În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții: 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului,

Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Parc integrat pentru recreere, sport și agrement – Strada Știrbei Vodă (suprafață – 73.300 mp) fiind încheiat în acest sens Contractul de finanțare nr. 3686/2018

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat la data de 24.02.2020, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 12 luni de la data ordinului de începere. Ordinul de începere este condiționat de emiterea autorizației de construire.

Stadiul actual (demersuri realizate în vederea emiterii autorizației de construire):

 • au fost întocmite documentațiile tehnice pentru obținerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism
 • au fost obținute următoarele avize: aviz de amplasament favorabil emis de E.distribuție Muntenia, aviz favorabil emis de Distrigaz Sud Rețele, notificare privind asistența tehnică de specialitate emisă de Direcția de sănătate publică Ilfov, aviz de amplasament emis de Raja Constanța SA, acord administrator domeniul public.
 • a fost încheiat contractul pentru realizarea serviciilor de cercetare arheologică preventivă și de supraveghere cu Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, în vederea întocmirii raportului care va fi depus la Ministerul Culturii
 • a fost publicat în cotidianul România Liberă din data de 19-21 februarie 2021 anunțul pentru publicul interesat asupra depunerii solicitării acordului de mediu.

 

Proiectul are ca obiective:

 1. Crearea unui număr de 35 de locuri de muncă la finalizarea proiectului
 2. Străzi urbane modenizate – 7020 mp
 3. Spațiu deschis creat – 73.300 mp

Parcul este conceput într-un ansamblu unitar, dar care are cinci zone cu specific preponderent pentru a asigura posibilitatea unor activităţi specifice fără să se incomodeze reciproc.

Astfel, s-au prevăzut următoarele zone funcţionale:

 • Zonă pentru joacă şi agrement pentru copii (pe trei categorii de vârstă: 2 – 5 ani, 5-8 ani şi 8 -14 ani);
 • Zonă pentru seniori;
 • Zonă pentru activităţi sportive (minifotbal, tenis, baschet);
 • Zonă pentru activităţi adulţi:
 • subzonă recreere – plimbare
 • subzonă activităţi culturale (pavilion expoziţional, estradă fanfară, amfiteatru în aer liber, platformă, pajişte, cu scenă pentru concerte)
 • subzonă agrement, plajă, picnic, perete pentru căţărare, platformă pentru skate-board, pistă pentru biciclete, role, alergare
 • Zonă faleză lac: alei esplanade, turn belvedere, pergolă cu belvedere;
 • Zonă gospodărire, întreţinere şi administrare parc.