Ziua Eroilor, omagiată la Buftea prin depuneri de coroane de flori și momente artistice

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

Pe 10 iunie 2021, ortodocșii au sărbătorit Înălțarea Domnului, consacrată prin hotărârile BOR și ca Ziua Eroilor. înălțarea Domnului se sărbătorește în fiecare an, la 40 de zile de la învierea Domnului, adică la 40 de zile de la Paști. La Monumentul Eroilor din Buftea (Centru) a avut loc joi, de la ora 11.00, un ceremonial militar închinat Zilei Eroilor, prilej cu care primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, a ținut un emoționant discurs, apoi s-au depus coroane de flori și jerbe. La fel de emoționante au fost și slujba de pomenire a eroilor, oficiată de preoții parohiilor din Buftea, dar și momentele artistice în cinstea eroilor români din Primul și al Doilea Război Mondial.

Autoritățile adminis­trației publice locale au organizat anul acesta programe speciale, ora­șul Buftea fiind printre localitățile unde, de Ziua Eroilor și înălțarea Dom­nului, sunt respectate toate elementele solemne specifice activităților co­memorative.

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

Pomenirea eroilor ro­mâni la praznicul înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bise­ricii Ortodoxe Române în anul 1920. Decizia a fost consfințită ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bi­sericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Biseri­cii Ortodoxe Române din 1999 și 2001.

Pomenirea eroilor români se face de altfel în tot cursul anului, la fiecare Sfântă Liturghie săvârșită în bisericile orto­doxe. Sunt pomeniți „ero­ii, ostașii și luptătorii ro­mâni din toate timpurile și din toate locurile, care s- au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închi­sori, pentru apărarea pa­triei și a credinței ortodo­xe strămoșești, pentru în­tregirea neamului, liberta­tea, unitatea și demnita­tea poporului român”. La ora 12.00, în ziua de joi, 10 iunie 2021, clopote­le bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română s-au tras în semn de neuitare, prețuire și recunoștin­ță față de eroii care s-au jertfit pentru neam, cre­dință și țară.

Ceremonia de Zi­ua Eroilor, organizată de Centrul Cultural Buftea, a în­ceput cu intonarea solem­nă a Imnului Național al României, urmată de o slujbă religioasă de po­menire a celor căzuți în luptă, oficiată de preoții din parohiile buftene.

“Este ziua în care cu toții cinstim cu inima curată pe toți eroii”

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, gazda evenimentului, a declarat: “Marcăm o zi cu dublă semnificație pentru țara noastră, Ziua înălțării domnului și Ziua Eroilor. Este ziua în care cu toții cinstim cu inima curată pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile. Comemorăm jertfa celor care au pierit pentru libertatea și independența României. Rememorăm actele lor de eroism, de patriotism și dăruire pentru semeni. Cu prețul vieții lor au apărat, pe câmpul de bătălie, integritatea țării, granițele României și ființa națională. Ziua Eroilor reprezintă prilejul de a rememora faptele eroilor noștri și de a le vorbi copiilor și nepoților noștri despre cei care au căzut pe câmpul de bătălie, despre curaj și patriotism. Sacrificiul eroilor reprezintă măsura iubirii absolute pentru patria mamă. Eroii s-au jertfit pentru idealuri înălțătoare, iar noi avem datoria să ne întărim credința și speranța în fiecare zi. Știuți sau neștiuți, biruitori sau înfrânți, anonimi sau uitați în legendă, ei au intrat în conștiința noastră la fel ca și limba și tradițiile noastre. Comemorăm această zi într-un moment dificil pentru țară, supusă unei pandemii inedite și de aceea adăugăm gândurile noastre bune pentru toți cei care într-un fel sau altul au contribuit la limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul național: personal medical, polițiști, pompieri, jandarmi și militari sau simpli cetățeni. Tuturor le transmitem recunoștință și mulțumire pentru că în aceste vremuri grele au rezistat eroic, la rândul lor, într-o luptă surdă menită să salveze vieți. Este datoria noastră să păstrăm și să prețuim valorile națiunii române și să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca prin faptele noastră să ne ridicăm la înălțimea virtuților eroilor noștri. Ne aplecăm cu pioșenie și aducem florile recunoștinței la mormintele și monumentele celor care au căzut în Războiul de Independență, în Primul și Al doilea Război Mondial sau la Revoluția Română de la 1989. Dormiți în pace, eroi ai neamului! Ne-ați fost, ne sunteți și ne veți fi exem­plu viu și grăitor de sacri­ficiu suprem pentru binele națiunii, pentru păstrarea libertății, suveranității, a integrității și demnității României. Dumnezeu să odihnească în pace pe ostașii noștri! Hristos s-a înălțat!”

La evenimentul organizat la Buftea au participat, alături de primarul Gheorghe Pistol, viceprimarul Alexandru Vaida și oficialii orașului Buftea, și numeroase personalități ale județului, precum președintele Consiliului județean Ilfov, Hubert Thuma, vicepreședintele CJ Ilfov, Ștefan Rădulescu, prefectul județului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, subprefectul județului Ilfov, Andrei Scutelnicu, dar și șefii de servicii deconcentrate.

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

“Cinstirea eroilor noștri nu vorbește doar despre jertfa lor, ci și despre lecțiile de unitate, sacrificiu și profesionalism pe care ni le-au lăsat drept moștenire și pe care s-au clădit generațiile următoare. Registrul acesta de valori s-a perpetuat, iar acum, în vremuri complicate dar mai pașnice, ideea de eroism capătă în fiecare zi valențe noi. Pe lângă toate aceste lecții, eroii neamului nostru ne-au lăsat un drept de necontestat: libertatea. Pentru asta și pentru tot curajul și sacrificiul lor le suntem profund recunoscători. Am participat astăzi (n.r. – 10 iunie) la festivitățile organizate în orașul Buftea, cu ocazia Zilei Eroilor. A fost o ceremonie plină de emoții și însemnătate, prin care ne-am arătat recunoștința față de militarii noștri pentru eroismul de care au dat dovadă și pentru viitorul pe care, prin jertfa lor, l-au asigurat țării noastre”, a scris Hubert Thuma pe pagina de Facebook a CJ Ilfov.

Moment solemn al depunerilor de coroane

Gheorghe PistolÎn acordurile “Imnu­lui eroilor”, au fost de­puse coroane de flori în jurul monumentului de­dicat eroilor din Buftea din partea Instituției Pre­fectului Județului Ilfov, a Consiliului Județean Il­fov, a Primăriei orașului Buftea, a Inspectora­tului pentru Situații de Urgență Ilfov, a Inspec­toratului de Jandarmi Județean Ilfov, a Centru­lui Județean pentru Con­servarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, a Agenției pentru Ocupa­rea Forței de Muncă, cât și din partea Spitalului Buftea, Poliției orașului Buftea, a Poliției Loca­le a orașului Buftea, a Partidului Național Libe­ral, a Partidului Uniunea Salvați România, a Parti­dului Social Democrat, a Asociației Crucea Roșie Română Filiala Ilfov, a Asociației Voința Buftea, a Centrului Cultural Buf­tea, a Grupului Școlar “Dumitru Dumitrescu”, a Liceului Tehnologic “Bar­bu A. Știrbey” Buftea, din partea Școlilor Gimna­ziale nr. 1, 2, 3 și 4, din partea Grădiniței “Căsuța Copilăriei”, a Palatului Copiilor și Elevilor Ilfov, a Clubului Sportiv Școlar Il­fov, a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați – filiala Ilfov.

Sursa: Jurnalul de Ilfov

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

 

Pistol Gheorghe - Ziua Eroilor 2021

 


 

 

ATOP cere consultarea autorităţilor administrative centrale şi locale ale judeţului şi vrea argumente în privinţa unificării IJJ Ilfov cu jandarmii Capitalei

  Ședința Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ilfov – Buftea 2018

 1. Direcția Generală de Jandarmerie București – Ilfov, un nou  neajuns pentru ilfoveni, după modelul comasărilor ISU Ilfov și a Serviciului de ambulanță județean Ilfov cu cu structurile similare din București?

  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Ilfov, condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov (CJI), Rizia Tudorache, s-a reunit, pentru a doua oară în acest an, în sediul Primăriei Buftea. Și de această dată temele discuțiilor au fost extrem de importante și de actualitate.


 2. Spre exemplu, cele mai aprinse comentarii au fost pe marginea inițiativei legislative a senatorului PSD de Hunedoara, Viorel Salan, postate pe site-ul instituției, ”pentru modificarea și com­­pletarea Legii 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (…)”. Pe lângă alte propuneri de modificare a acestei legi, care nu au făcut obiectul discuțiilor la nivelui ATOP Ilfov, în expunerea de motive a documentului se regăsește o propunere privind reorganizarea structurală a unităților Jandarmeriei Române prin ”organizarea la nivelul municipiului București și jud. Ilfov a unei singure mari unități – Direcția Generală de Jandarmerie București – Ilfov – care să asigure organizarea și executarea atribuțiilor prevăzute de lege în cele două unități administativ-teritoriale. În textul legii, acest obiectiv este transpus într-un mod indirect, implicit prin modificarea art. 4 din lege care prevede că „inspectoratele județene sunt organizate, de regulă (sintagmă nou introdusă), conform structurii administrativ-teritoriale a țării”, precum și prin modificarea denumirii „Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București” în „Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București – Ilfov”. Propunerea schimbării denumirii „se fundamentează pe următoarele argumente: o bună parte a reședințelor diplomaților acreditați în România sunt în Ilfov, în timp ce sediile ambasadelor/consulatelor sunt în București, astfel Jandarmeria București asigurând măsuri de pază în Ilfov, aeroportul Otopeni este în Ilfov, în timp ce vizitele oficiale se desfășoară în București, fapt ce determină alocarea de efective în mod fracționat în funcție de zona de responsabilitate pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, jud. Ilfov este dispus circular în jurul Bucureștiului, ceea ce determină ca în anumite situații, efectivele din cadrul Jandarmeriei Ilfov să ocolească sau să traverseze Capitala în vederea asigurării unei intervenții operative în zona de responsabilitate, iar unele instituții aferente jud. Ilfov își au sediile în București și, astfel, paza acestora este asigurată de către Inspectoratul Județean, în afara zonei de resposabilitate”.

  Demersul ­legislativ pre­zentat mai sus ne­mul­țumește ­auto­rită­ți­le județene, locale și co­mu­nitățile locale din Ilfov, care nu au fost consultate pe această temă. Mai mult, deja există experiențe catalogate drept ”nefericite” ca urmare a preluării la Capitală a ISU Ilfov și a serviciului de ambulanță ilfovean (cazuri în care s-a procedat, de asemenea, de pe o zi pe alta, fără o consultare prealabilă a ilfovenilor și a autorităților județene). Acum, spre exemplu, se reclamă că, la stingerea incendiilor produse în județ se intervine, de cele mai multe ori, neprofesionist, cu echipaje și mașini vechi, venite cu întârziere din județele limitrofe, în condițiile în care dotarea ISU Ilfov a fost, la momentul comasării cu Bucureștiul, una de top, cu dispozitive și mașini de intervenție moderne, achiziționate cu fonduri europene, iar stațiile de pompieri aflate pe raza Ilfovului deservesc acum, cu prioritate, Capitala. La fel, cel mai recent exemplu de disfuncționalitate în intervenția Salvării a venit de la Buftea, când la un accident produs în cartierul Studio, în apropierea stației de Salvare, unde se aflau două ambulanțe disponibile, a fost trimisă, prin 112, o ambulanță din Berceni, care a sosit după patru ore de la apel. ”Vă dați seamă pe ce bombă stăm? La câte evenimente avem în Ilfov, dacă se produce ceva, la Nuci, spre exemplu, iar jandarmii noii structuri București – Ilfov sunt dislocați la o manifestare amplă din Capitală, cine și când va ajunge în nordul județului, la un scandal sau la o misiune de asigurare a ordinii publice? Piața Victoriei este mai importantă de apărat decât Ilfovul! Azi trăim în era îndeplinirii proiectelor personale, prin intermediul instituțiilor statului, iar îndeplinirea celor legitime ale cetățenilor este lăsată de o parte. Pentru noi, unificările ISU și Ambulanța au fost un eșec dovedit. Asta este și părerea speciliștilor celor două instituții. Acum, e rândul Jandarmeriei. Poate că, în curând, vine și rândul Poliției ilfovene. Așadar, Salvarea e în comă, ISU la fel, intră Jandarmeria! Dacă îi pasă cuiva și dorește să nu se întâmple un nou de­zastru, trebuie acționat acum, de la nivel local și județean. Nu e timp de stat! Să facem demersurile pentru care cetățenii ne-au trimis aici!”, a subliniat, revoltat, Rizia Tudorache. Acesta a propus înaintarea unor memorii către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și către Ministerul Afacerilor Interne – cu punctul de vedere al autorităților locale și județene din Ilfov.

  Entitate structurală, greu de condus și coordoonat din punct de vedere operațional și managerial

  ”Motivele invocate în proiectul de modificare sunt superficiale și nu au susținere în realitățile operative actuale. Potrivit prevederilor art.17 și art. 28 din Legea Jandarmeriei, jandarmii din București pot interveni în Ilfov și invers, în funcție de situația operativă, situație ce poate fi reglementată prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei. Și până în prezent îndeplinirea misiunilor Inspectoratului a decurs în bune condiții pe toate palierele operaționale, fapt care nu justifică această măsură. Entitatea structurală nou creată și supradimensionată nu este viabilă. Era de dorit întărirea structurii Inspectoratului Județean, prin crearea de structuri de mică amploare dislocate în zonele ”fierbinți” ale județului, care se puteau plia mai ușor pe situația operativă, pe nevoile cetățenilor, pe necesitățile de cooperare interinstituțională cu celelalte structuri ale M.A.I. din județ (mai ales cu Poliția și ISU, cu care se acționează în mod integrat), precum și cu celelalte instituții publice și servicii deconcentrate, alături de comunitățile locale, fără a crea un lanț decizional atât de complicat. În condițiile în care tendința la nivel național este de descentralizare a serviciilor publice, de apropiere de cetățean, această măsură contravine acestor principii.

  Este de necontestat că după 28 de ani de la Revoluție ”arhitectura” administrativ – teritorială și instituțională publică necesită să fie adaptată la realitățile economice, sociale și urbanistice actuale, însă aceasta trebuie făcută în mod echilibrat, fundamentat, integrat la nivelul tuturor instituțiilor publice, astfel încât să se asigure o folosire mai eficientă a bugetului public, servicii publice mai prompte și de calitate superioară în folosul comunității, nu haotic, prin comasarea matematică a unor structuri, care nu aduc nicio valoare adăugată în viața de zi cu zi a cetățeanului. ”Precizez că referitor la această situație am întocmit un raport motivat către conducerea Jandarmeriei și a M.A.I. în care am prezentat toate argumentele în defavoarea acestei comasări structurale”, a explicat, la rândul său, Bogdan Enescu, inspector șef IJJ Ilfov.

  La revedere, Ilfov!

  ”Am dormit când ni s-a luat Ambulanța, am dormit și când ni s-a luat ISU, acum a venit rândul jandarmilor și, mâine, poate că va veni rândul polițiștilor. La revedere, Ilfov! De ce stricăm mereu lucrurile care merg bine?”, s-a întrebat și primarul din Buftea, Gheorghe Pistol, care a propus reprezentanților ATOP ca, la memoriile pe care le vor înainta Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Ministerului de Interne, să fie atașate și semnăturile tuturor primarilor celor 40 de localități ilfovene care vor fi consultați și, cu siguranță, NU doresc această unificare a structurilor de jandarmi București și Ilfov.

  George Georgescu, consilier județean și membru ATOP a adăugat chiar că ar fi bine de făcut o sesizare și la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles, instanță europeană cu rol consultativ, ce reprezintă vocea autorităților locale în UE, în condițiile în care primarul de la Chitila, Emilian Oprea, este membru al acestui for și poate înlesni acest demers.

  Centru zonal pentru situații de urgență, la Buftea

  În continuarea ședinței ATOP, alte subiecte pe ordinea de zi au punctat problematici locale pentru care se încearcă găsirea de soluții. Spre exemplu, Gheorghe Pistol a revenit cu solicitarea către Autoritate de a sprijini Primăria Buftea în demersul mai vechi al acesteia de a primi de la RAAPPS, în administrare, terenul unei foste fabrici de conserve din localitate, loc unde ar urma să funcționeze un centru zonal pentru situații de urgență. În acest context, Pistol a vorbit despre un eveniment recent, în care o ambulanță solicitată prin 112 a ajuns în cartierul Studio, după 4 ore, trimisă fiind din Berceni, această procedură de alocare a resurselor SAB-If la interveniții fiind contestată de către edil, mai ales că, în proximitatea locului unde s-a produs evenimentul erau disponibile două ambulanțe. ”M-am aflat acolo și, cetățenii, pe bună dreptate, s-au revoltat. Dar nu am avut ce să fac. De când ni s-a luat stația la București, suntem ai nimănui. E prea mult! Trebuie găsită o comunicare cu factorii de decizie!”, a spus primarul. Acesta s-a arătat nemulțumit și de măsura luată marți, 27 februarie, la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgență Ilfov, de a prelungi cu încă 3 zile închiderea școlilor din județ. Gheorghe Pistol a apreciat că fiecare autoritate locală ar fi trebuit întrebată și făcută o analiză – nu pe repede înainte (și nu neapărat ținând cont strict de faptul că în Capitală se luase deja aceeași măsură) în privința închiderii școlilor. Pentru că spre exemplu, în Buftea, toate căile de comunicații erau curățate, perimetrele școlilor la fel, nu au existat probleme cu asigurarea căldurii și, foarte important, părinții și elevii au dorit conti­nuarea cursurilor, nu suspendarea acestora.

  Probleme în transportul public local de călători

  Mihai Staicu, administratorul public al comunei Mogoșoaia, a dorit să tragă un semnal de alarmă în legătură cu ce se întâmplă de câteva zile în transportul public de călători, cu microbuzele care fac legătura între Capitală și Buftea. Locuitorii comunei ­s-au plâns administrației locale că unii șoferi au început să nu mai oprească în toate stațiile în care opreau până acum și pare că problema are legătură cu vidul legislativ din domeniul transportului, în această perioadă urmând a fi desființată Autoritatea Metropolitană de Transport București, din subordinea Ministerului Transporturilor, pentru ca activitatea de transport local să fie gestionată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADITPBI). Mihai Stai­cu a mai vorbit despre numărul insuficient de polițiști alocați de IPJ Ilfov Poliției Buftea (care coordonează și postul de poliție din Mogoșoaia), mai ales în condițiile în care se remarcă constant creșterea demografică și expansiunea urbană a zonei sau organizarea permanentă de evenimente în perimetrul Parcului Mogoșoaia. Mai mult, deficitul de personal de la nivelul IPJ Ilfov se reflectă clar și în activitatea Poliției Locale Mogoșoaia.

  Mai mulți polițiști

  Legat de subiectul de mai sus, Doru Marius Iacobuș, inspector șef al Poliției ilfovene a anunțat că a pregătit o analiză privind necesarul de personal de la nivelul Inspectoratului Județean, analiză ce va fi înaintată conducerii IGPR. Potrivit acestuia, ar fi vorba de circa 250 de posturi nou create, însă acestea s-ar putea înființa etapizat, pentru început fiind nevoie urgentă de cel puțin 100 de oameni.

  În acest ­context, Iacobuș a propus au­to­ri­tății locale din Mogo­șoa­ia o întâlnire în care să fie discutate punctual problemele ridicate de Mihai ­Staicu, încercându-se rezolvarea acestora în beneficiul locuitorilor comunei.

  Timpul prea lung pentru eliberarea avizelor pune în pericol investițiile

  Au mai fost aduse în discuție termenele prea mari, duse până la limita permisă de lege, pentru eliberarea unor avize (pe lângă numărul acestora și al entrităților de la care sunt cerute), mai ales din partea ISU București – Ilfov. Autoritățile locale au reclamat că riscă să piardă finanțări importante, în condițiile în care unele dosare ale unor proiecte ce urmează a se derula sunt respinse la avizare inițială, din diferite motive. Apoi, chiar dacă deficiențele sunt reme­diate, se așteapă noi termene de avizare, iar perioadele de depunere a cererilor de finanțare, de cele mai multe ori, se încheie. La Corbeanca, spre exemplu, este o astfel de situație, potrivit primarului Anton Valeriu, unde o investiție de 2 milioane de euro, pentru căminul cultural din localitate, poate fi pierdută pentru că încă nu s-a obținut avizul ISU, chiar și după remedierea deficiențelor constatate de specialiști, inițial. De aceea, s-a cerut grăbirea derulării acestor proceduri de avizare, lucru pe care, reprezentantul ISU B-If în ATOP a spus ­că-l va transmite conducerii Inspectoratului.

  Din nou, despre Planul de intervenție la incendii

  Din nou, ATOP a cerut reprezentantului ISU București – Ilfov reconfigurare Planului de intervenții în caz de incendii produse în județul Ilfov, în sensul trimiterii mai rapide de efective din Capitală sau din Ilfov, fără a se mai întâmpla situații în care se așteaptă mult și bine câte o mașină veche de pompieri venită tocmai din Giurgiu sau Călărași. ”Lăsați-ne oamenii care cunosc județul să se descurce cu echipamentele noastre, luate cu mari eforturi. Să facem demersuri, să mergem la IGSU și să cerem socoteală, apoi chiar mai departe. Să cerem reconfigurarea Planului de intervenție la incendiile care se produc în Ilfov!”, spunea, în urmă cu o lună de zile, Rizia Tudorache, președintele ATOP Ilfov.

  Se face treabă

  La ședința ATOP din ianuarie 2018 s-au reclamat unele probleme de mediu, precum depozitarea gunoiului în locuri nepermise sau deversarea ilegală a vidanjelor. Acum, Emil Grigore, șeful Gărzii de Mediu Ilfov a precizat că, numai în februarie au avut loc 4 acțiuni de control, alături de Jandarmeria Ilfov, soldate cu 5 sancțiuni – două de 10.000 de lei, pentru persoane fizice care desfășurau activități de vidanjare fără autorizație de mediu și trei însumând 19.000 de lei, pentru abandonarea de deșeuri în locuri nepermise. A mai fost făcută, de asemenea, o sesizare penală pentru continuarea activității de vidanjare fără autorizație, după dispunerea de către comisarii de mediu, a măsurii de sistare a activității.

  Sursa: Jurnalul de Ilfov

Lista cuprinzând rezultatul analizei cererilor depuse în baza Legii nr. 15/2003

Lista cuprinzând rezultatul analizei cererilor depuse în baza Legii nr. 15/2003

ATENȚIE

            Pentru persoanele care au depus cereri în baza Legii nr. 15/2003

    În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în vederea asigurării transparenţei, înainte de a se supune aprobării de către Consiliul local, lista dosarelor analizate se afişează la sediul Primăriei Buftea şi pe site-ul oficial al instituţiei, spre consultare.

        Persoanele nemulţumite de punctajul acordat pot face contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea listei. Acestea vor fi soluţionate de către comisia de analizare a contestaţiilor. Termenul de răspuns la contestaţii este de 15 zile calendaristice de la data înregistrării.

View Fullscreen

Ziua Eroilor 2017 – Buftea – Omagiu adus jertfei strămoșilor – Primar Pistol Gheorghe

În ziua de Înălţare, eroii urcă spre Ceruri

An de an, în ziua când se sărbătorește Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos către Ceruri, românii își aduc aminte de jertfele strămoșilor lor, în bătăliile purtate de-a lungul veacurilor pentru a păstra neatinse trupul țării și ființa neamului românesc. Este un prilej de a aduce un prinos de recunoștință celor care nu și-au precupețit viața pentru a apăra idealurile acestei nații. La Buftea, aceste momente sunt, întotdeauna, emoționante și încărcate de un fior aparte, cum în puține locuri mai întâlnești.

Ca și cu alte prilejuri, cum ar fi Ziua Marii Uniri, buftenii, cu mic cu mare, se adună în jurul Crucii eroilor căzuți în luptă, ca în jurul unui simbol sfânt, dătător de curaj și speranță. Ei îi reînvie, astfel, pentru o clipă, pe cei ale căror nume stau adânc încrustate pe laturile monumentului. În spatele acestor nume, Gheorghe, Ion, Dumitru, Nicolae, Vasile, Petre, Marin și mulți alții, se află, viteji și neînfricați, bunicii și străbunicii lor, de care sunt mândri că și-au dat viața pentru a-i apăra, cu sângele lor, în vremuri de restriște. Și vin mereu, la astfel de zile mari, să i mângâie cu dragostea și recunoștința lor, spre neuitarea sacrificiilor acestora.

„Lacrimi” de ploaie împletite cu lacrimi de recunoștință

Nici în ziua de 24 mai 2017 buftenii nu s-au dezmințit. Ei au venit în număr mare la falnica Cruce din piatră care stă mărturie faptelor de vitejie ale strămoșilor lor, deși din cer picura o ploaie sâcâitoare. Au venit acolo tineri, bătrâni și copii, mulți dintre ei frumos îmbrăcați în minunate straie populare, veterani de război, oficialități ale orașului, printre care s-au numărat primarul Gheorghe Pistol, viceprimarul Alexandru Vai­da, vicepreședintele CJ Ilfov, Rizia Tudorache, re­pre­zentanți ai Inspec­to­ra­tului de Jandarmi Ju­de­țean „Lascăr Catargiu”, ai Po­liției Române, col. Irinel Alexandru Precup, Niculae Mihalache, di­rectorul Filialei Ilfov a Crucii Roșii din România și mulți alții.

La debutul ceremoniei, vicepreședintele CJ Ilfov, Rizia Tudorache, a salutat drapelul României și plutonul de jandarmi care i-au prezentat onorul. A fost apoi intonat Imnul Național „Deșteaptă-te române”, după care un sobor alcătuit din preoți ai parohiilor din Buftea au oficiat o slujbă de pomenire a celor căzuți pe câmpurile de bătălie.

Pistol Gheorghe

Pistol Gheorghe

„Cel care luptă pentru poporul său nu va fi niciodată învins”

În continuare, a fost invitat să ia cuvântul, pentru a vorbi despre sem­­­nificația acestei zile, primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

„Hristos s-a-nălțat! Astăzi celebrăm Ziua Eroilor. O sărbătoare dedicată eroilor cunoscuți și necunoscuți, căzuți în luptă, de-a lungul veacurilor, pentru credință, dreptate, libertate, pentru apărarea Patriei și reîntregirea ei. Astăzi este ziua celor care s-au jertfit pe altarul scump al idealurilor poporului român. Este lung, nesfârșit de lung, pomelnicul eroilor martiri ai neamului românesc. Ziua Eroilor este ziua demnității, în care trebuie să ne plecăm frunțile cu respect și recunoștință pentru jertfa lor. Ostași căzuți în bătălii, știuți sau neștiuți, eroi ai neamului românesc, au fost pomeniți în slujbele religioase de pretutindeni. De aceea, cei buni la inimă, iubitori de neam, se adună și se vor aduna cât va fi lumea pentru a-i cinsti pe acești eroi, pentru a fi alături de ei. Am învățat că eroii sunt cei care dau tot ce trebuie, când trebuie, indiferent de sacrificiu. În Scrieri se spune că cel care luptă pentru poporul său nu va fi niciodată învins. Cine își cunoaște istoria, va înțelege viitorul mult mai bine. Va vedea ce greșeli a făcut fiecare generație și va înțelege, din lecțiile trecutului, că numai cei ce-l cunosc pot învăța. Astăzi să cinstim eroii și trecutul nu numai prin vorbe, ci și prin fapte și nu numai în această zi de aducere aminte, ci în zilele și faptele noastre viitoare. Le datorăm mai mult decât recunoștință, le datorăm existența noas­­tră ca națiune, ca ța­ră, ca indivizi. Dorința lor de atunci, dorința de democrație, de libertate, de demnitate, ne permite nouă, astăzi, să vorbim liberi, să fim o națiune puternică printre națiunile Europei. Dumnezeu să-i odihnească pe eroi, Hristos s-a-nălțat!”, le-a spus primarul Gheorghe Pistol celor prezenți.

Să fim demni de sacrificiul înaintașilor!

Florentina Pechi-Olteanu

Florentina Pechi-Olteanu

După aceste cuvinte cuprinzătoare și înăl­țătoare prof. Florentina Pechi-Olteanu, de la Școala gimnazială nr. 1, din Buftea, a vorbit, la rândul său despre jertfele înaintașilor noștri. „De-a lungul istoriei românilor au fost numeroase prilejuri în care oamenii simpli au devenit eroi: luptele antiotomane, cele din Războiul de Independență, din cele două Războaie Mondiale, din Revoluția anticomunistă din 1989. Eroii naționali nu au avut superputeri. Ei au avut curaj, dragoste de patrie și, mai ales, simțul datoriei. Ei ne-au dăruit, prin jertfa lor, libertatea și mândria de a fi o Națiune. O dată pe an, de Ziua Eroilor, ne amintim că libertatea a fost câștigată de eroii neamului cu trudă și sacrificiul suprem. Eroii noștri, ai poporului român, și-au făcut datoria față de urmașii lor, lăsându-le moștenire o țară independentă și liberă. Prin urmare, este de datoria noastră să învățăm să prețuim libertatea, să-i înțelegem adevăratul sens, s-o cultivăm în mintea și sufletul nostru cu responsabilitate și prețuire și să o lăsăm, la rândul nostru, moștenire generațiilor viitoare. Obiș­nuim să comemorăm și să cinstim eroii neamului o dată pe an. Însă libertatea oferită de jertfa lor este o bucurie a fiecărei zile pe care o trăim. Cum am putea fi recunoscători pentru acest dar minunat? Poate prin cinstea de care trebuie să dăm dovadă, prin responsabilitatea față de țară, prin cunoașterea istoriei naționale și, mai ales, printr-o viață demnă, lipsită de orice nostalgie față de regimurile totalitare. Să ne ajute Dumnezeu să fim demni de jertfa eroilor români!”, i-a îndemnat pe bufteni prof. Forentina Pechi-Olteanu.

Presărați pe-a lor morminte ale laurilor foi!

Pistol Gheorghe - Vaida Alexandru

Pistol Gheorghe – Vaida Alexandru

Ceremonia s-a încheiat, în acordurile „Imnului eroilor”, cu depunerea unor coroane de flori în jurul monumentului dedicat eroilor din Buftea. Astfel, au fost depuse coroane, din partea Consiliului județean Ilfov, a Primăriei orașului Buftea, a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Lascăr Catargiu”, din partea Spitalului Buftea, a Poliției orașului Buftea, a Poliției Locale Buftea, a Asociației Veteranilor de Război, din oraș, precum și din partea Partidului Național Liberal, a Partidului Social Democrat, a Partidului Mișcarea Populară, din partea Filialei Ifov a Crucii Roșii Române, a Asociației „Voința” Buftea, a Grupului Școlar „Dumitru Dumitrescu”, a Liceului tehnologic „Barbu A. Știrbey”, a Școlilor gimnaziale nr. 1, 2, 3 și 4. Au mai depus coroane de flori și Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov, precum și Grădinița „Căsuța Copilăriei”.

Din păcate, vremea ne­­­­fa­vorabilă, o ploaie abun­­­dentă, ne-a împie­di­cat să urmărim și emo­ționantul, ca de fiecare dată în asemenea ocazii, program artistic pregă­tiți de copiii și tinerii din unitățile școlare ale ora­șului. Dar, suntem siguri că eroii care își dorm somnul de veci, liniștiți că și au făcut pe deplin datoria față de țară și popor, nu s au mâhnit, de data asta, și vor aștepta răbdători, așa cum au fost și în timpul vieții, un alt prilej de caldă cinstire a faptelor lor de vitejie. Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Sursa: Jurnalul de Ilfov