Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

LIVRETUL DE FAMILIE

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mamă, tată, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul acesta.

 ACTE NECESARE ELIBERĂRII LIVRETULUI DE FAMILIE:

 • cerere tip;
 • actele de identitate – soţ şi soţie (original şi copie xerox);
 • certificatul de căsătorie (original şi copie xerox) ;
 • certificatele de naştere ale părinţilor şi copiilor (original şi copie xerox) ;
 • certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original şi copie xerox), dacă este cazul;
 • hotărâri judecatoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original şi copie xerox), dacă este cazul;
 • documente care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau plasament familial al copiilor, dacă este cazul;
 • hotărâri de adopție ale copiilor, dacă e cazul;
 • decizii de schimbare a numelui și/sau a prenumelui ca urmare a divorțului sau schimbării pe cale administrative, dacă este cazul;
 • în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copii sunt recunoscuți de către tată, livretul va fi solicitat numai în baza sentinţei civile, originală, rămasă definitivă şi irevocabilă, de încredinţare a copiilor minori ;

 

 ATENŢIE

 • NU SE ELIBEREAZĂ LIVRET DE FAMILIE PERSOANELOR CARE TRĂIESC ÎN CONCUBINAJ

 PRIN FAMILIE SE ÎNŢELEGE:

 • soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei având domiciliu comun;
 • persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se află în întreţinerea sa

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.