Desfacerea căsătoriei (divorț administrativ)

DESFACEREA CĂSĂTORIEI (DIVORȚ ADMINISTRATIV)

Cazurile în care se poate desface căsătoria la Primărie sunt următoarele:

 • Dacă soţii sunt de comun acord cu divorţul;
 • Dacă nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 • Dacă au ultima locuinţă comună/sau au fost căsătoriţi pe raza oraşului.

           ACTE NECESARE  PENTRU DESFACEREA  CĂSĂTORIEI :

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere – în original ;
 • certificatul de naştere al cetăţeanului străin, apostilat/supralegalizat – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie – în original;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • formulare tip – cerere de divorţ, declaraţie menţinere/renunţare (se depune după 30 zile calendaristice, conform programării)

                       Toate actele se depun de către ambii soţi.

                      Taxa de divorţ este de 593 lei (se achită la data depunerii cererii).

                                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea desfacerii căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.