Înscrierea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile

ÎNSCRIEREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ȘI IREVOCABILE

Se face în situații ca:

 • Stabilirea paternității;
 • Contestarea recunoașterii;
 • Incuviințarea purtării numelui;
 • Tăgăduirea paternității (se face la cererea persoanei interesate);
 • Contestarea filiației față de mamă (se face la cererea persoanei interesate);
 • Divorț;
 • Completari/modificări/anulări de acte;
 • Desfaceri adopții.

 Actele necesare:

 • cerere tip;
 • act de identitate;
 • hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă;