În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Corp laboratoare – Corp C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu – Contract de finanțare nr. 3012/2018. Contractul de execuție a lucrărilor, nr. 84/22.07.2019, are termen de finalizare luna aprilie 2021.

 

În cadrul proiectului s-au realizat următoarele categorii de lucrări:

  • Intervenţii de modernizare și recompartimentare la corpul de clădire C5. Prin aceste intervenţii s-a urmărit corectarea și completarea funcţiunilor clădirii existente și păstrarea lor astfel încât acestea să fie conforme cu legislaţia în vigoare
  • îmbunătățirea izolaţiei termice a pereţilor exteriori ai clădirii prin desfacerea termoizolației existente și refacerea acesteia cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime
  • înlocuirea tâmplăriei existente din PVC cu tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant
  • izolarea termică și hidrofugă a terasei necirculabile cu un strat de 20 cm grosime de polistiren extrudat de înaltă densitate
  • izolarea termică a planșeului de peste subsol cu un strat de 10 cm grosime de vată minerală bazaltică
  • termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime
  • moderinzarea instalaţiilor de încălzire, de iluminat, instalaţie de ventilare mecanică
  • realizarea unei rampe de acces a persoanelor cu dizabilități
  • înlocuirea uşilor existente ale caselor de scară cu uși cu mânere antipanică
  • desfacerea trotuarului de gardă în vederea termoizolării soclului și reparaţii ale acestuia.