Licitatie – 1 spatiu destinat comercializarii de produse alimentare si bilete/carduri de autobuz in suprafata de 6,25 mp

ANUNŢ LICITAŢII

  

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Buftea anunţă scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea închirierii, a  unui  spațiu, situat în șos. București-Târgoviște, stație autobuz-Studio, județul Ilfov, respectiv:

 

 • 1 spațiu destinat comercializării de produse alimentare și bilete/ carduri de autobuz, în suprafață  de 6,25 mp;

Preţul de pornire al licitaţiei este de 10,43 lei/mp/lună, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/28.01.2009.

  Durata închirierii – până la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, potrivit legii.

  Cuantumul taxei de participare la licitație20 lei, care se poate achita în numerar la casieria Primăriei orașului Buftea sau prin orice mijloc de plată în contul RO70TREZ42221160250XXXXX deschis la Trezoreria Operativă Buftea.  Taxa de participare este valabilă pentru o singură licitație și nu se restituie.

  Cuantumul garanției de participare la licitație 250 lei, care se poate achita în numerar la casieria Primăriei orașului Buftea sau prin orice mijloc de plată în contul RO04TREZ4225006XXX000012 deschis la Trezoreria Operativă Buftea.

Garanția de participare este valabilă pentru o singură licitație și se restituie integral ofertanților necâștigători, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal al licitației.

Garanția de participare a ofertantului câștigător va constitui parte din chiria pentru prima lună din perioada pentru care s-a încheiat contractul. În situația în care ofertantul câștigător nu se prezintă pentru încheierea contractului, garanția de participare se pierde.

În vederea participării la licitaţie, solicitanţii au obligaţia să prezinte următoarele documente:

 • solicitare în vederea participării la licitaţie care va cuprinde: datele de identificare ale ofertantului, datele de identificare ale bunului imobil pentru care se solicită înscrierea la licitație, data licitației, perioada şi scopul pentru care solicită închirierea, precizări cu privire la acceptarea prevederilor regulamentului de închiriere, instrucțiunilor pentru ofertanți și ale contractului de închiriere;
 • copie act identitate a persoanei participante la licitație;
 • delegaţia/împuternicirea dată participantului de către ofertant pentru a participa la licitație în numele său;
 • documente care dovedesc înregistrarea S.C./I.F./I.I./P.F.A. sau documente care să ateste forma de organizare: certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului şi certificat constatator (este obligatoriu ca obiectul de activitate al solicitantului să respecte scopului pentru care imobilul a fost scos la licitaţie);
 • certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile, a impozitelor şi taxelor către stat și către bugetul local;
 • recomandarea de la o societate comercială cu care solicitantul a avut relaţii contractuale ( dacă este cazul);
 • dovada achitării taxei de participare și a garanției de participare la licitație.

 Documentele solicitanților se depun la sediul Primăriei orașului Buftea situat în Piața Mihai Eminescu nr. 1, județ Ilfov, până la data de 21.04.2021, orele 10.00.

Licitaţia va avea loc la acelaşi sediu, în aceeași dată, începând cu orele 11.00.

Orice solicitare de participare la licitaţie neînsoţită de documentele precizate şi orice documente primite după această oră (chiar dacă solicitarea de participare era depusă) vor fi respinse.

Neprezentarea oricăruia dintre documente, conduce la excluderea de la participarea la licitaţie.

 În urma desfăşurării procedurii de licitaţie, se va încheia un proces verbal în care se vor menţiona modul de desfăşurare a licitaţiei, participanţii şi câştigătorul procedurii.

Procesul verbal va fi semnat de toţi participanţii la procedură şi de membrii comisiei de închiriere.

Pentru mai multe informaţii: tel. 031/8241231, int. 102.

Întrerupere energie electrică – Vineri 2 aprilie 2021

Pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, reparații și întreținere a instalațiilor electrice, vă anunțăm pe aceasă cale că se va întrerupe alimentarea cu energie electrică între orele 09:00 – 17:00 a următoarelor locurilor de consum situate în localitatea Buftea:

  • 31.03.2021 • Zorilor, Lalelelor si strazi adiacente
  •  

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Hotărârea nr. 58 din 27.03.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov, care va intra în vigoare începând cu data de 28 martie 2021, ora 12:00

Instituția Prefectului – Județul Ilfov aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:

În aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 348 din 26.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19astăzi, 27 martie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 58 din 27.03.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov, care va intra în vigoare începând cu data de 28 martie 2021, ora 12:00.

Art. 1  Pentru localitățile din județul Ilfov care se află în carantină zonală la măsurile stabilite prin ordinele de carantinare se adaugă suplimentar următoarele măsuri ce se vor aplica corespunzător:

(1) În localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 locuitori:

(a) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-06:00. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;

(b) Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 06:00-18:00. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;

Prin excepție de la prevederile art. 1, alin. (1), lit (b), în intervalul orar 18:00-06:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2)  În localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5 /1.000 de locuitori se aplică suplimentar următoarele măsuri suplimentare:

(a) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20:00-06:00. Aplicabilitatea măsurii încetează dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

(b) Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 06:00-18:00. Aplicabilitatea măsurii încetează dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

Prin excepție de la prevederile art. 1, alin. (2), lit (b), în intervalul orar 18:00-06:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Art. 2  Pentru localitățile care nu se află în carantină zonală și incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se aplică următoarele măsuri:

(a) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-05:00, cu următoarele excepții:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

– deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

(b) Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05:00-18:00.

(c) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness.

Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;

Art. 3 Pentru localitățile care nu se află în carantină zonală și incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se aplică următoarele măsuri:

(a) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20:00-05:00, cu următoarele excepții:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

– deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

(b) Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 05:00-18:00.

(c) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness.

Aplicabilitatea măsurilor încetează dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

Art. 4  (1) Se instituie obligația pentru toți operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar  05:00-21:00.

(2) Prin excepție de la alin (1), în intervalul orar 21:00-05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

(3) Prin excepție de la alin (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară;

(4) Măsurile prevăzute în articolele precedente se aplică corespunzător.

Art. 5 (1) În toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 27 martie- 28 martie 2021,  în intervalul orar 18:00-22:00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

(2) În toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 03 aprilie- 04 aprilie 2021,  în intervalul orar 20:00-02:00 pentru deplasarea și participarea la  slujbele religioase.

Art. 6  Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în aplicația ”corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora 10:00, pe platforma ”alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidență, iar acesta va fi transmis prin grija C.J.C.C.I. Ilfov către toate UAT-urile din județ. Acesta va fi publicat pe site-ul Instituției Prefectului- Județul Ilfov https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

Art. 7 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 8 Pentru localitățile din județul Ilfov care în acest moment se află sub măsura de carantinare zonală instituită prin ordin al Șefului DSU, la încetarea aplicabilității măsurii se pun în aplicare prevederile prezentei hotărâri.

 

View Fullscreen

Hotărârea nr. 57 din 26.03.2021 privind aprobarea modificării scenariului de funcționare pentru unele unități de învățământ din județul Ilfov, inclusiv orasul Buftea

Instituția Prefectului – Județul Ilfov aduce la cunoștința cetățenilor faptul că în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov fost adoptată Hotărârea nr. 57 din 26.03.2021 privind aprobarea modificării scenariului de funcționare pentru unele unități de învățământ din județul Ilfov.

Scenariile de funcționare corespunzătoare unităților de învățământ au fost aprobate luând în considerare situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități din județul Ilfov la data de 26.03.2021, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

View Fullscreen

Localitățile ilfovene Balotești, Mogoșoaia, Snagov și Ștefăneștii de Jos intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 24.03.2021, ora 22:00

Ca urmare a analizei de risc efectuată de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a adoptat în ședință extraordinară:

– Hotărârea nr. 51 din 23.03.2021 privind propunerea instituirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov;

– Hotărârea nr. 52 din 23.03.2021 privind propunerea instituirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mogoșoaia, cu satul aparținător Mogoșoaia, județul Ilfov;

– Hotărârea nr. 53 din 23.03.2021 privind propunerea instituirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Snagov, cu satele aparținătoare Snagov, Ciofliceni, Ghermănești, Tâncăbești și Vlădiceasca, județul Ilfov;

– Hotărârea nr. 54 din 23.03.2021 privind propunerea instituirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Ștefăneștii de Jos, cu satele aparținătoare Ștefăneștii de Jos, Crețuleasca și Ștefăneștii de Sus, județul Ilfov. 

Propunerile au fost înaintate către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției în vederea emiterii ordinului Comandantului Acțiunii.

Luând în considerare cele de mai sus, șeful DSU, Secretar de Stat dr. Raed Arafat, a emis următoarele ordine:

– Ordinul Șefului DSU nr. 6727 din 24.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov, începând cu data de 24.03.2021, ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 07.04.2021 ora 22:00;

– Ordinul Șefului DSU nr. 6728 din 24.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoșoaia, cu satul aparținător Mogoșoaia, județul Ilfov, începând cu data de 24.03.2021, ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 07.04.2021 ora 22:00;

– Ordinul Șefului DSU nr. 6729 din 24.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Snagov, cu satele aparținătoare Snagov, Ciofliceni, Ghermănești, Tâncăbești și Vlădiceasca, județul Ilfov, începând cu data de 24.03.2021, ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 07.04.2021 ora 22:00;

– Ordinul Șefului DSU nr. 6730 din 24.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ștefăneștii de Jos, cu satele aparținătoare Ștefăneștii de Jos, Crețuleasca și Ștefăneștii de Sus, județul Ilfov, începând cu data de 24.03.2021, ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 07.04.2021 ora 22:00.

Pentru măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte toate persoanele care se află permanent în localitățile carantinate sau care tranzitează zonele carantinate, vă rugăm să consultați Ordinele Șefului DSU!

1. Modelul orientativ de adeverință de la angajator

2. Declarația pe proprie răspundere pentru tranzitarea localităților în care a fost instituită carantina

3. Declarația pe proprie răspundere pentru ieșirea din locuință în localitățile carantinate în format PDF și editabil

NOTĂ: Declarațiile pe proprie răspundere pot fi scrise și de mână, conform modelului orientativ.

Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov – Măsuri impuse începând cu data de 24.03.2021

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează că astăzi, 23.03.2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia au fost adoptate:

– Hotărârea nr. 49 din 23.03.2021 privind adoptarea modificării scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din localitatea Glina, Judeţul Ilfov;

– Hotărârea nr. 50 din 23.03.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov.

► Conform Hotărârii CJSU Ilfov nr. 49/23.03.2021, începând cu data de 24.03.2021, se suspendă activitatea didactică ce presupune prezență fizică la nivelul unităților de învățământ din localitatea Glina, ca urmare a depășirii ratei de incidență de 6/1000 locuitori. Pe perioada suspendării procesul de învățământ se va desfășura online.

► Conform Hotărârii CJSU Ilfov nr. 50/23.03.2021, având în vedere că rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, la nivelul întregului județ Ilfov, este de 7,47/1000 de locuitori, începând cu data de 24.03.2021 ora 00.00, la nivelul tuturor localităților ilfovene în care nu este instituită măsura de carantinare zonală se instituie următoarele măsuri:

   – interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;

   – activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

   – interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară, conform adresei Institutului Național de Sănătate Publică nr. 19941/2020 și Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 60/2020;

   – interzicerea organizării și desfășurării activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

Pentru localitățile din județul Ilfov care în acest moment se află sub măsura de carantinare zonală instituită prin Ordine ale Șefului DSU se aplică măsurile prevăzute prin respectivele Ordine, iar la încetarea aplicabilității măsurii de carantinare zonală, se pun în aplicare prevederile Hotărârii CJSU Ilfov nr. 50/23.03.2021.

*****

View Fullscreen

Măsura de carantinare zonală se prelungește cu 14 zile pentru comuna Clinceni cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, începând cu data de 23.03.2021, ora 05:00

a urmare a analizei de risc efectuată de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a adoptat în ședință extraordinară Hotărârea nr. 47 din 22.03.2021 privind propunerea prelungirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Clinceni cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, județul Ilfov. 

Propunerea a fost înaintată către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției în vederea emiterii ordinului Comandantului Acțiunii.

Luând în considerare cele de mai sus, șeful DSU, Secretar de Stat dr. Raed Arafat, a emis OSDSU nr. 6718 din 22.03.2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, județul Ilfov, începând cu data de 23.03.2021, ora 05:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 06.04.2021 ora 05:00.

Pentru măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte toate persoanele care se află permanent în localitatea carantinată sau care tranzitează zona carantinată, vă rugăm să consultați Ordinul Șefului DSU.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support