cu dizabilități