ANUNȚ privind anularea majorarilor si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020

ANUNȚ
privind anularea majorarilor si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020

Conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 113 / 31.08.2020  a fost aprobată instituirea unor facilități fiscale de anulare a majorarilor si penalitatilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al orașului Buftea.

Contribuabilii trebuie să depună o notificare la Biroul Taxe şi Impozite Locale privind intenţia de a beneficia de aceste facilităţi, până la data de 15 decembrie 2020.

 

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal, se sting prin orice modalitate prevăzută de 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  2. b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  3. c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile de impunere, potrivit obligatiei fiscale de a declara in termenul de 30 de zile de la orice modificare/dobandire, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
  4. d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

 

Ca urmare, pentru a putea beneficia de facilitațile fiscale stabilite prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 113/31.08.2020, vă rugăm ca până la data de 15 decembrie 2020 să achitați debitele restante la bugetul local și să depuneți cererea de anulare a majorarilor si penalitatilor.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

PISTOL GHEORGHE

Direcția Impozite și Taxe Locale – Contact

Direcția Impozite și Taxe Locale

MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE / JURIDICE
NASTASE ALEXANDRA – 0767.018.611

PERSOANE FIZICE – IMPOZITE
BURTESCU ROBERT – 0758.497.416

PERSOANE JURIDICE – IMPOZITE
MOCANASU CRISTINA – 0737.531.095

contact@primariabuftea.ro
impozite@primariabuftea.ro ( persoane fizice )
impozite.pj@primariabuftea.ro ( persoane juridice )

DIRECTOR EXECUTIV
MANEA ADRIAN – 0734.330.067

Numere valabile în timpul programului de lucru 08:00 – 16:30

 

Lista de conturi IBAN o puteți consulta aici…