Adopția

ADOPȚIA

Competenţa revine primăriei locului de domiciliu al adoptatorului.

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII ADOPŢIEI:

  • sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă (în original);
  • certificatul de naştere al adoptatului (în original);
  • certificatul de căsătorie al adoptatorilor (în original);
  • actele de identitate (adoptatori şi adoptat) (în original).

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ:

  • cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă, însoţită de documente justificative (certificate de stare civilă);
  • rectificarea se face în temeiul dispoziţiei primarului, cu avizul prealabil al D.J.E.P. ILFOV.

DOVADA STĂRII CIVILE :

  • cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria de domiciliu;
  • pentru depunerea cererii este necesar actul de identitate al solicitantului, original, sau procură specială, dacă este cazul (apostilată sau supralegalizată).