Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

SCHIMBAREA NUMELUI ȘI/SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

  • cererea tip pentru publicare în Monitorul Oficial – avizată de primăria locului de depunere;
  • Monitorul Oficial, original, în care s-a făcut cunoscută solicitarea de  schimbare de nume;
  • certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie, ale copiilor minori -după caz, deces)- în original şi copii certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de dtare civilă, cf. O.U.G. nr. 41/2016;
  • sentinţa de divorţ – copie certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de dtare civilă, cf. O.U.G. nr. 41/2016, dacă este cazul ;
  • declaraţie notarială de consimţământ al celuilalt soţ / părinte dacă se schimbă numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului;
  • încuviinţarea autorităţii tutelare pentru copii minori, după caz, dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la nume;
  • cazier fiscal – de la Direcţia Finanţelor Publice;
  • cazier judiciar – de la Direcţia Judeţeană a Inspectoratului de Poliţie;
  • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale;
  • dosarul se depune la primăria de domiciliu.

                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

                    La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.