Înscrierea schimbării numelui pronunțat în străinătate

ÎNSCRIEREA SCHIMBĂRII NUMELUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

– se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D. în baza documentului original de schimbare a numelui/naturalizare, apostilat sau supralegalizat

Actele necesare:

  • cerere tip, care se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă;
  • act de identitate;
  • certificatul de schimbare a numelui sau de naturalizare în original, fotocopie si traducerea legalizată la un notar public din Romania;

procură specială, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit, după caz.

Înscrierea divorțului pronunțat în străinătate

ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

– se face în baza sentinţei de divorţ originală, definitivă, pronunţată în străinătate, apostilată sau supralegalizată conform legii.

 Actele necesare:

  • cerere tip;
  • act de identitate;
  • sentința judecătorească din străinătate în original, fotocopie și traducerea legalizată la un notar public din Romania;
  • sentința judecătorească recunoscută de către tribunalul competent a solutiona cereri de recunoaștere, respectiv tribunalul de pe raza județului unde își are sau a avut domiciliul persoana interesată, definitivă și irevocabilă, după caz;
  • procură specială, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit, după caz.