Ziua Eroilor, omagiată la Buftea prin depuneri de coroane de flori și momente artistice

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

Pe 10 iunie 2021, ortodocșii au sărbătorit Înălțarea Domnului, consacrată prin hotărârile BOR și ca Ziua Eroilor. înălțarea Domnului se sărbătorește în fiecare an, la 40 de zile de la învierea Domnului, adică la 40 de zile de la Paști. La Monumentul Eroilor din Buftea (Centru) a avut loc joi, de la ora 11.00, un ceremonial militar închinat Zilei Eroilor, prilej cu care primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, a ținut un emoționant discurs, apoi s-au depus coroane de flori și jerbe. La fel de emoționante au fost și slujba de pomenire a eroilor, oficiată de preoții parohiilor din Buftea, dar și momentele artistice în cinstea eroilor români din Primul și al Doilea Război Mondial.

Autoritățile adminis­trației publice locale au organizat anul acesta programe speciale, ora­șul Buftea fiind printre localitățile unde, de Ziua Eroilor și înălțarea Dom­nului, sunt respectate toate elementele solemne specifice activităților co­memorative.

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

Pomenirea eroilor ro­mâni la praznicul înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bise­ricii Ortodoxe Române în anul 1920. Decizia a fost consfințită ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bi­sericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Biseri­cii Ortodoxe Române din 1999 și 2001.

Pomenirea eroilor români se face de altfel în tot cursul anului, la fiecare Sfântă Liturghie săvârșită în bisericile orto­doxe. Sunt pomeniți „ero­ii, ostașii și luptătorii ro­mâni din toate timpurile și din toate locurile, care s- au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închi­sori, pentru apărarea pa­triei și a credinței ortodo­xe strămoșești, pentru în­tregirea neamului, liberta­tea, unitatea și demnita­tea poporului român”. La ora 12.00, în ziua de joi, 10 iunie 2021, clopote­le bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română s-au tras în semn de neuitare, prețuire și recunoștin­ță față de eroii care s-au jertfit pentru neam, cre­dință și țară.

Ceremonia de Zi­ua Eroilor, organizată de Centrul Cultural Buftea, a în­ceput cu intonarea solem­nă a Imnului Național al României, urmată de o slujbă religioasă de po­menire a celor căzuți în luptă, oficiată de preoții din parohiile buftene.

“Este ziua în care cu toții cinstim cu inima curată pe toți eroii”

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, gazda evenimentului, a declarat: “Marcăm o zi cu dublă semnificație pentru țara noastră, Ziua înălțării domnului și Ziua Eroilor. Este ziua în care cu toții cinstim cu inima curată pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile. Comemorăm jertfa celor care au pierit pentru libertatea și independența României. Rememorăm actele lor de eroism, de patriotism și dăruire pentru semeni. Cu prețul vieții lor au apărat, pe câmpul de bătălie, integritatea țării, granițele României și ființa națională. Ziua Eroilor reprezintă prilejul de a rememora faptele eroilor noștri și de a le vorbi copiilor și nepoților noștri despre cei care au căzut pe câmpul de bătălie, despre curaj și patriotism. Sacrificiul eroilor reprezintă măsura iubirii absolute pentru patria mamă. Eroii s-au jertfit pentru idealuri înălțătoare, iar noi avem datoria să ne întărim credința și speranța în fiecare zi. Știuți sau neștiuți, biruitori sau înfrânți, anonimi sau uitați în legendă, ei au intrat în conștiința noastră la fel ca și limba și tradițiile noastre. Comemorăm această zi într-un moment dificil pentru țară, supusă unei pandemii inedite și de aceea adăugăm gândurile noastre bune pentru toți cei care într-un fel sau altul au contribuit la limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul național: personal medical, polițiști, pompieri, jandarmi și militari sau simpli cetățeni. Tuturor le transmitem recunoștință și mulțumire pentru că în aceste vremuri grele au rezistat eroic, la rândul lor, într-o luptă surdă menită să salveze vieți. Este datoria noastră să păstrăm și să prețuim valorile națiunii române și să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca prin faptele noastră să ne ridicăm la înălțimea virtuților eroilor noștri. Ne aplecăm cu pioșenie și aducem florile recunoștinței la mormintele și monumentele celor care au căzut în Războiul de Independență, în Primul și Al doilea Război Mondial sau la Revoluția Română de la 1989. Dormiți în pace, eroi ai neamului! Ne-ați fost, ne sunteți și ne veți fi exem­plu viu și grăitor de sacri­ficiu suprem pentru binele națiunii, pentru păstrarea libertății, suveranității, a integrității și demnității României. Dumnezeu să odihnească în pace pe ostașii noștri! Hristos s-a înălțat!”

La evenimentul organizat la Buftea au participat, alături de primarul Gheorghe Pistol, viceprimarul Alexandru Vaida și oficialii orașului Buftea, și numeroase personalități ale județului, precum președintele Consiliului județean Ilfov, Hubert Thuma, vicepreședintele CJ Ilfov, Ștefan Rădulescu, prefectul județului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, subprefectul județului Ilfov, Andrei Scutelnicu, dar și șefii de servicii deconcentrate.

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

“Cinstirea eroilor noștri nu vorbește doar despre jertfa lor, ci și despre lecțiile de unitate, sacrificiu și profesionalism pe care ni le-au lăsat drept moștenire și pe care s-au clădit generațiile următoare. Registrul acesta de valori s-a perpetuat, iar acum, în vremuri complicate dar mai pașnice, ideea de eroism capătă în fiecare zi valențe noi. Pe lângă toate aceste lecții, eroii neamului nostru ne-au lăsat un drept de necontestat: libertatea. Pentru asta și pentru tot curajul și sacrificiul lor le suntem profund recunoscători. Am participat astăzi (n.r. – 10 iunie) la festivitățile organizate în orașul Buftea, cu ocazia Zilei Eroilor. A fost o ceremonie plină de emoții și însemnătate, prin care ne-am arătat recunoștința față de militarii noștri pentru eroismul de care au dat dovadă și pentru viitorul pe care, prin jertfa lor, l-au asigurat țării noastre”, a scris Hubert Thuma pe pagina de Facebook a CJ Ilfov.

Moment solemn al depunerilor de coroane

Gheorghe PistolÎn acordurile “Imnu­lui eroilor”, au fost de­puse coroane de flori în jurul monumentului de­dicat eroilor din Buftea din partea Instituției Pre­fectului Județului Ilfov, a Consiliului Județean Il­fov, a Primăriei orașului Buftea, a Inspectora­tului pentru Situații de Urgență Ilfov, a Inspec­toratului de Jandarmi Județean Ilfov, a Centru­lui Județean pentru Con­servarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, a Agenției pentru Ocupa­rea Forței de Muncă, cât și din partea Spitalului Buftea, Poliției orașului Buftea, a Poliției Loca­le a orașului Buftea, a Partidului Național Libe­ral, a Partidului Uniunea Salvați România, a Parti­dului Social Democrat, a Asociației Crucea Roșie Română Filiala Ilfov, a Asociației Voința Buftea, a Centrului Cultural Buf­tea, a Grupului Școlar “Dumitru Dumitrescu”, a Liceului Tehnologic “Bar­bu A. Știrbey” Buftea, din partea Școlilor Gimna­ziale nr. 1, 2, 3 și 4, din partea Grădiniței “Căsuța Copilăriei”, a Palatului Copiilor și Elevilor Ilfov, a Clubului Sportiv Școlar Il­fov, a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați – filiala Ilfov.

Sursa: Jurnalul de Ilfov

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

 

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

 


 

 

Bani europeni, pentru sistemul de învăţământ din Buftea

  • Școala Gimnazială Nr. 3 și Liceul ”Dumitru Dumitrescu” au fost complet reabilitate.
  • Școala Gimnazială Nr. 3 va avea și o sală de sport modernă.
  • Odată cu reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr. 1, sistemul educațional va fi complet pus la punct.

Pentru orașul Buftea, 13 este un număr cu noroc, pentru că semnifică modernizare, dezvoltare, confort și siguranță pentru cetățeni. 13 este numărul proiectelor pe care orașul Buftea le-a accesat prin Programul Operațional Regional, dovedind că deși bugetul este foarte mic, administrația știe să facă performanță cu foarte multă muncă și înțelepciunea de a atrage cât mai multe fonduri europene, care permit realizarea unor lucruri incredibile pentru comunitate.

Din cele 13 proiecte pe care orașul Buftea le-a accesat prin Programul Operațional Regional, obținând astfel bani europeni cu ajutorul cărora administrația poate derula investiții importante pentru comunitate, trei proiecte permit finalizarea procesului de modernizare a sistemului educațional.

Există așadar trei proiecte foarte importante pentru sistemul de învățământ, două având termen de finalizare în luna aprilie 2021, iar cel de-al treilea a primit ordin de începere pentru a fi implementat.

Primul proiect este destinat copiilor din cartierul Flămânzeni, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Primăria Buftea, prin Axa prioritară 3 – Eficientizarea energetică a clădirilor publice, a accesat fonduri europene nerambursabile pentru proiectul ”Eficientizare energetică a Școlii gimnaziale Nr. 3 Buftea”, având contractul de finanțare numărul 2823/2018. Lucrările s-au finalizat în luna aprilie anul acesta, recepția fiind deja făcută. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.564.535,34 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.082.634,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul național este de 243.592 lei, iar valoarea de cofinanțare eligibilă din bugetul local este de 27.065 lei. ”Iată, că doar cu 27 mii de lei, noi facem o eficientizare a unei școli. Adică venim în confinanțare și primim bani europeni. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, este de 211.242,32 lei”, ne-a spus primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

În cadrul acestui proiect, au fost realizate mai multe intervenții importante pentru Școala Gimnazială Nr. 3 din Buftea, precum recompartimentarea și modernizarea corpului mare din întreaga școală. Practic, aceste intervenții urmăresc corectarea, dar și completarea funcțiunilor clădirilor existente, bineînțeles cu păstrarea lor, prin respectarea legilor în vigoare. ”Am urmărit izolarea acestei clădiri, prin refacerea izolației care nu mai era conformă și s-a refăcut izolația cu vată minerală grafitată de 10 cm. Am reușit înlocuirea tâmplăriei termopan de tip PVC cu tâmplărie de aluminiu termoizolant. Am reușit de asemenea, să izolăm șarpanta. Practic a fost demontat tavanul fals din rigips, au fost montate grinzi metalice, de tip UV, s-a venit cu izolație de 20 cm de vată grafitată, apoi a fost închis tavanul cu rigips, așa cum a fost găsit inițial. A fost izolat inclusiv soclul cu polistiren extrudat de 10 cm”, a explicat primarul.

Un sistem de ventilație performant

Edilul a precizat că lucrarea a inclus și realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu de handicap, pentru cele două căi de acces. A fost îmbunătățit și sistemul de încălzire în toată școala, prin înlocuirea caloriferelor și a centralei termice, precum și sistemul de iluminat, iar o noutate demnă de remarcat este introducerea unei instalații mecanice de ventilație, care practic scoate aerul din cameră și introduce aer proaspăt. ”Pe perioadă de pandemie a fost ceva fantastic pentru binele copiilor. Încercăm în momentul de față să introducem acest sistem de ventilație în toate unitățile de învățământ din orașul nostru”, a menționat primarul.

S-a reușit de asemenea reconfigurarea tuturor grupurilor sanitare din unitatea școlară, dar și înființarea unui grup sanitar pentru persoane nedeplasabile.

Tot în cadrul acestui proiect, Școala Gimnazială Nr. 3 a fost beneficiara unui alt proiect pe fonduri europene, care în luna aprilie a primit ordin de începere, prin Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ. Orașul Buftea primește, din nou, fonduri nerambursabile pentru proiectul denumit ”Extinderea unității de învățământ Școala Gimnazială Nr. 3 cu o sală de sport cu anexă” care permite  modernizarea, dar și împrejmuirea unității de învățământ, potrivit contractului de finanțare nr. 4138/2019, contractul de execuție a lucrărilor având numărul  50/13.04.202 cu termen de finalizare în anul  2022.

Lucrările privind acest proiect încep în aprilie 2021, valoarea totală a contractului fiind de 3.782.502 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene de dezvoltare regională este de 2.804.500 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat este de 631.014 lei, iar valoarea de cofinanțare eligibilă din bugetul local este de 70.112,74 lei.

Fondurile europene, o reală șansă pentru proiecte eficiente

”Aș dori să subliniez cât de puțin ne costă astfel, cu ajutorul banilor europeni, extinderea unei școli cu o sală de sport. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, este de 276.864,86 lei. Practic, având ordinul de începere a lucrărilor dat aici, noi dorim să construim o anexă a acestei săli de sport cu grupuri sanitare, vestiare, o cameră care să deservească echipamentul sportiv, o cameră pentru centrala termică, o cameră de detecție incendiu și o arhivă a școlii, pentru materialele educaționale. Așa cum apare și în denumirea proiectului, avem și o sală de sport în extindere de 455 mp, cu dimensiuni 27 metri cu 17 metri, o sală de sport de tip hală cu sandviș de 12 cm. Tot în interiorul școlii, prin acest proiect realizăm și un bazin îngropat pentru stocare apă în caz de incendiu cu o capacitate de 50 metri cubi. Realizăm inclusiv o rampă ecologică în interior, o cabină de pază și împrejmuirea în spatele sălii cu un gard pe o lungime de 90 metri liniari”, a precizat primarul ­Gheorghe Pistol, subliniind că Primăria Buftea se declară mulțumită de calitatea lucrării la primul proiect și speră că toate lucrările vor fi la un nivel similar.

”Vrem să oferim un tratament egal tuturor elevilor din cartierele din orașul nostru, condiții de a-și desfășura orele de învățământ și de sport  conform ultimelor standarde”, a subliniat edilul.

Un alt proiect important pentru Buftea a fost realizat la Liceul ”Dumitru Dumitrescu”, tot pe Axa prioritară 3 Primăria Buftea a accesat fonduri nerambursabile pentru proiectul denumit ”Eficientizarea clădirilor publice corp C5, clădirea de laboratoare a  Liceului Dumitru Dumitrescu”, care a fost implementat prin contractul de finanțare 3012/2018, contractul de execuție a lucrărilor având numărul 84 din 22.07.20219. Termenul de finalizare a fost aprilie 2021. Valoarea totală a contractului este de 2.502.366,67 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.743.160 lei, valoare  eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 392.211 lei, iar valoarea eligibilă de cofinanțare din bugetul local este de 43.579 lei. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, este de 323.416 lei.

Primarul ne-a explicat că și acest proiect, a venit în continuarea unui alt proiect inițial, desfășurat prin Programul Operațional Regional 2012-2016, prin care s-a făcut reabilitarea, consolidarea, extinderea și modernizarea Liceului ”Dumitru Dumitrescu”, inclusiv cu extindere sală de sport multifuncțională cu gradene. ”Am urmă­rit în continuare să îmbu­nătățim interiorul liceului, prin această anvelopare, pentru obținerea unei eficiențe energetice cât mai bune a acestei clădiri. Și în cadrul acestui proiect, am dorit recompartimentarea sălilor de clasă. Acum, în această clădire funcționează și șase săli de clasă pregătitoare. Practic, am adus copiii de grupa 0 de la școala gimnazială din apropiere în acest corp de clădire, le-am refăcut clasele, grupurile sanitare. A fost practic o investiție a primăriei, în paralel cu acest proiect de dezvoltare”, ne-a precizat edilul.

De reținut că în prezent este în derulare și un proiect de extindere a Școlii Gimnaziale Nr. 1, iar pe măsură ce vor fi făcute clasele se va face relocarea elevilor.

 

Șanse egale pentru toți copiii

În cadrul proiectului realizat în Liceul ”Dumitru Dumitrescu”, a fost  montată tâmplărie de aluminiu termoizolant, acoperișul fiind necirculabil, s-a pus șarpantă, o izolare termică, dar și hidrofugă foarte consistent refăcut, practic tot din vată grafitată de 20 cm. ”Am  încercat să izolăm inclusiv planșeul subsolului cu vată de 20 cm, ușile din interiorul liceului au fost din categoria ușilor antipanică, de asemenea am îmbunătățit sistemul de iluminat, sistemul de încălzire și, la fel, ca și la Școala Gimnazială Nr. 3 am introdus instalația cu ventilație mecanică. Constructorul a fost într-o permanentă urmărire a dirigintelui. De fiecare dată, noi am avut întâlniri, avem întâlniri săptămânale cu constructorul, cu cei din șantier, să vedem dacă apar probleme”, ne-a explicat primarul ­Gheorghe Pistol, precizând că astfel administrația se străduiește să vină în sprijinul copiilor, al tuturor solicitărilor privind acest domeniu pentru ca elevii de toate vârstele din orașul Buftea să beneficieze de toate condițiile pentru a avea un învățământ de calitate.

Învățământul gimna­zial și liceal este pus la punct într-o proporție foarte mare și odată cu finalizarea proiectului care presupune reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr. 1, sistemul de învățământ va fi practic pus la punct în proporție de sută la sută. O dovadă a calității este și adresabiltatea extrem e ridicată. O bucurie, pentru că înseamnă recunoașterea performanței, dar și o povară, pentru că în Buftea vin copii din Giurgiu, Dâmbovița, Prahova și evident din Ilfov, ceea ce reprezintă o presiunea foarte mare pe administrație.

Dar, oricât ar fi de greu, primarul orașului Buftea, alături de întreaga echipă a primăriei, are un singur scop: calitatea școlii și  dorința ca elevul, după ce termină școala, să fie mândru de locul în care a învățat. ”Vrem să legăm puțin copilul de locul școlii, să rămână cu amintiri plăcute despre locul în care a învățat, să nu își piardă identitatea, să aibă unde să facă întâlnirea de 20 sau 30 de ani. Este foarte multă muncă, personalul din primărie este același, orice proiect în plus înseamnă muncă. Suntem monitorizați permanent. Cinci ani suntem verificați zilnic pe proiecte, să se vadă dacă sunt îndeplinite cerințele de implementare a proiectului, dacă mai sunt funcționale, adică este foarte complicat și cu toate acestea atragem fonduri europene pentru că este singura soluție pentru dezvoltarea orașului. Buftea, până la ora aceasta, nu are un leu împrumutat de la bancă, ceea ce înseamnă că tratăm lucrurile cu interes maxim. Munca noastră ne dă satisfacție, pentru că deși nu sunt bani de investit din bugetul local, noi lucrăm și deși avem de dat foarte multe rapoarte, semnate de primar și asumate, recomand tuturor să atragă fonduri europene”, a semnalat primarul Gheorghe Pistol.

De remarcat că în urma implementării acestor proiecte, instituțiile de învățământ din Buftea sunt modernizate în procent de 90%. Rezultatele sunt fantastice, iar atenția administrației se va putea muta spre zona de creșă, grădiniță și after school, unde cererea este foarte mare. ”Avem implementat și semnat contract de finanțare și pentru creșă și grădiniță. Lucrăm foarte mult în următoarele proiecte pentru zona de after school, unde avem foarte multe solicitări, dar nu în zona privată, ci în zona de stat. Avem un centru de zi în momentul de față în cartierul Buciumeni, unde am realizat împreună cu o fundația Habitat un centru de  zi. Copiii vin de la școală, li se oferă o masă caldă, fac temele până la ora 17.30, iar după serviciu, părinții vin și îi preiau. Ne propunem să oferim aceleași condiții în toate cartierele”, a conchis edilul.

Asociația CSR Nest lansează proiectul Laboratorul Verde Buftea

Asociația CSR Nest lansează proiectul Laboratorul Verde Buftea

 

 

București, 5 noiembrie 2020. Începând cu luna octombrie a acestui an, Asociația CSR Nest lansează proiectul Laboratorul Verde Buftea, un proiect-pilot care va contribui la îmbunătățirea peisajului urban din Buftea prin realizarea a două grădini urbane recreativ-terapeutice. Grădinile vor utiliza resursele din comunitate, astfel încât acestea să fie valorificate la maximum, în spiritul economiei circulare.

 

Proiectul Laboratorul Verde Buftea este susținut prin Fondul pentru un viitor mai bun în comunități – un fond lansat împreună cu Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR), finanțat de Lidl România și implementat la Buftea prin Fundația Comunitară București. Proiectul, realizat de Asociația CSR Nest, beneficiază de finanțare în valoare de 50.500 RON.

Grădinile vor fi amenajate în zona centrală a orașului Buftea (pe parcele de teren puse la dispoziție de către Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov si Primăria Buftea) și vor reutiliza apa pluvială pentru udarea plantelor, precum și resturile vegetale generate transformate în compost, ca fertilizator pentru plante.

Scopul proiectului este familiarizarea locuitorilor din acest oraș cu grădinăritul urban, cu colectarea deșeurilor compostabile și utilizarea compostului ca îngrășământ natural. Implicarea în creșterea acestor grădini și frecventarea lor vor conduce la dezvoltarea unui nou spirit comunitar în oraș.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Oferirea unor soluții de îngrijire/administrare a spațiilor verzi nefolosite sau insuficient folosite din Buftea;
  • Creșterea gradului de responsabilizare civică a oamenilor, a implicării lor active la amenajarea, înfrumusețarea și păstrarea curățeniei spațiilor verzi din oraș;
  • Reducerea poluării mediului prin activități și demonstrații practice privind colectarea separată a deșeurilor și compostarea deșeurilor biodegradabile verzi.

„Dincolo de impactul pe care îl va avea în comunitatea locală, proiectul Laboratorul Verde Buftea confirmă încă o dată direcția strategică a Asociației CSR Nest – dezvoltarea comunitară – prin motivarea oamenilor de a se ajuta pe ei înșiși, crearea spiritului civic, stimularea inițiativei individuale și colective, și a cooperării între membrii comunității, generând astfel o serie de schimbări pozitive în viața acestora”, spune Sergiu Sebeși, Președinte Asociația CSR Nest.

Contact: Anda Sebeși, Responsabil Comunicare, anda.sebesi@csrnest.ro, 0721.213.789

 

Despre Lidl

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 30 de țări din întreaga lume și în prezent operează în jur de 10.500 de magazine și mai mult de 150 de centre în 29 de țări la nivel mondial. Lidl este o companie care acționează sustenabil în toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a-și îndeplini promisiunea cu privire la calitate și, în același timp, de a asigura un viitor mai bun pentru societate și mediu. Compania se implică activ în soluționarea nevoilor din comunitățile din care face parte, concentrându-se pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajații și partenerii de afaceri.

 

Despre Asociația CSR Nest

Asociația CSR Nest este o organizație românească, cu caracter apolitic, non-profit, non-discriminatoriu pe criterii sociale, religioase, sexuale, etnice, de naționalitate sau filosofice, supusă legislației române în vigoare, înființată în anul 2010. Misiunea Asociației este aceea de a oferi soluții și servicii atât sectorului neguvernamental cât și celui corporatist prin promovarea responsabilității sociale în rândul societății civile și al companiilor. De asemenea, asociația își mai propune să contribuie la progresul social și cultural, educațional și turistic al României precum si la promovarea unui comportament responsabil fata de mediu.

Despre Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În opt ani de activitate, am adunat fonduri de la companii și donatori individuali și am finanțat peste 400 de proiecte și burse din București și Ilfov. Suma pe care am investit-o împreună în orașul nostru este de peste 1,5 milioane de euro (7,09 milioane de lei). Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare globală, alături de alte 19 fundații comunitare din România și peste 2.000 în întreaga lume.

Despre Fondul pentru un viitor mai bun în comunități

Fondul pentru un viitor mai bun în Buftea face parte din programul național „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”, ce va oferi finanțare pentru inițiative locale organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor de învățământ și grupurilor de inițiativă din șase orașe (Brașov, Cluj, Buftea, Brăila, Vaslui și Oradea). Demersul este coordonat de Federația Fundațiilor Comunitare din România, finanțat de Lidl și implementat prin 6 fundații comunitare: Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Oradea și Fundația Comunitară Galați.

Despre Federația Fundațiile Comunitare din România

Federația “Fundațiile Comunitare din România” (F.F.C.R.) are rolul de a reprezenta și a susține toți membrii săi pentru schimbare socială. F.F.C.R. asigură mecanisme pentru atragerea de fonduri, comunicarea activității, generarea și diseminarea ideilor comunitare, monitorizarea și evaluarea activităților în sprijinul fundațiilor partenere.

 

O seară magnifică,, de 8 Martie, pentru doamnele şi domnişoarele din Buftea

Pistol Gheorghe - 8 Martie 2020

Pistol Gheorghe – 8 Martie 2020

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, Primăria și Consiliul Local Buftea au oferit doamnelor și domnișoarelor, în dar, o frumoasă petrecere, care a avut loc sâmbătă, în incinta Bucharest Film Studios – Mediapro. Conform tradiției, reprezentantele sexului frumos din Buftea au avut parte, începând cu ora 18.00, de un eveniment organizat perfect, un spectacol cu artiști îndrăgiți și foarte mult umor ”împrăștiat” de MC Cătălin Dezbrăcatu, astfel că distracția a fost la ea acasă și toată lumea s-a simțit minunat.

Ziua Internaţională a Femeii este marcată în fiecare an la 8 martie. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, sărbătorirea acestei zile este un moment pentru a reflecta asupra progreselor înregistrate, de a solicita schimbări şi de a celebra actele de curaj şi determinare ale femeilor obişnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria ţărilor şi comunităţilor lor. Dacă în 2019 marcarea zilei internaţionale a femeii a avut în vedere celebrarea unui viitor în care inovaţia şi tehnologia creează oportunităţi fără precedent pentru femei şi fete să joace un rol activ în construirea de sisteme mai cuprinzătoare, servicii eficiente şi infrastructură durabilă pentru a accelera realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă şi a egalităţii de gen, tema zilei în 2020, „I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights”, este aliniată la noua campanie ONU, „Egalitatea generaţiilor”, care marchează 25 de ani de la adoptarea Declaraţiei de la Beijing şi a Platformei de acţiune, cea mai progresivă foaie de parcurs pentru emanciparea femeilor şi fetelor de pretutindeni. Consensul global este că, în ciuda unor progrese, schimbarea reală a fost lentă pentru majoritatea femeilor şi fetelor din întreaga lume. Astăzi, nicio singură ţară nu poate pretinde că a atins egalitatea de gen.

Pistol Gheorghe - 8 Martie 2020

Pistol Gheorghe – 8 Martie 2020

”O zi specială, la fel ca dumneavoastră!”

La Buftea a devenit o tradiție ca femeile să fie sărbătorite de 8 Martie printr-o petrecere de neuitat. Primăria și Consiliul Local Buftea fac eforturi semnificative, în fiecare an, pentru a organiza și un spectacol care să le ofere doamnelor și domnișoarelor câteva ore de bună dispoziție, să le facă să se simtă prețuite și admirate, uitând pentru scurt timp de grijile zilnice.

Sâmbătă seara, începând cu ora 18.00, doamnele și domnișoarele din Buftea au fost întâmpinate de primarul Gheorghe Pistol și de echipa sa de domni eleganți și zâmbitori cu trandafiri și felicitări. Le-a fost alături și cunoscutul actor Codruț Kegheș, alias Cătălin Dezbrăcatu, care a avut rolul de moderator al spectacolului, deja un prieten al evenimentului, care a fost sufletul petrecerii și le-a făcut pe invitate să se relaxeze și să intre în spiritul sărbătorii, cât mai repede.

Și anul acesta, evenimentul a fost organizat prin Centrul Cultural Buftea cu sprijinul impresarei Andra Teodorescu, care s-a întrecut pe sine în amenajarea zonei de petrecere printr-un decor colorat de primăvară, un decor de poveste.

Conform tradiției, deschiderea oficială a petrecerii i-a aparținut primarului orașului Buftea, Gheorghe Pistol, invitat pe scenă de Cătălin Dezbrăcatu, care le-a urat doamnelor ”La mulți ani” și ”Petrecere frumoasă!”. ”Astăzi  este o zi specială, la fel ca dumneavoastră. 8 martie este o zi în care noi vă sărbătorim, o zi plină de feminitate. Ziua de 8 martie este un prilej în plus de a onora femeia, oricare îi este numele care o definește: mamă, fiică, soție, bunică. Femeia este cea care ne inspiră, ne încurajează, ne alină și creează. Este gingașă și puternică, fragilă și curajoasă. Vă mulțumesc pentru  dăruirea, pentru sentimentul cu care  ne sunteți alături de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru că existați, pentru că sunteți alături de noi și ne faceți lumea mai frumoasă prin prezența dvs. Vreau să vă urez sănătate, bucurii, noi împliniri, clipe frumoase alături  de oameni dragi. Din inimă vă doresc La mulți ani!, un 8 Martie fericit și distracție  plăcută”, ­le-a urat primarul Gheorghe Pistol invitatelor sale.

Aproape 1.500 de invitate, la dans

Mai apoi, îndrăgitul MS Cătălin Dezbărcatu i-a invitat pe scenă, unul câte unul, pe artiștii care au reușit să antreneze cele aproximativ 1.500 de doamne la dans și distracție. Un program artistic apreciat de toată lumea deoarece, ca de obicei, a fost conceput pentru  toate preferințele, aco­perind toate palierele muzicale.

Pe parcursul serii au alternat momentele de folclor, muzică ușoară și dans. Pe scenă au urcat trupa De la Fun cu Șarpe (alias Dan Șipoteanu), grupul vocal-instrumental de muzică armânească “Pindu” în premieră cu supermelodii, Pepe, cu melodiile sale renumite de dragoste sau trupa Flamingo Boys, care a făcut senzație cu trupurile sexy ale membrilor săi. Tinerii de la Flamingo Boys au încins imaginația spectatoarelor și chiar au convins câteva petrecărețe să participe pe scenă la câte o mică demonstrație de dans, după regulile arătoșilor băieți. În spectacol au cântat și Constantin Enceanu, Gipsy Casual și Daniel Turică, care a încheiat cu multe hore petrecerea.

Doamnele nu s-au lăsat prea mult invitate și chiar de la primele acorduri oferite de trupa Fun ringul de dans s-a umplut până la refuz, mai ales că sârbele au fost la ele acasă, pe adaptări de ”Marie și Mărioară”, ”Constantine, Constantine” ori ”Cântă cucu-n Bucovina”. S-a dansat fără întrerupere atât pe ritmurile muzicii populare, cât și pe cele moderne. Ca de obicei, horele și sârbele au fost în topul preferințelor, dar și muzica machedonilor din grupul “Pindu” a umplut ringul.  Chiar dacă pașii nu erau foarte bine cunoscuți, faptul că invitatele au avut ocazia de a asculta sau dansa pe interpretarea originală a melodiei ”Un trandafir crește la firida mea” a făcut senzație. Constantin Enceanu a venit cu îndemnul ”Hai la hora mare, că e sărbătoare/Hai cu toți în horă, haideți nu mai stați!”. ­Oricum, edilul Gheorghe Pistol le-a fost mereu alături dansatoarelor și, așa cum obișnuiește la toate evenimentele de amploare, a dansat fără întrerupere în horă cu invitatele sale.

”Sper că surprizele din această seară le-au încântat pe doamnele din orașul nostru și le urăm toate gândurile bune, împliniri și să auzim de clipe minunate. Ca noutate, anul acesta am oferit un spectacol de lasere, un aranjament cu mult mai multe baloane decât în anii trecuți”, ne-a declarat Primarul Gheorghe Pistol.

Șarpe, alias Dan Șipoteanu de la Fun, a spus, glumind: ”Iubesc toate femeile din lumea aceasta. Am venit cu câteva piese specifice, dar și cu piese antrenante pentru acest frumos eveniment la care participăm de fiecare dată cu foarte mare plăcere.”

Tortul, un spectacol aparte

Evident că doamnele au avut la dispoziție produse de patiserie, prăjituri și sucuri. În jurul orei 22.00, a sosit tortul, în acorduri de ”La mulți ani”. De remarcat că aducerea tortului a fost amplificată anul acesta de un moment oferit în premieră într-un montaj special, cu un joc de lasere sincronizat pe muzică care a durat trei minute. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de o piniotă cu zeci de baloane colorate.

Pepe a venit cu un program de dragoste: ”Le urez doamnelor și domnișoarelor primăvară în suflet, dragoste frumoasă și să zâmbească. Cred că este important să se simtă frumoase și înfloritoare în fiecare zi, nu doar astăzi. Am venit cu mărțișoare muzicale. Fiind vorba de Ziua Femeii, luna martie și dedicație pentru doamne și domnișoare,  am venit cu piese potrivite. O piesă peste care nu am cum să trec este dedicată mamelor. Mai departe, am piese celebre de iubire și cu primăvară în suflet, de la «Numai iubirea» până la «Tu ești primăvara mea».

La finalul evenimentului, Cătălin Dezbrăcatu ne-a declarat: ”Petrecerea este super ok. Oamenii se distrează, doamnele sunt fericite. Am un sentiment de prietenie cu toate doamnele, pentru că am fost și anul trecut și mi-e drag să mă reîntâlnesc cu oameni cu care mă văd o dată pe an. Îmi doresc din tot sufletul să devin cetățean al acestei urbe, pentru că aici există cea mai mare suprafață de verde pe cap de locuitori în comparație cu Europa”.

Sursa: Jurnalul de Ilfov


 

Buftea, gazdă primitoare pentru 246 de campioni înaripați

O nouă expoziţie columbofilă, cu sute de trofee pentru crescătorii de elită

La sfârșitul săptămânii trecute, Sala de Sport ”Judecătoria Buftea” a oferit cetățenilor săi un nou eveniment de elită: cea de-a VII-a ediție a Expoziției Județene Ilfov a Uniunii Columbofililor Profesioniști din România, organizată de Asociația Columbofilă Buftea. O manifestare deosebită, marcată de prezența celor 246 de porumbei campioni în competiții naționale și internaționale, alături de crescătorii lor. Ca de fiecare dată, primarul Gheorghe Pistol a asigurat bunul mers al acestui eveniment, încununat duminică de o gală a premiilor, care a avut loc la Sala de Festivități a Primăriei Buftea.

Expoziţia columbofilă organizată în zilele de 7 și 8 februarie la Sala de Sport ”Judecătoria Buftea” a primit sute de vizitatori din toată țara și de toate vârstele. Ca de fiecare dată, cei 246 de porumbei de curse din 15 cluburi, premiați atât intern cât și internațional, la toate categoriile competiționale, au stat în cele mai bune condiții, iar organizatorul a asigurat toată baza documentară necesară, adăpători și standuri cu hrană specială.

Prima zi expozițională a fost dedicată în special copiilor, pentru care a fost o adevărată încântare să admire, să studieze, chiar să încerce să comunice cu porumbeii, de o frumusețe rară, și să pună întrebări crescătorilor despre minunații campioni ai zborului. A fost o bucurie pentru micii vizitatori ai școlilor din orașul Buftea care, alături de profesorii lor, au venit să descopere secretele sportului columbofil.

2019, an competiţional cu rezultate deosebite

Ca în fiecare an, Asociaţia Columbofilă Buftea (ACB) și-a premiat cei mai buni crescători de porumbei campioni, la toate categoriile de concursuri naţionale și internaționale, unde aceștia au participat în anul 2019. Ceremonia decernării premiilor a avut loc duminică, 9 februarie, și a fost un prilej minunat de a răsplăti munca şi pasiunea crescătorilor de porumbei. Au fost acordate aproape 250 de cupe, numeroase medalii și diplome. Trofeele au fost expuse cu la fel de multă mândrie în sala de festivităţi a Primăriei oraşului Buftea.

Victor Costea, responsabil tehnic al ACB, a mulțumit, în numele asociației, primarului Gheorghe Pistol pentru sprijinul acordat acestui eveniment, care astfel a devenit o tradiție. ”Toate realizările noastre la nivel național și la nivel de județ se văd în fața noastră”, spus Victor Costea. Bineînțeles, că astfel, prima cupă, de onoare a fost oferită edilului Gheorghe Pistol, în semn de prețuire pentru sprijinul acordat membrilor asociației, de-a lungul timpului. I-a fost înmânată de către Victor Costea, care, pe toată durata festivității, i-a premiat pe columbofili cu toate premiile câștigate în competiții.

 Un sport nobil și de performanță

”Vreau să apreciem cu toții această premiere a Asociației Columbofile condusă de domnul președinte Vasile Pătulea, la care ni se alătură directorul tehnic, Victor Costea, și, bineînțeles, președintele Clubului Columbofililor Buftea, ­Gheorghe Nedelcu. Am vizitat cu plăcere expoziția ce a avut loc la Sala de Sport din orașul nostru și am fost impresionat de numărul mare de porumbei campioni, ceea ce denotă faptul că dumneavoastră ați obținut anul trecut rezultate foarte bune. Printre vizitatori s-a numărat un număr foarte mare de copii, un lucru care ne-a bucurat pe toți. Au admirat, alături de cadrele didactice, această minunată expoziție. La ora actuală, sportul columbofil tinde către un sport de performanță și nu unul de masă. Există un efort privind costurile de întreținere, de deplasare la competiții, de hrană a păsărilor, dar se pare că există și satisfacția premiilor obținute. Crescătorii adevărați înfruntă orice greutate pentru a putea practica acest sport nobil. Primăria Buftea și-a manifestat încrederea în asociația condusă de domnul Vasile Pătulea și a susținut-o, o va susține atâta timp cât rezultatele obținute de dvs. vor fi pe placul Consiliului Local, cel care decide dacă parteneriatul între cele două entități va  continua. Am împuternicirea din partea dânșilor să vă spun că și anul  acesta, pentru anul 2020, vă vom susține în toate  activitățile și acțiunile pe care doriți să le desfășurați. Nu rămâne decât să vă spun mult succes în noul an, să aduceți rezultate bune, să aveți sănătate, putere de muncă pentru a continua cu aceeași  pasiune activitatea în domeniul columbofiliei, să aduceți rezultate bune de care să ne bucurăm cu toții!”, a fost mesajul adresat de primarul ­Gheorghe Pistol crescătorilor prezenți la ceremonia de premiere. Edilul i-a îndemânat pe crescători să fie mai implicați. ”Aici nu prea am văzut premianți internațional. S-ar putea face. Noi susținem foarte mult, inclusiv în cadrul Asociației Sportive Voința, astfel de competiții în afară. Haideți să fim mai uniți, mai organizați, să ne cunoaștem între noi și să avem și rezultate bune!”, a spus primarul orașului Buftea, care a propus și organizarea, la vară, a unei întâlniri între crescători.

Crescători vedetă

Vedetele ceremoniei au fost Victor Chiriac, Octavian Dobre și ­Gheorghe Nedelcu care și-au adjudecat cele mai multe trofee. Victor Chiriac și Octavian Dobre ­și-au împărțit titlul de ”cel mai bun crescător”, ceea ce înseamnă că la nivel național și pe plan internațional au obținut cele mai bune rezultate.

Victor Chiriac, care are 100 de porumbei și practică acest sport din 2006, a reușit performanța obținerii a nu mai puțin de 5 cupe naționale și 80 județene, iar Octavian Dobre a obținut 6 cupe naționale și 34 județene și are 94 de porumbei. De evidențiat că titlurile naționale sunt obținute la nivel de federație națională, care cuprinde 6.800 de membri.

Un alt titlu de remarcat este locul I Palmares Demifond la Balcaniadă, obținut la 1 februarie, la Râmnicu Vâlcea, de crescătorul Șerban P. Marin.

 

Sărbătoare ridicată la rang de poveste, pe patinoarul din Piața ”Mihai Eminescu”. Moş Crăciun a venit la Buftea cu 3.000 de cadouri

Sărbătoare ridicată la rang de poveste, pe patinoarul din Piața ”Mihai Eminescu”. Moş Crăciun a venit la Buftea cu 3.000 de cadouri

Moș Crăciun a venit anul acesta pe patinoarul din fața Primăriei Buftea cu 3.000 de cadouri. El le-a împărțit cu dărnicie tuturor copiilor bufteni, cu ajutorul spiridușilor, al personajelor de poveste, dar mai ales cu sprijinul primarului Gheorghe Pistol care, ca de fiecare dată, a fost mâna dreaptă a lui Moș Crăciun.

Chiar dacă iarna nu a pus încă stăpânire pe Buftea, iar zăpada se lasă mult așteptată, Primăria Buftea și Consiliul Local, împreună cu Moș Crăciun și spiridușii săi, au creat din nou peisajul de poveste care, odată inaugurat, semnifică practic deschiderea  Sărbătorilor de Iarnă în acest oraș.

Vineri, 20 decembrie, patinoarul din fața Primăriei Buftea și-a deschis porțile, acesta fiind tradiționalul loc de întâlnire al tuturor copiilor cuminți cu Moș Crăciun. Ca și anul trecut, însă, porțile patinoarului s-au deschis cu demonstrația de hochei oferită de aproape 20 de copii ai echipei de juniori Steaua Rangers. Micii hocheiști au jucat un meci demonstrativ, spre încântarea copiilor bufteni, care de abia așteaptă să înceapă antrenamentele și pentru orașul lor.

Moș Crăciun se simte foarte bine la Buftea

Imediat, spre bucuria celor mici, a apărut Moș Crăciun, înconjurat de personaje de poveste,  în vreme ce alte ajutoare ofereau cu dărnicie ceai fierbinte. ”Moșul este foarte bucuros că a venit aici, la voi. Sunt plăcut suprins de faptul că în Buftea a venit iarna. Aveți acest minunat patinoar și văd că sania Moșului a putut să vină pe această gheață frumoasă. Moșul știe că voi, toți copiii de aici, ați fost foarte cuminți. De Crăciun, trebuie să fii mai bun, dar moșul vă spune haideți să fim mai buni și în timpul anului! Voi, copii, aveți puterea să schimbați lumea. Dacă învățați, sunteți cuminți, aveți puterea să faceți lumea să fie mai bună. De aceea, moșul a adus daruri care sunt împărțite cu sprijinul spridușilor Primăriei Buftea și al primarului Gheorghe Pistol”, le-a spus Moș Crăciun tuturor celor prezenți.

Primarul a împărțit cadouri din partea Moșului și micilor hocheiști de la Clubul sportiv de hochei ACCS Steaua Rangers, antrenați de Răzvan Lupașcu. ”Copiii din orașul Buftea vă așteptau, le-ați făcut o mare surpriză și ar dori să veniți din ce în ce mai des. Mulțumim părinților că și-au făcut timp. Știu că aveți meciuri. Sunt sigur că veți câștiga. Trebuie să știți că voi faceți parte din echipa Buftea și noi vă iubim”, le-a spus edilul micilor sportivi.

Copiii, nerăbdători să îl vadă pe Moș Crăciun

Copiii bufteni, parcă mai curajoși ca niciodată, au stat la coadă cuminți și, când le venea rândul, răspundeau cu curaj cum îi cheamă, spuneau o poezie, ba unii chiar cântau. Moșul a stat răbdător la poze și a răspuns tuturor întrebărilor celor mici.

Primarul Gheorghe Pistol ne-a spus că pentru evenimentul de vineri au fost pregătite 3.000 de cadouri, pentru că au fost anunțați toți copiii din școlile generale, grădinițe. ”Ne așteptam la un număr foarte mare de participanți, având în vedere că și vremea a fost frumoasă.  Acești minunați  copii și-au dorit să fie însoțiți de echipa de hochei Steaua Rangers, care a  venit și a făcut o demonstrație înainte de venirea Moșului. Ei deja s-au împrietenit, fac parte din familia bufteană. Moșul ne-a  încântat și de data aceasta, pentru că a  știut să ridice această sărbătoare la rang de poveste. Copiii au știut poeziile, s-au pregătit  și Moșul a fost încântat și ne-a promis că va veni și anul viitor. Este cel de-al șaptelea an cu patinoar, care va funcționa până la sfârșitul lunii martie, iar toții copiii își petrec orele de sport pe patinoar. Copiii care fac parte din clubul sportiv sau ansamblul de dans au gratuitate. Noi am participat la toate serbările din școlile și grădinițele orașului. Copiii au fost surprinși de cadourile oferite de Moș, nu doar păpuși și mașinuțe, ci și cărți, pentru că noi ne dorim ca ei să și studieze în vacanță. Iar marea fericire este că toată săptămâna aceasta, colegii din primărie au fost colindați de copii. Ei  ne-au adus o bucurie, pentru că a fost inițiativa lor, inițiativă la care au ținut foarte mult. A fost, ca să zic așa, un răspuns al bunurilor pe care le-au primt de la Moș Crăciun”, ne-a spus primarul Gheorghe Pistol.

Patinoarul din Buftea, amenajat în Piața Mihai Eminescu nr. 1, va funcționa până în luna martie, fiind deschis zilnic între orele 9.00 și 22.00. Toți copiii sub 14 ani și care fac sport la Grupul Sportiv Voința Buftea beneficiază de intrare gratuită. De altfel, pe lângă cadourile oferite împreună cu Moș Crăciun, primarul a împărțit vineri câteva zeci de vouchere pentru accesul pe patinoar copiilor veniți la întâlnirea cu Moș Crăciun.

Frumoasa poveste de vacanță a buftenilor continuă și după Crăciun. Primăria Buftea promite momente speciale pentru noaptea de Revelion și numeroase surprize.

 

Performanțe numeroase pentru ACSS Voința Buftea. Moş Nicolae a venit cu sute de cadouri dulci la copiii sportivi din Buftea

Copiii sportivi din Buftea au primit, și în acest an, sute de cadouri din partea lui Moș Nicolae, prin intermediul primarului Gheorghe Pistol, joi, 5 decembrie, în cadrul unei festivități ce a avut loc în moderna Sală de Sport a Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”. A fost un bun prilej pentru micii sportivi de a face demonstrații, în funcție de disciplina practicată, spre marea bucurie a părinților, bunicilor, fraților, surorilor sau prietenilor invitați la eveniment.

Asociația Club Sportiv de Sănătate Voința Buftea a fost înființată în anul 2012, cu sprijinul primarului Gheorghe Pistol și al Consiliului Local Buftea. În prezent, există 16 discipline sportive, iar sutele de copiii înscriși la diferite ramuri se antrenează cu titlu gratuit.

Palmaresul crește de la an la an, însemnând sute de cupe, medalii și diplome obținute la competiții sportive interne și internaționale, iar orașul Buftea se poate lăuda cu numeroși campioni naționali, europeni și vicecampioni mondiali.

În aceste condiții, este de la sine înțeles că Moș Nicolae a avut toate motivele să își trimită ajutoarele, pe 5 decembrie, la Sala de Sport a Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu”, pentru a oferi surprize dulci prichindeilor care, cu susținerea familiilor lor, au înțeles cât de important este sportul pentru devenirea lor și pentru sănătate.

Conform tradiției, înainte de a primi cadourile trimise de Moș Nicolae și de demonstrațiile sportive ale fiecărei ciscipline, talentații artiști ai Ansamblului ”Doina Ilfovului”, ai Centrului Cultural Buftea, condus de profesor coregraf Daniela Mândroc, au venit să susțină sportul prin spectaculoasele lor dansuri populare cu care ne încântă de fiecare dată. La fel au făcut, dar ­într-un registru modern, și ”Steluțele” Voinței Buftea, talentate dansatoare care au stârnit ropote de aplauze din partea publicului, datorită talentului lor.

Moșul a fost darnic nu doar cu sportivii legitimați la ACSS Voința Buftea, ci și cu toți ceilalți copii veniți la serbare.

Șase noi terenuri de sport acoperite și un bazin de înot

”Avem performanțe din ce în ce mai mari cu acești copii minunați și dorim practic ca antrenorii lor să fie dedicați, chiar dacă au stat până acum în umbră, dar au lucrat intens cu elevii lor, să se ocupe în continuare de formarea lor, pentru a obține performanțe și mai mari decât cele anterioare. Noi, Consiliul Local și Clubul Sportiv Voința Buftea dorim să ne îndeplinim scopul, acela de a dezvolta dragostea pentru mișcare, în vederea  întăririi sănătății și a spiritului de fair-play în toate competițiile sportive. ­Într-o competiție sportivă este foarte important și spiritul de fair-play, iar noi punem accent  pe acest lucru, pe modul cum ne prezentăm într-o competiție sportivă. În schimb, am rugat toți părinții să vină alături de club, să îl sprijine, în vederea construirii și realizării unui adevărat parteneriat, din care au de câștigat copiii dânșilor. Noi ne-am declarat foarte mulțumiți anul acesta de rezultatele copiilor. Au tot  sprijinul nostru și pentru următorii ani și nu ar avea de  ce să nu obțină rezultate bune sau chiar mai bune și în anul următor”, ne-a declarat primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

Edilul a anunțat în acest context al implicării pe plan sportiv în viața comunității buftene că obiectivul primăriei și al Consiliului Local este acela de a se construi, în fiecare dintre cele șase cartiere ale orașului, câte un teren de sport acoperit, de tip balon. Acestea s-ar adăuga celorlalte șase terenuri de sport neacoperite care funcționează deja. De asemenea, în prezent se lucrează  la un plan de urbanism zonal în vederea construirii unui bazin de înot acoperit, în zona Federației Române de Juniori. Este un proiect prin Consiliul Național de Investiții. ”La fel, tot prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, dorim să realizăm un teren de fotbal acoperit”, a mai spus primarul.

O comunitate în care performanța este respectată și răsplătită

”Voința Buftea are tot sprijinul meu în toate acțiunile și activitățile pe care dorește să le desfășoare. Dragi sportivi, dumneavoastră sunteți tot ce avem mai bun în această comunitate. Avem din ce în ce mai multe performanțe cu acești minunați copii. Știu că acest lucru nu este ușor, de aceea îi invit  pe acei antrenori dedicați, care au înțeles să fie  discreți, să lucreze intens cu elevii lor, să fie alături de copii, ca și până acum. Trăiți într-o comunitate în care performanța este respectată și răsplătită. Eu, împreună cu conducerea clubului, doresc să ne îndeplinim scopul, acela de a dezvolta dragostea pentru mișcare. În calitate de primar, am sprijinit și voi sprijini, pe deplin, traiectoria Buftei pentru obținerea tuturor performanțelor”, a mai spus Gheorghe Pistol, care a ținut să îi felicite pe sportivi pentru toate performanțele și le-a urat sănătate și putere de muncă pentru a continua cu aceeași pasiune activitatea în domeniul sportiv.

Sursa: Jurnalul de Ilfov

 

La Buftea, 1 Decembrie plin de încărcătură emoțională și spirituală. Primarul Gheorghe Pistol: ”România merită fapte prin care să o sărbătorim în fiecare zi”

La împlinirea a 101 ani de la unirea tuturor românilor ­într‑un singur stat, am avut din nou onoarea de a fi alături de bufteni la festivitatea dedicată Zilei Naționale a României. Ceremonia impresionantă, ca de fiecare dată, prin care Buftea și-a comemorat și omagiat eroii, s-a desfășurat la Monumentul Eroilor din centrul orașului.

1 Decembrie 2019 a însemnat o nouă sărbătoare plină de emoții și bucurie pentru românii care, indiferent de locul în care trăiesc, sunt mândri de națiunea din care fac parte.

Cu ­punctualitatea-i ca­­rac­­teristică, la ora 11.00, edilul Gheorghe Pistol și-a condus  invitații, pe care i-a întâmpinat cu pâine și sare la Primăria orașului Buftea, în piața Monumentului Eroilor, unde se strânseseră deja mii de cetățeni de toate vârstele, sosiți la ceremonia dedicată Zilei Naționale a Românilor.

Alături de ­primarul Gheorghe Pistol, au par­­ticipat la festivitate, nu­meroși oaspeți de seamă precum prefectul județului ­Ilfov, Mihai Sandu Niță, pre­ședintele CJ Ilfov, Marian Petrache, viceprimarul Alexandru ­Vaida, reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Consiliului Local, reprezentanți ai instituțiilor județene, ai Jandarmeriei, Poliției, ISUBIF, SABIF, ISJ, ai direcțiilor deconcentrate, dar și de o delegație din partea Consiliului Raional și al Primăriei Ialoveni, din Republica Moldova.

Garda de onoare a prezentat onorul prefectului Mihai Sandu Niță, apoi fanfara a intonat Imnul Național. A urmat o slujbă religioasă în memoria eroilor români, oficiată de un sobor de preoți ai parohiilor din Buftea.

101 ani de la întregirea patriei noastre

”Astăzi, este Ziua Națională a Românei, un eveniment ce marchează 101 ani de la  întregirea patriei noastre. Se cuvine ca, în această zi, să ne aducem aminte de toți cei care au căzut pe câmpurile de bătălie și au apărat interesele noastre și ale poporului român. În această zi, să ne gândim la tot ce este mai bun, la lucrurile care ne unesc și nu la cele care ne dezbină. Este ziua în care noi putem arăta că iubim și prețuim istoria, că împărtășim aceleași valori naționale și că avem aceeași dorință: binele acestei țări.  Aniversarea de astăzi ar trebui să fie și un prilej de strângere a legăturilor noastre firești cu frații noștri de peste Prut. Se cuvine ca în această zi să fim alături de dânșii și alături de tot ce a fost România unită odată. La 1 Decembrie 1918, românii au pus temelia celei mai frumoase construcții din istoria lor, România. Era visul câtorva generații înainte și moștenirea lor pentru copii și nepoți. Astăzi, după aproape 101 ani de la Marea Unire, entuziasmul de atunci abia se mai aude, iar sacrificiul lor, rar amintit. Avem de-a gata România. Un mare scriitor contemporan compara țara noastră cu o casă primită moștenire. O casă ridicată cu trudă și sacrificiu de înaintași, o casă mare și trainică pentru care noi, cei de astăzi, nu avem niciun merit. Ba chiar, uneori, uităm să o zugrăvim sau chiar să îi măturăm curtea.  O dată pe an, sărbătorim faptele înaintașilor noștri fără a adăuga  prea multe din faptele noastre la ale lor. România, casa noastră, merită mai mult decât vorbe, de ziua ei. România merită fapte prin care să o sărbătorim în fiecare zi. De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, ziua tuturor românilor, vreau  să vă mulțumesc pentru sentimentul de mare familie pe care îl arătăm astăzi, aici, la  Buftea, cu frații noștri de peste Prut, vreau  să vă doresc tot ce este mai bun, liniște, în această perioadă de agitație. Vreau să fiți mândri că sunteți români, oriunde vă veți afla. La mulți ani, România! La mulți ani, bufteni!  La mulți ani, frați moldoveni! La mulți ani, români!”, a fost mesajul emoționant, rostit de primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

”Este extrem de important să simțim românește”

Prefectul județului Ilfov, Mihai Sandu Niță, a declarat: ”Salut acest eveniment cu toată inima și vă transmit mesajul meu de unitate, pace, liniște și înțelegere între noi, toți românii. Este extrem de important să simțim românește, să începem să respectăm din nou valorile, pe care le‑am uitat, de la Revoluția din 89 până în momentul de față. Este important ca mesajul nostru de unitate să fie perceput peste tot în lume”. Prefectul l-a felicitat pe primarul orașului Buftea   pentru prezența la eveniment a delegației din Republica Moldova.

Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, a spus, la rândul său: ”Delegația orașului Ialoveni are o mare onoare să fie astăzi aici, la celebrarea Zilei Naționale a României. Avem o relație mai veche între Buftea și Ialoveni, frumoasă, prietenoasă, chiar și unele proiecte și programe împreună elaborate, unele deja realizate. Este un frumos exemplu pentru Republica Moldova, ca și pentru întreaga Românie, de a consolida aceste relații”.

Depuneri de coroane și o paradă militară impresionantă

În continuare, o parte a coralei bărbătești ”Cantus Domini” a interpretat ”Avem o mândră țară!” și ”Treceți batalioane române Carpații!”. În acordurile „Imnului Eroilor”, a urmat ceremonia depunerii coroanelor de flori din partea Prefecturii Județului Ilfov, Consiliului Județean Ilfov, Consiliului Raional Ialoveni, a Primăriei orașului Buftea, din partea Primăriei orașului Ialoveni – Rep. Moldova,  a Centrului Cul­tural Buftea, a Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale, din partea Ministerului Apărării Naționale, a Inspectoratului de Jandarmi Ilfov, a IPJ Ilfov, a Școlii de Aplicație pentru Logistică „Gen. C-tin Zaharia”, a Inspectoratu­lui pentru Situații de Urgență București-Ilfov, a Poliției Locale Buftea,  a Crucii Roșii Române – Filiala Ilfov,  a Serviciului de Ambulanță ­București-Ilfov, a AJOFM, a ANIF, a Spitalului Buftea, a Palatului Copiilor și Elevilor Ilfov, CSS Ilfov, a liceelor, școlilor și grădinițelor din Buftea, a ACSS „Voința” Buftea, din partea Studiourilor Cinematografice Buftea, partidelor politice PNL, PSD, UNPR, ­ALDE, USR, PMP.

Cetățenii au fost apoi invitați să urmărească defilarea Gărzii de Onoare a trupelor și a tehnicii. Dispozitivul de defilare a fost constituit din blocuri de paradă, organizate pe detașamente, cu trupe și tehnică ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului  Afacerilor Interne. De asemenea, la paradă au participat și Serviciul de Ambulanță Ilfov, Studiourile Cinematografice Buftea, Crucea Roșie Română – filiala Ilfov, Centrul cultural Buftea, Asociația Sportivă Voința Buftea.

Parada militară a început cu defilarea Deta­șamentelor Pedestre, comandantul paradei fiind locotentent colonel Gheorghe Albu, ofițer cu o experiență de 20 de ani în învățământul militar. Parada a fost încheiată cu defilarea călă­reților din cadrul Clubului Sportiv „Shagya”, Buf­tea și ai Centrului de echitație „Hippo-Hippy”, Târgoviște.

Fanfara Metropolitană „Iosif Ivanovici”, condusă de maestrul Florin Ciofică, a prezentat ­onorul.

Sărbătoare a cântecului și dansului

Partea a doua a zilei a fost dedicată petrecerii. Buftenii au fost invitați în piațeta din fața primăriei pentru a urmări un spectacol extraordinar prezentat de Rusalina Russu, din Republica Moldova, pe scenă urcând artiști îndrăgiți precum Dinu Iancu Sălăjanu, Fuego, Haiducii din Costești – Ialoveni, Daniel Turică, Ansamblul Plăieșii, Ansamblul Doina Ilfovului și Buftea Band Company. Între timp, în corturi special amenajate, sfârâiau cazanele cu fasole şi cârnaţi, stropite cu vin fiert, un motiv în plus ca horele să se încingă imediat, iar veselia să fie în toi. Sărbătoarea a continuat și în cartiere, la Calul Bălan, Buciumeni, 23 August, Cartier Oțetărie și în Cartier Studio.

Sursa: Jurnalul de Ilfov

 

Buftea cinstește personalitățile României. Regina Maria, onorată printr-un monument, la Palatul Ştirbey

Numele Reginei Maria este legat și de localitatea  Buftea, din Județul Ilfov. În 1916, în Primul Război Mondial, Palatul Știrbey din Buftea a fost loc de refugiu pentru suverană și pentru copiii săi. Pe 29 octombrie 2019, în ziua când s-au împlinit a 144 de ani de la nașterea Reginei Maria, un monument dedicat suveranei a fost dezvelit la Buftea, în cadrul unei ceremonii emoționante.

Centrul Județean pen­tru Conservarea și Pro­movarea Culturii Tra­di­ționale Ilfov a inaugurat, pe 29 octombrie, la intrarea în Palatul Știrbey din Buftea, un monument dedicat Reginei Maria.

Evenimentul care a fost organizat exact în ziua în care s-au împlinit 144 de ani de la nașterea Reginei Maria a beneficiat de un protocol deosebit și de prezența a numeroase autorități județene, printre care primarul orașului Buftea – Gheorghe Pistol, prefectul de Ilfov – Mihai Niță, președintele Consiliului Județean Ilfov – Marian Petrache, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov – Rizia Tudorache, reprezentanți ai poliției, jandarmeriei și ai inspectoratului școlar precum și personalități ale lumii culturale, consilieri județeni, directori de școală, directori ai centrelor culturale.

Președintele CJI, Marian Petrache, și primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, au avut onoare de a dezveli monumentul realizat în cinstea Reginei Maria, ceremonia incluzând apoi intonarea Imnului Național al României, a Imnului Regal, cât și o slujbă reglioasă, oficiată de preoții parohiilor din orașul Buftea.

”Regina a iubit poporul român atât de mult, că i-a lăsat inima sa”

Alexandrina Niță, directorul Centrului Jude­țean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, a declarat: ”Este de datoria noastră să menținem vie amintirea celor care au contribuit la Marea Unire de la 1918. Printre ei a fost și regina Maria, născută la 29 octombrie 1875, în Marea Britanie. S-a atașat profund de poporul român, pe care l-a iubit atât de mult că i-a lăsat inima sa. Pentru  curajul, implicarea și devotamentul său, dar  și pentru că la Palatul Știrbey,  din orașul  Buftea, s-a refugiat împreună cu copiii săi, în acest loc care îi conferea siguranță, am inițiat realizarea monumentului comemorativ pentru cinstirea ei în veac”.

Supranumită ”Regina Soldat”, pentru implicarea activă pe front, Regina Maria era considerată de soldații ajunși în spitalele de campanie în timpul Primului Război Mondial drept ”Mama Răniților”. După război, Regina Maria s-a implicat nu doar în politică, ci și în diplomație, având o contribuție decisivă la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, iar apoi continuând demersurile pentru recunoașterea internațională a României Mari prin negocieri cu marile cancelarii ale vremii. Numele Reginei Maria este legat de județul Ilfov prin faptul că, în 1916, în Primul Război Mondial, Palatul Știrbey din Buftea a fost loc de refugiu pentru suverană și copiii săi.

”Un eveniment de suflet”

Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, a afirmat că monumentul dedicat Reginei Maria este, alături de Parcul Științific de la Măgurele, unul din cele mai dragi proiecte: ”Viața ne este marcată de evenimentele zilnice, dar asta nu trebuie să ne împiedice să comemorăm personalitățile care au marcat destinul acestei țări. Iar astăzi, facem un asemenea eveniment. Dacă m-ar întreba cineva ce am făcut în mandatul meu, probabil că aș vorbi despre marile proiecte, asfaltări, grădinițe, parcuri industriale. În mod sigur, aș vorbi și despre acest eveniment, pentru că e un eveniment de suflet. Am citit cu mai multă atenție istoria din acea perioadă și, într-adevăr, această personalitate  trebuie cinstită așa cum se cuvine. ”Președintele CJ Ilfov a menționat că, până acum, în Buftea nu a existat niciun monument dedicat Reginei. ”Noi am luat inițiativa, sculptorul Cristian Pentelescu a transformat-o în realitate, iar acum avem bustul reginei chiar aici, la intrarea în Palatul Știrbey. O bucată de istorie, care să le amintescă tuturor de cea fără de care România Mare poate nu ar fi existat”, a mai spus Marian Petrache.

Acest monument este un semn că regina a fost iubită

Primarul orașului Buf­tea, Gheorghe Pistol, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru că au dat curs invitației CJI de a participa la inaugurarea monumentului: ”În  această comunitate, se ridică pentru eternitate un monument în memoria Reginei Maria. Se ridică acest monument datorită faptului că Regina Maria a fost iubită. Suntem mândri că în comunitatea noastră a răsunat Imnul Regal și că noi am fost astăzi cu toții prezenți. O comunitate este solidă, dacă este construită pe respectul față de oameni și asta o demonstrează și faptul că avem Consiliul Județean aici, aproape, alături de noi”.

Vizibil emoționat, sculptorul Cristian Ioan Pentelescu a mulțumit instituțiilor implicate pentru inițiativa de a realiza acest monument și pentru aprecierea manifestată față de opera sa, neuitând să-i amintească și pe ceilalți care l-au sprijinit să-și ducă la bun sfârșit creația, în spe­cial soției, tot sculptor, turnătoriei care  s-a remarcat prin transpunerea în bronz, impecabil, cât și meșterilor pietrari, a căror contribuție nu trebuie uitată. ”Cred că prin munca mea am adus un omagiu Reginei Maria, istoriei orașului Buftea. În final, cred că judecățile estetice, plastice, sunt ale dumneavoastră”, a încheiat artistul.

Premiera unui film omagial

În memoria Reginei Maria au depus flori prefectul de Ilfov, Mihai Sandu Niță, președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, vicepreședintele CJ Ilfov, Rizia Tudorache, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Alexandrina Niță, și Paul Dobre, director adjunct la Agenția Națonală de Îmbunătățiri Funciare Ilfov.

După ceremonia de dezvelire a monumentului, invitații au urmărit, la Palatul Știrbey, premiera filmului ”Regina Maria – portretul iubirii”, în regia și scenariul lui Salex Iatma. Apoi, au fost înmânate celor implicați în proiect diplome și plachete omagiale. A urmat un concert de flaut și harpă, susținut de Evelina Andrieș, Amalia Nedelcu și Loredana Aldea. Evenimentul s-a încheiat cu ansamblul ”Doina Ilfovului”, cu dansul popular Călușul.

Inițial, proiectul trebuia finanțat de Ministerul Culturii, având în vedere aprobarea lui în cadrul Comitetului Interministerial, dar pentru că nu s-a reușit finanțarea de către minister, președintele  CJ Ilfov, Marian Petrache, a convocat o ședință de îndată pentru finanțarea acestui obiectiv. CJ Ilfov a aprobat realizarea monumentului și plata din bugetul local al județului.

 

Sursa: Jurnalul de Ilfov