Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (pentru cei care, până la împlinirea vârstei de 18 ani, nu au mai solicitat alt act de identitate)

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI (pentru cei care, până la împlinirea vârstei de 18 ani, nu au mai solicitat alt act de identitate)

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de naştere, original;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;