Înscrierea divorțului pronunțat în străinătate

ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

– se face în baza sentinţei de divorţ originală, definitivă, pronunţată în străinătate, apostilată sau supralegalizată conform legii.

 Actele necesare:

  • cerere tip;
  • act de identitate;
  • sentința judecătorească din străinătate în original și traducerea legalizată la un notar public din Romania;
  • sentința judecătorească recunoscută de către tribunalul competent a solutiona cereri de recunoaștere, respectiv tribunalul de pe raza județului unde își are sau a avut domiciliul persoana interesată, definitivă și irevocabilă, după caz;
  • procură specială, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit, după caz.