Anunt licitatie – 1 spațiu comercial destinat comercializării de produse nealimentare (textile) in incinta Pieței Agroalimentare centrale Buftea

Anunt licitatie – 1 spațiu comercial destinat comercializării de produse nealimentare (textile) in incinta Pieței Agroalimentare centrale Buftea

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Buftea anunţă scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea închirierii,  următorului spațiu comercial din incinta Pieței Agroalimentare centrale Buftea:

 • 1 spațiu comercial destinate comercializării de produse nealimentare (textile) având o suprafață de 15,70 mp  la etaj;

Preţul de pornire al licitaţiei este de 10,43 lei/mp/lună, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/28.01.2009.

Durata închirierii – până la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, potrivit legii.

Cuantumul taxei de participare la licitație20 lei, care se poate achita în numerar la casieria Primăriei orașului Buftea sau prin orice mijloc de plată în contul RO70TREZ42221160250XXXXX deschis la Trezoreria Operativă Buftea.  Taxa de participare este valabilă pentru o singură licitație și nu se restituie.

Cuantumul garanției de participare la licitație 250 lei, care se poate achita în numerar la casieria Primăriei orașului Buftea sau prin orice mijloc de plată în contul RO04TREZ4225006XXX000012 deschis la Trezoreria Operativă Buftea.

Garanția de participare este valabilă pentru o singură licitație și se restituie integral ofertanților necâștigători, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal al licitației.

Garanția de participare a ofertantului câștigător va constitui parte din chiria pentru prima lună din perioada pentru care s-a încheiat contractul. În situația în care ofertantul câștigător nu se prezintă pentru încheierea contractului, garanția de participare se pierde.

În vederea participării la licitaţie, solicitanţii au obligaţia să prezinte următoarele documente:

 • solicitare în vederea participării la licitaţie care va cuprinde: datele de identificare ale ofertantului, datele de identificare ale bunului imobil pentru care se solicită înscrierea la licitație, data licitației, perioada şi scopul pentru care solicită închirierea, precizări cu privire la acceptarea prevederilor regulamentului de închiriere, instrucțiunilor pentru ofertanți și ale contractului de închiriere;
 • copie act identitate a persoanei participante la licitație;
 • delegaţia/împuternicirea dată participantului de către ofertant pentru a participa la licitație în numele său;
 • documente care dovedesc înregistrarea S.C./I.F./I.I./P.F.A. sau documente care să ateste forma de organizare: certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului şi certificat constatator (este obligatoriu ca obiectul de activitate al solicitantului să respecte scopului pentru care imobilul a fost scos la licitaţie);
 • certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile, a impozitelor şi taxelor către stat și către bugetul local;
 • recomandarea de la o societate comercială cu care solicitantul a avut relaţii contractuale ( dacă este cazul);
 • dovada achitării taxei de participare și a garanției de participare la licitație.

Documentele solicitanților se depun la sediul Primăriei orașului Buftea situat în Piața Mihai Eminescu nr. 1, județ Ilfov, până la data de 31.03.2021, orele 10.00.

Licitaţia va avea loc la acelaşi sediu, în aceeași dată, începând cu orele 11.00.

Orice solicitare de participare la licitaţie neînsoţită de documentele precizate şi orice documente primite după această oră (chiar dacă solicitarea de participare era depusă) vor fi respinse.

Neprezentarea oricăruia dintre documente, conduce la excluderea de la participarea la licitaţie.

 În urma desfăşurării procedurii de licitaţie, se va încheia un proces verbal în care se vor menţiona modul de desfăşurare a licitaţiei, participanţii şi câştigătorul procedurii.

Procesul verbal va fi semnat de toţi participanţii la procedură şi de membrii comisiei de închiriere.

Pentru mai multe informaţii: tel. 031/8241231, int. 102.

Parc integrat pentru recreere, sport și agrement – Strada Știrbei Vodă – update 05.03.2021

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții: 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului,

Orașul Buftea a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Parc integrat pentru recreere, sport și agrement – Strada Știrbei Vodă (suprafață – 73.300 mp) fiind încheiat în acest sens Contractul de finanțare nr. 3686/2018

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat la data de 24.02.2020, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 12 luni de la data ordinului de începere. Ordinul de începere este condiționat de emiterea autorizației de construire.

Stadiul actual (demersuri realizate în vederea emiterii autorizației de construire):

 • au fost întocmite documentațiile tehnice pentru obținerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism
 • au fost obținute următoarele avize: aviz de amplasament favorabil emis de E.distribuție Muntenia, aviz favorabil emis de Distrigaz Sud Rețele, notificare privind asistența tehnică de specialitate emisă de Direcția de sănătate publică Ilfov, aviz de amplasament emis de Raja Constanța SA, acord administrator domeniul public.
 • a fost încheiat contractul pentru realizarea serviciilor de cercetare arheologică preventivă și de supraveghere cu Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, în vederea întocmirii raportului care va fi depus la Ministerul Culturii
 • a fost publicat în cotidianul România Liberă din data de 19-21 februarie 2021 anunțul pentru publicul interesat asupra depunerii solicitării acordului de mediu.

 

Proiectul are ca obiective:

 1. Crearea unui număr de 35 de locuri de muncă la finalizarea proiectului
 2. Străzi urbane modenizate – 7020 mp
 3. Spațiu deschis creat – 73.300 mp

Parcul este conceput într-un ansamblu unitar, dar care are cinci zone cu specific preponderent pentru a asigura posibilitatea unor activităţi specifice fără să se incomodeze reciproc.

Astfel, s-au prevăzut următoarele zone funcţionale:

 • Zonă pentru joacă şi agrement pentru copii (pe trei categorii de vârstă: 2 – 5 ani, 5-8 ani şi 8 -14 ani);
 • Zonă pentru seniori;
 • Zonă pentru activităţi sportive (minifotbal, tenis, baschet);
 • Zonă pentru activităţi adulţi:
 • subzonă recreere – plimbare
 • subzonă activităţi culturale (pavilion expoziţional, estradă fanfară, amfiteatru în aer liber, platformă, pajişte, cu scenă pentru concerte)
 • subzonă agrement, plajă, picnic, perete pentru căţărare, platformă pentru skate-board, pistă pentru biciclete, role, alergare
 • Zonă faleză lac: alei esplanade, turn belvedere, pergolă cu belvedere;
 • Zonă gospodărire, întreţinere şi administrare parc.

 View Fullscreen

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support