PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni:08:00 – 16:30
Marți:08:00 – 18:30
Miercuri:08:00 – 16:30
Joi:08:00 – 16:30
Vineri:10:00 – 12:00 – pentru furnizări de date

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE este :

     CARTEA DE IDENTITATE  (C.I.)                                 – 7 LEI

    CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (C.I.P.)    – 1 LEU

 În următoarele cazuri:

– schimbării de domiciliu;

– preschimbării BULETINULUI de identitate;

– înscrierii vizei de reședință,

 T A X E L E necesare eliberării actelor de identitate se achită la Camera M1, etajul 1 din incinta instituţiei, acces pe uşa principală

 

Acte necesare

În atenția cetățenilor care se adresează Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. […]