Informații privind solicitarea aprobării împrumuturilor de la Ministerul de Finanțe

Informații privind solicitarea aprobării împrumuturilor de la Ministerul de Finanțe 

   Prin OUG nr. 83/2021, Guvernul României a creat cadrul legal pentru acordarea de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor autorităților locale care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și proiecte finanţate din programele naţionale, pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.

A. În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, UAT oraș Buftea implementează 12 proiecte. Valoarea totală a proiectelor pentru care au fost încheiate contracte de finanțare este de 95.768.527,81 lei, iar contribuția suportată din bugetul local este de 21.235.673,40 lei.

   Prin Hotărârea nr. 154/2021, Consiliul Local al orașului Buftea a aprobat contractarea unui împrumut în valoarea de 12.800.000 lei de la Ministerul finanțelor publice, pentru asigurarea ratei de cofinanțare și a cheltuielilor neeligibile pentru un număr de 5 proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, astfel:

 • Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport și dotarea acestora – Școala gimnazială nr. 1 – SMIS 122438; valoare totală proiect – 5.446.977,82 lei, valoare nerambursabilă – 5.338.038,26 lei, valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 108.939,56 lei.
 • Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare corp C3), dotarea acestora și realizare împrejmuire – Școala gimnazială nr. 3, SMIS 122963; valoare totală proiect – 3.782.502,08 lei; valoare nerambursabilă – 3.435.524,48 lei; valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 346.977,60 lei.
 • Construirea unei infrastructuri noi pentru învățământul preșcolar – creșă/grădiniță cu program prelungit si dotarea acestora, prin desființarea corpului vechi (C1) al Grădiniței nr. 5, SMIS 123835; valoare totală proiect – 11.544.046,70 lei, valoare nerambursabilă – 4.205.506,54 lei, valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 7.338.540,16 lei.
 • Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale – Lot 1 (10 blocuri), SMIS 133499; valoare totală proiect -7.646.273,72 lei, valoare nerambursabilă – 3.785.606,51 lei, valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 3.860.667,21 lei.
 • Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale – Lot 2 (8 blocuri), SMIS 131679; valoare totală proiect – 9.634.720,75 lei, valoare nerambursabilă – 4.804.616,59 lei, valoare contribuție beneficiar (eligibil și neeligibil) – 4.830.104,16 lei.

B) UAT oraș Buftea are în derulare 3 proiecte finanțate din programele naţionale. Valoarea totală a proiectelor pentru care au fost încheiate contracte este de 19.466.427,90 lei lei, iar contribuția stabilită a fi suportată din bugetul local este de 9.309.998,20 lei.

   Prin Hotărârea nr. 155/2021, Consiliul Local al orașului Buftea a aprobat contractarea unui împrumut în valoarea de 9.230.000 lei de la Ministerul finanțelor publice, pentru asigurarea cofinanțării unui număr de 2 proiecte finanțate din programele naționale, respectiv:

 • Utilități și dotări tehnico- edilitare (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze natural, precum și iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi) aferente obiectivului Construire 30 unități lovative de serviciu (tip ANL) – P+4E, str. Studioului nr. 4; valoare – 2.830.415 lei
 • Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial-reabilitare termică blocuri de locuințe –10 unități; valoare totală – 18.824.411,46 lei, valoare contribuție beneficiar – 6.351.177,99 lei.

Hotărârea nr. 187 din 07.10.2021 privind măsurile dispuse la nivelul județului Ilfov

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cu privire la faptul că astăzi, 07 octombrie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 187 din 07.10.2021 privind măsurile dispuse la nivelul județului Ilfov:

 

Art. 1 Se constată că la nivelul județului Ilfov rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 07.10.2021, ora 10.03 este de 11,89/1000 de locuitori fapt pentru care, începând cu data de 08.10.2021 ora 00:00 se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice închise și deschise.

 

Art. 2 (1) În spațiile publice închise sunt exceptate persoanele care se încadrează în una dintre următoarele situații:

 

– angajatul care este singur în birou;

 

– persoanele aflate în locurile de muncă situate în spații închise, cu condiția prezenței unui număr de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și cu asigurarea unei distanțe de un 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepția nu se aplică în cazul spațiilor închise comune;

 

– persoana care suferă de boli ce afectează capacitatea de oxigenare, pe baza unei evaluări a riscului efectuată de medicul de medicina muncii;

 

– persoana care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante;

 

– prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 m între persoane;

 

– copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

 

(2) În spațiile publice deschise sunt exceptate persoanele care se încadrează în una dintre următoarele situații:

 

– desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc;

 

– persoanele care suferă de boli ce afectează capacitatea de oxigenare;

 

– persoana care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante;

 

– copiii cu nevoi speciale, în urma evaluării riscului de către medicul curant;

 

– copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

 

 

 

Măsuri dispuse pentru unele localități din județul Ilfov – Buftea inclusa

În aplicarea Hotărârii Guvernului României nr. 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și în urma propunerilor înaintate de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov, astăzi, 04 octombrie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 181 din 04.10.2021 privind măsurile dispuse pentru unele localități din județul Ilfov.

Astfel, ca urmare a constatării de către CJSU Ilfov a ratei de incidență cumulată la 14 zile la 1000 locuitori, localitățile pentru care se dispun măsuri prin Hotărârea nr. 181/04.10.2021 începând cu data de 05 octombrie 2021, ora 00:00, sunt următoarele:

 • Buftea – 7,77/1000 locuitori
 • Chitila – 6,42/1000 locuitori
 • Ciolpani – 6,43/1000 locuitori
 • Ciorogârla – 7,03/1000 locuitori
 • Cornetu – 7,27/1000 locuitori
 • Dragomirești Vale – 7,76/1000 locuitori
 • Găneasa – 6,58/1000 locuitori
 • Grădiștea – 6,41/1000 locuitori
 • Gruiu – 8,65/1000 locuitori
 • Jilava – 7,96/1000 locuitori
 • Moara Vlăsiei – 6,33/1000 locuitori
 • Petrăchioaia – 9,48/1000 locuitori
 • Tunari – 7,84/1000 locuitori

*****