Registrul Agricol, Cadastru si Arhiva

Registrul Agricol, Cadastru, Arhiva

 • Deschidere de rol agricol

  Deschidere de rol agricol

           1. Cerere tip;

           2. Declaraţie de impunere;

           3. Actul de proprietate (Titlu de proprietate / hotărâre judecătorească / certificat de moştenitor / act de partaj voluntar / act de donaţie / contract de vânzare-cumpărare);

          4.  Autorizaţia de construire, proces verbal la terminarea lucrărilor (în cazul locuinţelor nou construite);

          5. Schiţa terenului;

          6. Extras de carte funciară, intabularea dreptului de proprietate, plan amplasament şi delimitarea imobilului;

          7. Copie BI/CI.

   

 • Eliberare adeverinţe teren

  Acte necesare:

  1. Cerere tip – se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul (sediul Primăriei);
  2. Copie  B.I./C.I.;
  3. Taxă.

   

 • Eliberare certificat de producător

  1. Cerere tip – se depune la Serviciul Relaţii cu Publicul;
  2. Copie  act de proprietate;
  3. Copie C.I./B.I.;
  4. Taxă.   

Acte si formulare Registrul Agricol, Cadastru