• adresa primaria buftea Piata Mihai Eminescu nr. 1
  • telefon primaria buftea Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
  • e-mail primaria buftea contact [(at)]primariabuftea.ro
ISO 9001

Primaria Orasului Buftea - Organizatie cu Sistem de Management al Calitatii certificat ISO 9001:2008

CĂTRE

BENEFICIARII DE LOCUINTE

CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL

 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 4 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției pentru Locuințe , la expirarea perioadei contractuale a contractelor de închiriere, prelungirea acestora se face pe o perioadă de un an.

Având în vedere această prevedere, vă rugăm să depuneți la Serviciul Registratură din cadrul Primăriei orașului Buftea, până la data de 09.02.2016, următoarele documente pentru prelungirea contractelor de închiriere :

1. Copie după certificatele de naștere (pentru toți membrii familiei) ;

2. Copie după B.I. sau C.I. (pentru toți membrii familiei și persoanele tolerate) ;

3. Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

4. Copie după actele de stare civilă care atestă modificările survenite în statutul civil în caz de divorț (sentința civilă) ;

5. Acte doveditoare ale veniturilor tuturor membrilor majori ai familiei (adeverință salarială sau adeverință eliberată de Administrația Financiară că nu realizează venit) ;

6. Declarația notarială din care rezultă că nici unul dintre membri majori ai familiei (soț/soție/copil major și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia) nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu au fost beneficiarii unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ - teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință.

Facem precizarea că se vor efectua anchete sociale la domiciliu de către reprezentanții Primăriei orașului Buftea pentru verificarea situațiilor faptice.

Neprezentarea tuturor documentelor solicitate are drept consecință refuzul de a vă prelungi contractul de închiriere.

De asemenea, prelungirea contractului de închiriere este condiționată de plata la zi a chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

Categorie: Cultura
Publicat: 2016-02-08
      Va anuntam ca se va intrerupe furnizarea energiei electrice, pentru realizarea unor lucrari de reparatie a instalatiilor electrice din loc. Buftea, in data de:  08 Februarie 2016 - 08:00 - 10:00  și 15:00 - 17:00 după cum urmează: PT 7086  PT 7200 (...)
Categorie: anunturi
Publicat: 2016-02-05
CĂTRE BENEFICIARII DE LOCUINTE CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL   În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 4 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției pentru Locuințe , la expirarea perioadei contractuale a contractelor de închiriere, prelungirea acesto (...)
Categorie: Taburi
Publicat: 2016-01-20
  Nr. HCL Organ emitent - data - Felul actului și  titlul pe scurt 1.  Consiliul Local8 ianuarie 2016 HOTĂRÂREA NR.1 Din 08 Ianuarie 2016 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, înregistrat la data de (...)
Categorie: Consiliul Local
Publicat: 2016-01-11
Categorie: Cultura
Publicat: 2015-12-23
Harta Orasului Buftea !
Telefoane Utile
Administratia Financiara
021/351.56.14
Institutia Prefectului
021/311.28.62
Consiliul Judetean Ilfov
021/212.56.93
Scoala generala nr. 1 Buftea
021/350.54.54
Scoala generala nr. 2 Buftea
021/351.55.37
Scoala generala nr. 3 Buftea
021/351.50.65
Scoala generala nr. 4 Buftea
021/351.66.96
G.S.E.A.S. "Barbu A. Stirbey"
021/350.57.31
G.S. "Dumitru Dumitrescu"
021/351.59.11
Politia Locala Buftea
031/824.15.85
Politia Buftea
021/350.55.87
Rosal Buftea
021/300.75.58
Posta
021/351.57.68
Casa de Pensii
021/350.57.22
Electrica
021/351.40.13
Raja Buftea
0241/481.686 
Distrigaz Buftea
021/350.44.74
Policlinica Buftea
021/350.58.89
Spitalul orasenesc
021/351.52.95
Crucea Rosie Romana
021/351.42.86
Clubul Copiilor
021/351.52.01
Judecatoria
021/352.55.12
Notariat Dobrican
021/352.63.51
Notariat Coada
021/350.63.67
Pompieri
021/350.63.48
Apel Unic de Urgenta
112
Util cetatenilor
Departamente
Meniul principal
contact primaria buftea
Primaria Orasului Buftea 2016