Autorizare transport public local

 Legislaţia necesară pentru obţinerea Autorizaţiei de transport şi a Autorizaţiei taxi

 Legea nr. 38/2003, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

  1. Ordinul nr. 356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
  1. Ordinul nr. 207/2007, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local.
View Fullscreen