Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE  PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
  • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
  • dovada adresei de reşedinţă din România;
  • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;