Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (viză de flotant)

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE  A MENŢIUNII PRIVIND  STABILIREA REŞEDINŢEI (viza de flotant)

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
  • actul de identitate al găzduitorului.