AFIR a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru investiții în procesarea produselor pomicole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina de internet, www.afir.info, versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent schemei GBER și de minimis pentru submăsura (sM) 4.2a ‘Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol’ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 — 2020 (PNDR 2020).

‘Procesul de consultare publică este unul esențial pentru a livra solicitanților de fonduri o versiune îmbunătățită față de cele anterioare a Ghidului solicitantului. Beneficiarii, consultanții sau asociațiile din domeniu ne pot furniza informații importante rezultate din experiența dobândită în timp privind derularea proiectelor finanțate cu fonduri europene. Împreună cu Autoritatea de Management pentru PNDR, vom analiza toate propunerile primite și, ulterior, vom publica versiunea finală a Ghidului pentru sesiunea de cereri de proiecte din acest an.’ a declarat Adrian — Ionuț CHESNOIU, directorul general al AFIR.

Valoarea maximă a sprijinului acordat în cadrul schemei GBER 4.2a pentru întreprinderi micro și mici este de 600.000 euro/ proiect și de până la 900.000 de euro pentru acele proiecte prin care se realizează un lanț alimentar integrat. Pentru proiectele realizate de întreprinderi mijlocii se pot obține fonduri nerambursabile de până la 800.000 de euro pentru finanțarea unui proiect sau, în cazul în care realizează un lanț alimentar integrat, sprijinul crește până la maximum 1.100.000 de euro.

Întreprinderile mari beneficiază de o finanțare de până la 1.000.000 de euro pentru un proiect de investiții, iar în cazul în care investițiile duc la realizarea unui lanț alimentar integrat, valoarea crește la 1.500.000 de euro.

Pentru investiții legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole/ pomicole vor fi sprijinite doar proiectele realizate de microîntreprinderi și forme asociative (grupuri de producători și cooperative). Sprijinul acordat va fi de 200.000 de euro pentru microîntreprinderi și de 300.000 de euro pentru formele asociative.

‘Dintre investițiile eligibile care pot beneficia de fonduri nerambursabile amintesc fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase, conservarea în zahăr a fructelor, a nucilor, a cojilor de fructe și a altor părți ale plantelor, mai exact, fructe confiate, precum și fabricarea dulciurilor sub formă de tablete și pastile. De asemenea, sunt eligibile activități privind distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice, respectiv fabricarea de băuturi alcoolice distilate (whisky, coniac, gin, lichioruri), fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat, amestecarea alcoolurilor distilate, dar și fabricarea alcoolurilor neutre’, a precizat Adrian — Ionuț CHESNOIU, directorul general al AFIR.

Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent schemei GBER și de minimis pentru sM 4.2a a fost publicată pe site-ul AFIR la secțiunea Dezbatere publică, Documente supuse dezbaterii publice. Perioada de consultare publică este de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a Agenției, respectiv data de 16 iunie 2017. Toți cei interesați pot transmite propuneri sau observații până în data de 26 iunie 2017 pe adresa de e-mail consultare@afir.info.<

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta ca fondurile alocate in sesiunea de primire a proiectelor pentru sectorul zootehnic, prin submasura (sM) 4.1 „Investitii in exploatatii agricole”, au fost epuizate inainte de termenul limita de depunere, respectiv data de 31 iulie 2017.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta ca fondurile alocate in sesiunea de primire a proiectelor pentru sectorul zootehnic, prin submasura (sM) 4.1 „Investitii in exploatatii agricole”, au fost epuizate inainte de termenul limita de depunere, respectiv data de 31 iulie 2017.

AFIR a primit on-line, in sesiunea din acest an, pe pagina oficiala de internet, www.afir.info, pentru sM 4.1, sectorul zootehnic, 115 solicitari de finantare in valoare totala nerambursabila de peste 121 de milioane de euro. Alocarea financiara, disponibila pentru sesiunea anuala de depunere a cererilor de finantare a investitiilor in sectorul zootehnic a fost de 60 de milioane de euro.

„Dupa ce la inceputul acestei luni, au fost solicitate integral fondurile alocate pentru sectorul vegetal si pentru zona montana, ieri au fost epuizate si fondurile pentru investitii in sectorul zootehnic, finantate prin submasura 4.1 din PNDR 2020. Subliniez faptul ca, oportunitatea si calitatea investitiilor trebuie sa primeze si imi doresc ca fondurile europene sa fie alocate pentru finantarea celor mai bune investitii, care vor asigura dezvoltarea durabila pe termen lung a mediului rural. Din acest motiv, ma bucura faptul ca au fost depuse suficient de multe proiecte, astfel incât sa putem selecta pentru finantare doar acele proiecte cu punctajul cel mai mare” a declarat directorul general al AFIR, Adrian – Ionut CHESNOIU.

Precizam ca depunerea proiectelor in cadrul sesiunii anuale s-a oprit inainte de termenul limita prevazut in anuntul de lansare deoarece valoarea publica totala a cererilor de finantare depuse, cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate, a depasit plafonul de 200% din alocare (excluzând valoarea publica totala a proiectelor retrase).

De asemenea, mentionam ca pentru solicitantii de finantare in sectorul zootehnic, aferent sM 4.1 din arealul ITI – Delta Dunarii, mai sunt disponibile fonduri in valoare de aproximativ 29 de milioane de euro. Totodata, mai sunt disponibile fonduri pentru depunerea cererilor de finantare in sectorul ferme de familie, data limita fiind 31 iulie 2017. Valoarea fondurilor disponibile pentru investitii in fermele de familie este de circa 15 milioane de euro.

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru investitii in exploatatii agricole a fost lansata in data de 3 mai 2017. In cadrul acestei sesiuni, au fost depuse proiecte de finantare pentru mai multe tipuri de investitii eligibile prin sM 4.1. Dintre acestea, amintim: infiintare ferma avicola, modernizare ferma de vaci, modernizare si dotare ferma de ingrasare a mieilor, infiintare ferma de reproducere a suinelor, infiintare ferma de ingrasare taurasi, dar si achizitionarea de utilaje in cadrul fermei zootehnice.

Registrul Agricol, Cadastru si Arhiva

Registrul Agricol, Cadastru, Arhiva

 • Deschidere de rol agricol

  Deschidere de rol agricol

           1. Cerere tip;

           2. Declaraţie de impunere;

           3. Actul de proprietate (Titlu de proprietate / hotărâre judecătorească / certificat de moştenitor / act de partaj voluntar / act de donaţie / contract de vânzare-cumpărare);

          4.  Autorizaţia de construire, proces verbal la terminarea lucrărilor (în cazul locuinţelor nou construite);

          5. Schiţa terenului;

          6. Extras de carte funciară, intabularea dreptului de proprietate, plan amplasament şi delimitarea imobilului;

          7. Copie BI/CI.

   

 • Eliberare adeverinţe teren

  Acte necesare:

  1. Cerere tip – se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul (sediul Primăriei);
  2. Copie  B.I./C.I.;
  3. Taxă.

   

 • Eliberare certificat de producător

  1. Cerere tip – se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul;
  2. Copie  act de proprietate;
  3. Copie C.I./B.I.;
  4. Taxă.   

Acte si formulare Registrul Agricol, Cadastru