Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani)

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI (pentru minorii cu vârstă cuprinsă între 14 şi 18 ani)

       DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
  • certificatul de naştere, original;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează dovada adresei de domiciliu. În cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

 

  • La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.